Deuteronomio 12:1-32

  • Pagsingba ha lugar nga pipilion han Dios (1-14)

  • Karne puydi kaunon, diri an dugo (15-28)

  • Ayaw palit-ag ha iba nga dios (29-32)

12  “Ini an mga regulasyon ngan an hudisyal nga mga desisyon nga iyo susundon hin maopay ha ngatanan nga adlaw nga nabubuhi kamo ha tuna nga ighahatag ha iyo ni Jehova nga Dios han iyo mga kaapoy-apoyan, basi iyo pagtag-iyahon.  Bungkaga gud niyo an ngatanan nga lugar diin an mga nasud nga iyo sasakupon nag-aalagad ha ira mga dios,+ ha higtaas nga kabukiran man o ha mga bungtod o ha ilarom han bisan ano nga marampag nga kahoy.  Ngan bungkaga niyo an ira mga halaran, pusaka an ira sagrado nga mga harigi,+ sunoga ha kalayo an ira sagrado nga mga poste,* ngan pangutda an inukit nga mga imahen han ira mga dios,+ ngan paraa an ira mismo ngaran tikang hito nga lugar.+  “Ayaw niyo pagsingbaha hi Jehova nga iyo Dios ha sugad hito nga paagi.+  Lugod, pamilnga hi Jehova nga iyo Dios ha bisan diin nga lugar nga iya pilion basi butangan han iya ngaran ngan sugad nga iya lugar nga urukyan ha butnga han ngatanan niyo nga tribo, ngan pakadto didto.+  Didto niyo dadad-on an iyo mga halad nga sinunog,+ an iyo iba pa nga mga halad nga hayop, an iyo mga ikanapulo,*+ an iyo kontribusyon,+ an iyo mga halad tungod han saad, an iyo boluntaryo nga mga halad,+ ngan an suhag han iyo mga baka ngan mga karnero.+  Kamo ngan an iyo mga panimalay kinahanglan kumaon didto ha atubangan ni Jehova nga iyo Dios+ ngan magrayhak kamo ha ngatanan nga iyo buruhaton,+ kay hi Jehova nga iyo Dios nagbendisyon ha iyo.  “Ayaw niyo buhata an sugad han aton ginbubuhat dinhi yana nga adlaw, nga an kada tagsa nagbubuhat hin bisan ano nga husto ha iya pagkita,*  kay waray pa kamo makaabot ha lugar nga pahuwayan+ ngan ha iyo panurundon nga iginhahatag ha iyo ni Jehova nga iyo Dios. 10  Kon makatabok na kamo ha Jordan+ ngan umukoy ha tuna nga iginhahatag ha iyo ni Jehova nga iyo Dios basi pagtag-iyahon, sigurado nga iya kamo tatagan hin kapahuwayan tikang ha ngatanan niyo nga kaaway nga nakapalibot ha iyo, ngan maukoy kamo nga may seguridad.+ 11  Iyo dadad-on an ngatanan nga akon iginsusugo ha iyo ngadto ha lugar nga pilion ni Jehova nga iyo Dios basi ukyan han iya ngaran+—an iyo mga halad nga sinunog, an iyo iba pa nga mga halad nga hayop, an iyo mga ikanapulo,+ an iyo kontribusyon, ngan an tagsa nga halad tungod han saad nga iyo iginsaad kan Jehova. 12  Magrarayhak kamo ha atubangan ni Jehova nga iyo Dios,+ kamo ngan an iyo mga anak nga lalaki, an iyo mga anak nga babaye, an iyo mga uripon nga lalaki ngan babaye, ngan an Levita ha sulod han iyo mga syudad,* kay waray hiya malon o panurundon nga sugad han iyo.+ 13  Pag-ikmat nga diri mo ighalad an imo mga halad nga sinunog ha bisan diin nga iba nga lugar nga imo makita.+ 14  Ighalad an imo mga halad nga sinunog ha lugar la nga pilion ni Jehova, ha usa han mga teritoryo han imo tribo, ngan didto bubuhaton mo an ngatanan nga akon iginsusugo ha imo.+ 15  “Pero ha kada panahon nga naghihingyap ka hito,* mahimo ka mag-ihaw* ngan kumaon hin karne,+ sumala han bendisyon nga iginhatag ha imo ni Jehova nga imo Dios ha ngatanan mo nga syudad.* An tawo nga mahugaw ngan an tawo nga malimpyo mahimo kumaon hito, sugad la nga nakaon ka hin gasela o hin bugsok. 16  Pero ayaw niyo kaona an dugo;+ ighuwad ito ha tuna pariho hin tubig.