Deuteronomio 23:1-25

  • Diri kwalipikado para ha kongregasyon han Dios (1-8)

  • Kalimpyo han kampo (9-14)

  • Pugante nga mga uripon (15, 16)

  • Igindidiri an prostitusyon (17, 18)

  • Tubo ngan mga saad (19-23)

  • Puydi kaunon han lumalabay (24, 25)

23  “Waray lalaki nga ginkapon pinaagi ha pagpapisa han iya mga bonay o nagpautod han iya ikinatawo an makakasulod ha kongregasyon ni Jehova.+  “Waray anak ha gawas an makakasulod ha kongregasyon ni Jehova.+ Bisan tubtob ha ikanapulo nga henerasyon, waray bisan hin-o ha iya katulinan an makakasulod ha kongregasyon ni Jehova.  “Waray Ammonita o Moabita an makakasulod ha kongregasyon ni Jehova.+ Bisan tubtob ha ikanapulo nga henerasyon, waray bisan hin-o ha ira katulinan an makakasulod ha kongregasyon ni Jehova,  kay waray hira bumulig ha iyo pinaagi ha paghatag hin pagkaon ngan tubig han nakada kamo ha dalan tipagawas ha Ehipto,+ ngan tungod kay ginsuholan nira hi Balaam nga anak nga lalaki ni Beor nga tikang ha Petor ha Mesopotamia kontra ha iyo basi igsumpa* kamo.+  Pero hi Jehova nga imo Dios diniri pagpamati kan Balaam.+ Lugod, ginpahinabo ni Jehova nga imo Dios nga an sumpa magin bendisyon para ha imo,+ kay hinigugma ka ni Jehova nga imo Dios.+  Diri mo gud hira buligan nga mabuhi hin mamurayawon ngan mainuswagon ha ngatanan mo nga adlaw.+  “Ayaw kangalasi an usa nga Edomita, kay bugto mo hiya.+ “Ayaw kangalasi an usa nga Ehiptohanon, kay nagin dayo ka nga residente ha iya nasud.+  An ira mga anak nga matatawo sugad nga ikatulo nga henerasyon mahimo makasulod ha kongregasyon ni Jehova.  “Kon magkakampo ka kontra ha imo mga kaaway, paglikay ha bisan ano nga maraot.*+ 10  Kon an usa nga lalaki magin mahugaw tungod kay gin-gawsan hiya hin semilya ha gab-i,+ kumadto hiya ha gawas han kampo ngan diri bumalik pagsulod ha kampo. 11  Pagsirom, makarigo hiya, ngan katapos, mahimo na hiya bumalik ha kampo katunod han adlaw.+ 12  Usa nga pribado nga lugar* an ilalain basi gamiton ha gawas han kampo, ngan didto ka makadto. 13  An pan-ukad sadang iglakip ha imo garamiton. Kon gumaang ka ha gawas, pagbuho gamit ito ngan katapos, tabuni an imo tai. 14  Kay hi Jehova nga imo Dios naglalakat-lakat ha sulod han imo kampo+ basi talwason ka ngan itubyan ha imo an imo mga kaaway, ngan an imo kampo kinahanglan magin baraan,+ basi diri hiya makakita hin bisan ano nga mahugaw ha imo ngan bumulag ha pag-upod ha imo. 15  “Diri mo sadang itubyan an usa nga uripon ngadto ha iya agaron kon pumalagiw hiya tikang ha iya agaron ngan kumada ha imo. 16  Mahimo hiya umukoy kaupod mo ha bisan diin nga lugar nga iya pilion ha usa han imo mga syudad, diin man niya karuyag. Ayaw hiya pagmaltratoha.+ 17  “Waray anak nga babaye ha Israel nga magigin hostes ha templo,+ waray liwat anak nga lalaki ha Israel nga babayaran basi makighilawas dida ha templo.+ 18  Ayaw pagdad-a an suhol nga iginbayad ha hostes o an suhol nga iginbayad ha* usa nga lalaki nga ginbabayaran basi makighilawas* ngadto ha balay ni Jehova nga imo Dios ha pagtuman hin saad, kay pariho ito mangil-ad kan Jehova nga imo Dios. 19  “Ayaw pabayara hin tubo an imo bugto,+ tubo man ito hin kwarta, hin pagkaon, o hin bisan ano nga mahimo patuboan. 20  Mahimo mo pabayaron hin tubo an dayo,+ pero ayaw pabayara hin tubo an imo bugto,+ basi hi Jehova nga imo Dios magbendisyon ha tagsa mo nga buruhaton ha tuna nga imo pagtatag-iyahon.+ 21  “Kon magsaad ka kan Jehova nga imo Dios,+ ayaw pag-inihaa an pagtuman hito.+ Kay sigurado nga ig-oobligar ito ha imo ni Jehova nga imo Dios; kay kon diri mo ito tumanon, magigin sala mo ito.+ 22  Pero kon diri ka magsasaad, diri ka makakasala.+ 23  Buhata an mga pulong han imo mga im-im,+ ngan kinahanglan imo tumanon an iginsaad han imo baba sugad nga boluntaryo nga halad kan Jehova nga imo Dios.+ 24  “Kon sumulod ka ha urubasan han imo amyaw, mahimo ka kumaon hin ubas nga igo basi matumanan an imo kasablok,* pero diri ka sadang magbutang hito ha imo surudlan.+ 25  “Kon sumulod ka ha uma han imo amyaw nga may mga tanom nga waray pa aniha, mahimo ka mangutos han aranihon na nga mga lugas, pero diri mo sadang garabon an mga uhay han imo amyaw.+

Mga footnote

O “panhimarauton.”
O “mahugaw.”
Karuyag sidngon, usa nga kasilyas.
O “an kità han.”
Lit., “usa nga ayam.”
O “kalag.”