Numeros 35:1-34

  • Mga syudad para ha mga Levita (1-8)

  • Mga syudad nga arayopan (9-34)

35  Hi Jehova nagsiring pa kan Moises ha disyerto nga kapatagan han Moab hirani ha Jordan+ ha may Jerico, nga nasiring:  “Sidnga an mga Israelita nga hatagan nira an mga Levita hin mga syudad nga mauukyan tikang ha panurundon nga ira pagtatag-iyahon,+ ngan sadang nira ihatag ha mga Levita an mga panabsaban ha palibot han mga syudad.+  Uukyan nira an mga syudad, ngan an mga panabsaban gagamiton para ha ira mga hayop, ha ira mga garamiton, ngan ha ngatanan nira nga iba pa nga hayop.  An mga panabsaban han mga syudad nga iyo ihahatag ha mga Levita maabot hin 1,000 ka siko* tikang ha pader ha palibot han syudad.  Ha gawas han syudad magsusukol kamo hin 2,000 ka siko ha este nga dapit, 2,000 ka siko ha sur nga dapit, 2,000 ka siko ha weste nga dapit, ngan 2,000 ka siko ha norte nga dapit, nga an syudad nahimumutang ha butnga. Ini an magigin mga panabsaban han ira mga syudad.  “An mga syudad nga iyo ihahatag ha mga Levita 6 nga syudad nga arayopan,+ nga iyo ihahatag basi mapalagiwan han nakamatay hin tawo,+ ngan hin 42 nga iba pa nga syudad.  Ha kabug-osan, tatagan niyo an mga Levita hin 48 nga syudad, upod na an mga panabsaban hito.+  An mga syudad nga iyo ihahatag ha ira tikang ha panag-iya han mga Israelita.+ Tikang ha durodaku nga grupo makuha kamo hin damu, ngan tikang ha guroguti nga grupo makuha kamo hin gutiay.+ An tagsa nga grupo mahatag ha mga Levita hin pipira han mga syudad hito depende ha kadamu han panurundon nga nakarawat hito.”  Hi Jehova padayon nga nakiistorya kan Moises, nga nasiring: 10  “Pakiistorya ha mga Israelita ngan sumati hira, ‘Matabok kamo ha Jordan pakadto ha tuna han Canaan.+ 11  Magpipili kamo hin mga syudad nga kombinyente para ha iyo basi magin mga syudad nga arayopan, nga mapapalagiwan han tawo nga diri tinuyo nga nakamatay hin tawo.*+ 12  Ini nga mga syudad magigin arayopan para ha iyo tikang ha mabulos para ha namatay,*+ basi an nakamatay hin tawo diri mamatay tubtob nga bistahon hiya ha atubangan han komunidad.+ 13  An unom nga syudad nga arayopan nga iyo ihahatag gagamiton para hito nga katuyoan. 14  Maghahatag kamo hin tulo nga syudad hini nga dapit han Jordan+ ngan tulo nga syudad ha tuna han Canaan+ basi magin mga syudad nga arayopan. 15  Ito nga unom nga syudad magigin arayopan para ha mga Israelita, para ha dayo nga residente,+ ngan para ha dayo nga umurukoy nga kaupod nira, para ha bisan hin-o nga mapalagiw ngadto nga diri tinuyo nga nakamatay hin tawo.*+ 16  “‘Pero kon ginbalbag niya hiya pinaagi hin garamiton nga puthaw ngan namatay hiya, usa hiya nga parapamatay. An parapamatay kinahanglan gud patayon.+ 17  Ngan kon iya hiya ginpukpok hin bato nga mahimo makamatay ngan namatay hiya, usa hiya nga parapamatay. An parapamatay kinahanglan gud patayon. 18  Ngan kon iya hiya ginbalbag hin garamiton nga kahoy nga mahimo makamatay ngan namatay hiya, usa hiya nga parapamatay. An parapamatay kinahanglan gud patayon. 