+ 17  Diri ka puydi kumaon o uminom ha sulod han imo mga syudad* han ikanapulo nga bahin han imo lugas, han imo bag-o nga bino, han imo lana, han suhag han imo mga baka ngan mga karnero,+ han bisan ano han imo mga halad tungod han saad nga imo iginsaad, han imo boluntaryo nga mga halad, o han imo kontribusyon. 18  Kakaunon mo ini ha atubangan ni Jehova nga imo Dios ha lugar nga pipilion ni Jehova nga imo Dios+—ikaw ngan an imo anak nga lalaki, an imo anak nga babaye, an imo surugoon nga lalaki ngan babaye, ngan an Levita ha sulod han imo mga syudad;* ngan magrarayhak ka ha atubangan ni Jehova nga imo Dios ha ngatanan mo nga buruhaton. 19  Pag-ikmat nga diri mo pabay-an an Levita+ samtang nabubuhi ka ha imo tuna. 20  “Kon pahaluagon ni Jehova nga imo Dios an imo teritoryo,+ sugad han iya iginsaad ha imo,+ ngan masiring ka, ‘Karuyag ko kumaon hin karne,’ kay naghihingyap ka* nga makakaon hin karne, mahimo ka kumaon hin karne ha kada panahon nga naghihingyap ka hito.*+ 21  Kon an lugar nga pilion ni Jehova nga imo Dios basi butangan han iya ngaran+ hirayo tikang ha imo, kon sugad, mag-iihaw ka hin pipira han imo mga baka o pipira han imo mga karnero nga iginhatag ha imo ni Jehova, sugad han akon iginsugo ha imo, ngan makaon ka ha sulod han imo mga syudad* ha kada panahon nga naghihingyap ka hito.* 22  Mahimo ka kumaon hito sugad la nga nakaon ka han gasela o han bugsok;+ an tawo nga mahugaw ngan an tawo nga malimpyo mahimo kumaon hito. 23  Magin determinado ka gud nga diri mo kaunon an dugo,+ kay an dugo amo an kinabuhi,*+ ngan ayaw pagkaona an kinabuhi* kaupod han unod. 24  Ayaw ito pagkaona. Ighuwad ito ha tuna pariho hin tubig.+ 25  Ayaw ito pagkaona, basi maghingaopay ka ngan an imo mga anak nga masunod ha imo, kay ginbubuhat mo an husto ha pagkita ni Jehova. 26  An imo la dadad-on amo an baraan nga mga butang nga imo gintatag-iya ngan an imo mga halad tungod han saad pagkadto mo ha lugar nga pipilion ni Jehova. 27  Didto imo ighahalad an imo mga halad nga sinunog, an unod ngan an dugo,+ ha halaran ni Jehova nga imo Dios, ngan an dugo han imo mga halad sadang ighuwad ha halaran+ ni Jehova nga imo Dios, pero mahimo mo kaunon an unod. 28  “Sunda hin maopay ini ngatanan nga pulong nga akon iginsusugo ha imo, basi maghingaopay ka pirme ngan an imo mga anak nga masunod ha imo, kay ginbubuhat mo an maopay ngan husto ha pagkita ni Jehova nga imo Dios. 29  “Kon poohon ni Jehova nga imo Dios an mga nasud nga imo sasakupon,+ ngan umukoy ka ha ira tuna, 30  pag-ikmat nga diri ka mahilit-ag katapos han pagpoo ha ira ha imo atubangan. Ayaw pagpakiana mahitungod ha ira mga dios, nga nasiring, ‘Paonan-o nag-aalagad ini nga mga nasud ha ira mga dios? Ito liwat an akon bubuhaton.’+ 31  Ayaw ito pagbuhata kan Jehova nga imo Dios, kay nagbubuhat hira para ha ira mga dios han tagsa nga mangil-ad nga butang nga ginkakangalasan ni Jehova, ginsusunog pa ngani nira an ira mga anak nga lalaki ngan an ira mga anak nga babaye para ha ira mga dios.+ 32  Sunda hin maopay an tagsa nga pulong nga akon iginsusugo ha iyo.+ Ayaw niyo ito pagdugangi ngan ayaw liwat ito pagkuhai.+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “ikanapulo nga mga bahin.”
O “han iya ginhuhunahuna nga husto.”
Lit., “mga ganghaan.”
O “ha ngatanan nga hingyap han imo kalag.”
Ha iba nga lugar, “magpatay.”
Lit., “ha sulod han ngatanan mo nga ganghaan.”
Lit., “ha sulod han imo mga ganghaan.”
Lit., “mga ganghaan.”
O “naghihingyap an imo kalag.”
O “ha ngatanan nga hingyap han imo kalag.”
Lit., “mga ganghaan.”
O “ha ngatanan nga hingyap han imo kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”