Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Deuteronomio

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Paglarga ha Bukid Horeb (1-8)

  • Nagtuin hin mga lider ngan hukom (9-18)

  • Pagkadiri-masinugtanon ha Kades-barnea (19-46)

   • Israel diniri pagsulod ha tuna (26-33)

   • Waray magdaog ha Canaan (41-46)

 • 2

  • Paglakaton ha kamingawan hin 38 ka tuig (1-23)

  • Kadaogan kan Hadi Sihon han Hesbon (24-37)

 • 3

  • Kadaogan kan Hadi Og han Basan (1-7)

  • Pagbahin-bahin han tuna ha este han Jordan (8-20)

  •  Josue ginsidngan nga diri mahadlok (21, 22)

  • Moises diri makakasulod ha tuna (23-29)

 • 4

  • Ginsugo nga magmasinugtanon (1-14)

   • Ayaw hingalimti mga buhat han Dios (9)

  • Jehova nagsusugo nga ihatag ha iya eksklusibo nga debosyon (15-31)

  • Waray iba nga Dios labot kan Jehova (32-40)

  • Syudad nga arayopan ha este han Jordan (41-43)

  • Introduksyon ha Balaud (44-49)

 • 5

  • Kasabotan ni Jehova ha Horeb (1-5)

  • Napulo nga Sugo gin-unabi utro (6-22)

  • Katawohan nahadlok ha Bukid Sinai (23-33)

 • 6

  • Higugmaa hi Jehova ha bug-os mo nga kasingkasing (1-9)

   • “Pamati, O Israel” (4)

   • Kag-anak magtututdo ha anak (6, 7)

  • Ayaw hingalimti hi Jehova (10-15)

  • Ayaw pagsarihi hi Jehova (16-19)

  • Sumati an sunod nga henerasyon (20-25)

 • 7

  • Pito nga nasud nga bubungkagon (1-6)

  • Kon kay ano nga ginpili an Israel (7-11)

  • Pagkamasinugtanon magriresulta hin kalamposan (12-26)

 • 8

  • Ginhinumdom mga bendisyon ni Jehova (1-9)

   • “Diri la pinaagi ha tinapay nabubuhi” (3)

  • Ayaw hingalimti hi Jehova (10-20)

 • 9

  • Kon kay ano nga iginhatag ha Israel an tuna (1-6)

  • Upat ka beses nga ginpasina han Israel hi Jehova (7-29)

   • Nati nga baka nga bulawan (7-14)

   • Nakimalooy hi Moises (15-21, 25-29)

   • Tulo pa nga pag-aghat nga masina (22)

 • 10

  • Naghimo utro hin duha nga papan (1-11)

  • Ginkikinahanglan ni Jehova (12-22)

   • Kahadluki ngan higugmaa hi Jehova (12)

 • 11

  • Nakita pagkaharangdon ni Jehova (1-7)

  • Tuna nga Iginsaad (8-12)

  • Balos ha pagkamasinugtanon (13-17)

  • Mga pulong han Dios titipigan ha kasingkasing (18-25)

  • “An bendisyon o an sumpa” (26-32)

 • 12

  • Pagsingba ha lugar nga pipilion han Dios (1-14)

  • Karne puydi kaunon, diri an dugo (15-28)

  • Ayaw palit-ag ha iba nga dios (29-32)

 • 13

  • Pagtratar ha mga apostata (1-18)

 • 14

  • Diri husto nga pagtaguminatay (1, 2)

  • Limpyo ngan mahugaw nga pagkaon (3-21)

  • Ikanapulo para kan Jehova (22-29)

 • 15

  • Pagkansela han utang kada ikapito ka tuig (1-6)

  • Pagbulig ha mga pobre (7-11)

  • Paghatag kagawasan ha uripon kada ikapito ka tuig (12-18)

   • Pantuhog nga itutuhog ha talinga han uripon (16, 17)

  • Suhag nga hayop ginbaraan (19-23)

 • 16

  • Paskua; Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura (1-8)

  • Piyesta han mga Semana (9-12)

  • Piyesta han mga Payag (13-17)

  • Pagpili hin mga hukom (18-20)

  • Igindidiri nga butang ha pagsingba (21, 22)

 • 17

  • Halad kinahanglan waray depekto (1)

  • Pagdumara ha mga butang may kalabotan ha apostasya (2-7)