19  “‘An mabulos para ha namatay* amo an magpapatay han parapamatay. Kon iya hiya igkatapo, hiya mismo an magpapatay ha iya. 20  Kon an usa nga tawo mamatay kay iya ginduso hiya tungod ha kangalas o ginlabay hiya nga may maraot nga intensyon,*+ 21  o tungod ha kangalas iya ginsuntok hiya, ngan namatay hiya, an tawo nga nagsuntok ha iya kinahanglan gud patayon. Usa hiya nga parapamatay. Papatayon han mabulos para ha namatay* an parapamatay kon igkatapo niya hiya. 22  “‘Pero kon aksidente la ito ngan diri tungod ha kangalas nga iya nahiduso hiya o nalabay* hiya hin bisan ano nga garamiton nga waray maraot nga intensyon,*+ 23  o kon waray niya hiya makita ngan nahulogan hiya hin bato ngan diri man hiya usa nga kaaway o diri karuyag nga pasakitan hiya, ngan an tawo namatay, 24  kinahanglan sundon han komunidad an mga regulasyon nga gin-unabi na mahitungod ha paghukom butnga han nakamatay ngan han mabulos para ha namatay.*+ 25  Katapos, kinahanglan talwason han komunidad an nakamatay hin tawo tikang ha mabulos para ha namatay* ngan ibabalik hiya ha iya syudad nga arayopan nga iya ginpalagiwan, ngan kinahanglan umukoy hiya didto tubtob nga mamatay an hitaas nga saserdote nga gindihogan hin baraan nga lana.+ 26  “‘Pero kon an nakamatay hin tawo gumawas ha tubtoban han iya syudad nga arayopan nga iya ginpalagiwan 27  ngan makit-an hiya han mabulos para ha namatay* ha gawas han tubtoban han iya syudad nga arayopan ngan ginpatay an nakamatay hin tawo, waray hiya sala ha dugo. 28  Kay kinahanglan umukoy hiya ha iya syudad nga arayopan tubtob nga mamatay an hitaas nga saserdote. Pero kon mamatay na an hitaas nga saserdote, mahimo na bumalik an nakamatay hin tawo ngadto ha tuna nga iya gintatag-iya.+ 29  Amo ini an iyo magigin surundon para ha paghukom ha ngatanan niyo nga henerasyon ha ngatanan niyo nga gin-uukyan. 30  “‘An bisan hin-o nga makamatay hin tawo* kinahanglan patayon sugad nga parapamatay+ basado ha testimonya* han mga testigo;+ pero waray tawo* nga papatayon basado ha testimonya han usa la nga testigo. 31  Ayaw kamo pagkarawat hin lukat para ha kinabuhi* han parapamatay nga angay mamatay, kay kinahanglan gud hiya patayon.+ 32  Ngan ayaw kamo pagkarawat hin lukat para ha tawo nga pinalagiw ngadto ha iya syudad nga arayopan, basi la makabalik hiya pag-ukoy ha iya tuna antes pa mamatay an hitaas nga saserdote. 33  “‘Ayaw niyo paghugawi an tuna nga iyo gin-uukyan, kay an dugo nakakahugaw han tuna,+ ngan waray makakapara han sala para ha dugo nga ginpaawas ha tuna gawas la han dugo han tawo nga nagpaawas hito.+ 34  Ayaw niyo paghugawi an tuna nga iyo gin-uukyan, diin naukoy ako; kay ako, hi Jehova, naukoy ha butnga han katawohan han Israel.’”+

Mga footnote

An usa ka siko katugbang han 44.5 cm (17.5 in.). Kitaa an Ap B14.
O “nakamatay hin kalag.”
O “mabulos para ha dugo.”
O “nakamatay hin kalag.”
O “mabulos para ha dugo.”
Lit., “samtang iya ginhihinulat.”
O “mabulos para ha dugo.”
Ha iba nga lugar, “nabalong.”
Lit., “waray man hiya maghinulat.”
O “mabulos para ha dugo.”
O “mabulos para ha dugo.”
O “mabulos para ha dugo.”
O “kalag.”
Lit., “baba.”
O “kalag.”
O “kalag.”