Deuteronomio 15:1-23

  • Pagkansela han utang kada ikapito ka tuig (1-6)

  • Pagbulig ha mga pobre (7-11)

  • Paghatag kagawasan ha uripon kada ikapito ka tuig (12-18)

    • Pantuhog nga itutuhog ha talinga han uripon (16, 17)

  • Suhag nga hayop ginbaraan (19-23)

15  “Ha kataposan han kada ikapito ka tuig, maghahatag ka hin kagawasan.+  Ini an paagi han paghatag hin kagawasan: An tagsa nga nagpautang maghahatag hin kagawasan ha iya amyaw tikang ha iya utang. Diri niya piriton nga magbayad an iya amyaw o an iya bugto, kay igpapahayag ito nga kagawasan sugad nga pagpasidungog kan Jehova.+  Puydi mo piriton nga magbayad an dayo,+ pero kakanselahon mo an bisan ano nga gin-utang ha imo han imo bugto.  Kondi, waray bisan usa dida ha iyo nga magigin pobre, kay sigurado nga bibendisyonan ka ni Jehova+ dida ha tuna nga iginhahatag ha imo ni Jehova nga imo Dios basi pagtag-iyahon sugad nga panurundon,  kon sugton mo gud la hi Jehova nga imo Dios ngan sundon hin maopay ini ngatanan nga sugo nga akon iginhahatag ha imo yana.+  Kay hi Jehova nga imo Dios magbibendisyon ha imo sugad han iya iginsaad ha imo, ngan magpapahuram ka* ha damu nga nasud, pero diri ka kinahanglan manhuram;+ ngan magmamando ka ha damu nga nasud, pero diri ka nira mamandoan.+  “Kon an usa han imo kabugtoan nagin pobre dida ha iyo ha usa han iyo mga syudad ha tuna nga iginhahatag ha iyo ni Jehova nga iyo Dios, ayaw patig-aha an imo kasingkasing o pagkumkoma an imo kamot ha imo pobre nga bugto.+  Kay sadang ka magin mahinatagon ha iya+ ngan pahurama gud hiya* han bisan ano nga iya ginkikinahanglan o han bisan ano nga waray hiya.  Pag-ikmat nga diri ka magtipig hini nga maraot nga intensyon ha imo kasingkasing, ‘An ikapito ka tuig, an tuig han kagawasan, hirani na,’+ ngan diri ka magin mahinatagon ha imo pobre nga bugto ngan diri mo hiya tagan hin bisan ano. Kon tumawag hiya kan Jehova kontra ha imo, magigin sala mo ito.+ 10  Angay ka magin mahinatagon ha iya,+ ngan diri ka* angay maghatag ha iya nga napipiritan la, kay tungod hito hi Jehova nga imo Dios magbibendisyon han tagsa nga imo ginhihimo ngan ginbubuhat.+ 11  Kay an tuna pirme magkakaada pobre nga mga tawo.+ Salit ginsusugo ko ikaw, ‘Sadang ka magin mahinatagon* ha imo nag-aantos ngan pobre nga bugto dida ha imo tuna.’+ 12  “Kon an usa han imo kabugtoan nga Hebreo nga lalaki o babaye, igbaligya ha imo ngan nagserbi ha imo hin unom ka tuig, ha ikapito ka tuig tatagan mo hiya hin kagawasan.+ 13  Ngan kon tatagan mo hiya hin kagawasan, ayaw hiya pabayaa nga waray dara. 14  Hura nga tagi hiya hin bisan ano tikang ha imo panon, ha imo giriokan, ngan ha imo purog-an nga panlana ngan panbino. Sugad la nga ginbendisyonan ka ni Jehova nga imo Dios, sadang ka maghatag ha iya. 15  Hinumdumi nga nagin uripon ka ha tuna han Ehipto ngan gintubos ka ni Jehova nga imo Dios. Ito an hinungdan nga ginsusugo ko ikaw nga buhaton ini yana nga adlaw. 16  “Pero kon sumiring hiya ha imo, ‘Diri ako mabaya ha imo!’ kay nahigugma hiya ha imo ngan ha imo panimalay, tungod kay nagin malipayon hiya samtang kaupod mo,+ 17  kon sugad makuha ka hin pantuhog ngan dad-a hiya ha may purtahan ngan tuhoga an iya talinga, ngan magigin uripon mo hiya ha bug-os niya nga kinabuhi. Ito liwat an imo bubuhaton ha imo uripon nga babaye. 18  Ayaw hunahunaa nga makuri kon tatagan mo hiya hin kagawasan ngan babayaan ka niya, kay an iya serbisyo ha imo ha sulod hin unom ka tuig doble an bili kay han serbisyo han usa nga sinuholan nga trabahador, ngan hi Jehova nga imo Dios hura nga nagbibendisyon ha imo. 19  “Baraana an tagsa nga suhag nga lalakí han imo mga baka ngan han imo mga karnero para kan Jehova nga imo Dios.+ Ayaw pagbuhat hin bisan ano nga trabaho gamit an suhag han imo mga baka* ngan ayaw liwat aruti an suhag han imo mga karnero. 20  Ikaw ngan an imo panimalay makaon hito ha atubangan ni Jehova nga imo Dios ha kada tuig dida ha lugar nga pipilion ni Jehova.+ 21  Pero kon may depekto ito—piay, buta, o bisan ano nga grabe nga depekto—ayaw ito ighalad kan Jehova nga imo Dios.+ 22  Kaona ito ha sulod han iyo mga syudad,* magkaupod an mahugaw ngan limpyo nga tawo, nga sugad hin nakaon hin gasela o hin bugsok.+ 23  Pero ayaw pagkaona an dugo hito;+ ighuwad ito ha tuna pariho hin tubig.+

Mga footnote

O “magpapahuram ka nga may panumpa.”
O “pahurama gud hiya nga may panumpa.”
Lit., “an imo kasingkasing diri.”
Lit., “Buklara an imo kamot.”
Lit., “todo nga baka.”
Lit., “mga ganghaan.”