  • Mga butang nga makuri hukman (8-13)

  • Giya para ha tidaraon nga hadi (14-20)

   • Hadi magsusurat hin kopya han Balaud (18)

 • 18

  • Malon han saserdote ngan Levita (1-8)

  • Okultismo igindidiri (9-14)

  • Propeta nga pariho kan Moises (15-19)

  • Pagkilala ha buwa nga propeta (20-22)

 • 19

  • Salaan ha dugo ngan mga syudad nga arayopan (1-13)

  • Diri ibalhin tigaman han giutan (14)

  • Mga testigo ha korte (15-21)

   • Duha o tulo nga testigo kinahanglan (15)

 • 20

  • Mga surundon ha pakiggirra (1-20)

   • Eksempsyon ha pagsundalo (5-9)

 • 21

  • Waray masulbad nga pagpatay (1-9)

  •  Pag-asawa hin bihag nga babaye (10-14)

  • Katungod han suhag (15-17)

  • Anak nga matig-a an ulo (18-21)

  • Tawo nga ginbitay ha kahoy ginpanhimaraot (22, 23)

 • 22

  • Respeto ha hayop han igkasi-tawo (1-4)

  • Pagsul-ot hin bado han diri kapariho an sekso (5)

  • Pagin buotan ha hayop (6, 7)

  • Barandilya para ha atop (8)

  • Diri husto nga mga halo (9-11)

  • Mga tasel ha panapton (12)

  • Balaud ha seksuwal nga pagtalapas (13-30)

 • 23

  • Diri kwalipikado para ha kongregasyon han Dios (1-8)

  • Kalimpyo han kampo (9-14)

  • Pugante nga mga uripon (15, 16)

  • Igindidiri an prostitusyon (17, 18)

  • Tubo ngan mga saad (19-23)

  • Puydi kaunon han lumalabay (24, 25)

 • 24

  • Pag-asawa ngan diborsyo (1-5)

  • Pagtahod ha kinabuhi (6-9)

  • Pagtagad ha mga pobre (10-18)

  • Surundon ha panguha hin salin (19-22)

 • 25

  • Regulasyon ha pagkastigo (1-3)

  • Baka nga naggigiok ayaw pagbusali (4)

  • Pag-asawa ha bayaw (5-10)

  • Diri angay rabnuton ha away (11, 12)

  • Diri malimbong nga panimbang ngan taraksan (13-16)

  • Bubungkagon an mga Amalekita (17-19)

 • 26

  • Paghalad han siyahan nga bunga (1-11)

  • An ikaduha nga ikanapulo (12-15)

  • Israel, espesyal nga propyedad ni Jehova (16-19)

 • 27

  • Balaud isusurat ha mga bato (1-10)

  • Ha Bukid Ebal ngan Bukid Gerizim (11-14)

  • Gin-unabi an mga panhimaraot (15-26)

 • 28

  • Bendisyon ha pagkamasinugtanon (1-14)

  • Panhimaraot ha pagkadiri-masinugtanon (15-68)

 • 29

  • Kasabotan ha Israel didto ha Moab (1-13)

  • Pahamangno kontra ha pagkadiri-masinugtanon (14-29)

   • Butang nga tinago, butang nga dayag (29)

 • 30

  • Pagbalik kan Jehova (1-10)

  • Sugo ni Jehova diri sobra kakuri (11-14)

  • Pagpili butnga han kinabuhi o han kamatayon (15-20)

 • 31

  • Moises hirani na mamatay (1-8)

  • Pagbasa ha publiko han Balaud (9-13)

  • Ginpili hi Josue (14, 15)

  • Pagrebelde han Israel igintagna (16-30)

   • Kanta nga itututdo ha Israel (19, 22, 30)

 • 32

  • Kanta ni Moises (1-47)

   • Hi Jehova, an Bato (4)

   • Nalimot an Israel ha iya Bato (18)

   • “Akon an pagbulos” (35)

   • “Magkalipay, kamo nga mga nasud, upod han iya katawohan” (43)

  • Moises mapatay ha Bukid Nebo (48-52)

 • 33

  • Mga tribo ginbendisyonan ni Moises (1-29)

   • Kan Jehova “waray kataposan nga mga butkon” (27)

 • 34

  • Iginpakita ni Jehova kan Moises an tuna (1-4)

  • Kamatayon ni Moises (5-12)