Deuteronomio 22:1-30

  • Respeto ha hayop han igkasi-tawo (1-4)

  • Pagsul-ot hin bado han diri kapariho an sekso (5)

  • Pagin buotan ha hayop (6, 7)

  • Barandilya para ha atop (8)

  • Diri husto nga mga halo (9-11)

  • Mga tasel ha panapton (12)

  • Balaud ha seksuwal nga pagtalapas (13-30)

22  “Kon makit-an mo nga nawawara an baka han imo bugto o an iya karnero, ayaw tuyoa nga pabay-an ito.+ Tugwayi gud ito tipabalik ha imo bugto.  Pero kon an gin-uukyan han imo bugto diri hirani ha imo o diri mo hiya kilala, dad-a an hayop ha imo balay, ngan magpapabilin ito ha imo tubtob nga bilngon ito han imo bugto. Ngan ibabalik mo ito ha iya.+  Ito an imo bubuhaton ha iya asno, ha iya bado, ngan ha bisan ano nga butang nga nawara han imo bugto ngan imo nabilngan. Ayaw ito pagpabay-i.  “Kon makit-an mo nga natumba ha kalsada an asno han imo bugto o an iya baka, ayaw tuyoa nga pabay-an mo ito. Buligi gud hiya ha pagpatindog han hayop.+  “An babaye kinahanglan diri magsul-ot han bado han lalaki, diri liwat angay magsul-ot an lalaki han bado han babaye. Kay an bisan hin-o nga nagbubuhat hito mangil-ad kan Jehova nga imo Dios.  “Kon makakita ka ha kalsada hin salag han tamsi nga may mga piyak o mga bonay, aada man ito ha kahoy o aada ha tuna, ngan an nanay naluob ha mga piyak o ha mga bonay, ayaw pagkuhaa an nanay upod an mga piyak hito.+  Buhian mo gud an nanay, pero mahimo mo dad-on an mga piyak. Buhata ini basi maghingaopay ka ngan mabuhi ka hin maiha.  “Kon magtukod ka hin bag-o nga balay, kinahanglan maghimo ka liwat hin barandilya para ha imo atop,+ basi waray mahulog tikang hito ngan diri magin salaan ha dugo an imo panimalay.  “Ayaw pagsabwag hin duha nga klase hin binhi ha imo urubasan.+ Kay kon amo, an ngatanan nga bunga han mga binhi nga imo iginsabwag sugad man an produkto han urubasan mahingangadto ha santuaryo. 10  “Ayaw pagpadisa an baka ngan an asno ha pag-arado.+ 11  “Ayaw pagsul-ot hin bado nga hinimo ha ginhalo nga barahibo han karnero ngan lino.+ 12  “Himoan mo hin mga tasel an upat nga eskina han panapton nga imo sul-ot.+ 13  “Kon an usa nga lalaki magkuha hin asawa ngan makighilawas ha iya pero katapos mangalas ha iya* 14  ngan iya akusaran hiya hin maraot nga buhat ngan pakarauton an iya ngaran pinaagi ha pagsiring: ‘Ginkuha ko ini nga babaye, pero han nakighilawas ako ha iya, waray ako nakita nga ebidensya nga birhen hiya,’ 15  an tatay ngan nanay han babaye magpapakita han ebidensya han pagin birhen han babaye ha mga tigurang ha ganghaan han syudad. 16  An tatay han babaye masiring ha mga tigurang, ‘An akon anak nga babaye iginhatag ko hini nga lalaki sugad nga asawa, pero nangangalas hiya ha iya* 17  ngan gin-aakusaran hiya nga nagbuhat hin maraot pinaagi ha pagsiring: “Nakita ko nga an imo anak waray ebidensya han pagin birhen.” Yana ini an ebidensya han pagin birhen han akon anak.’ Katapos, ira bubuklaron an hapin han higdaan ha atubangan han mga tigurang han syudad. 18  Kukuhaon han mga tigurang han syudad+ an lalaki ngan didisiplinahon hiya.+ 19  Ira mumultahan hiya hin 100 ka sekel* nga silber ngan ihahatag ito ha tatay han babaye, kay ginpakaalohan han lalaki an usa nga birhen ha Israel,+ ngan hiya padayon nga magigin iya asawa. Diri hiya tutugotan nga igdiborsyo an babaye samtang buhi hiya. 20  “Pero kon tinuod an akusasyon, ngan waray ebidensya nga birhen an babaye, 21  dadad-on nira an babaye ngadto ha aragian tipasulod han balay han iya tatay, ngan babatuhon hiya han mga tawo ha iya syudad tubtob nga mamatay, kay nagbuhat hiya hin makaarawod nga buhat+ ha Israel pinaagi ha pagbuhat hin seksuwal nga imoralidad* ha balay han iya tatay.+ Salit kinahanglan imo kuhaon an maraot dida ha iyo butnga.+ 22  “Kon an usa nga lalaki makit-an nga nakikighilawas ha usa nga babaye nga asawa hin iba nga lalaki, hira nga duha kinahanglan mamatay, an lalaki nga nakighilawas ha babaye sugad man an babaye.+ Salit kinahanglan imo kuhaon an maraot ha Israel. 23  “Kon an usa nga birhen karaslon na ha usa nga lalaki, ngan mahitabo nga igkita hiya hin iba nga lalaki ha syudad ngan makighilawas ha iya, 24  dadad-on niyo hira nga duha ngadto ha ganghaan hito nga syudad ngan babatuhon hira tubtob nga mamatay, an babaye tungod kay waray hiya gumuliat ha syudad ngan an lalaki tungod kay iya iginbutang ha kaarawdan an asawa han iya igkasi-tawo.+ Salit kinahanglan imo kuhaon an maraot dida ha iyo butnga. 25  “Pero kon han iginkita han lalaki an karaslon nga babaye didto ha uma ngan ginlugos hiya han lalaki ngan nakighilawas ha iya, an lalaki nga nakighilawas ha iya mamamatay nga hiya la, 26  ngan waray ka hihimoon nga bisan ano ha babaye. An babaye waray ginbuhat nga sala nga angay hin kamatayon. Pariho ini ha kaso han usa nga tawo nga umatake ha iya igkasi-tawo ngan ginpatay hiya.*+ 27  Kay han iya iginkita ha uma an karaslon nga babaye, ginuliat hiya, pero waray bisan usa nga binulig ha iya. 28  “Kon an usa nga lalaki igkita hin birhen nga babaye nga diri pa karaslon ngan iya ginpwersa hiya ngan nakighilawas ha iya ngan nadiskobrehan hira,+ 29  an lalaki nga nakighilawas ha iya kinahanglan maghatag ha tatay han babaye hin 50 ka sekel nga silber, ngan an babaye magigin asawa niya.+ Tungod kay iya iginbutang hiya ha kaarawdan, diri hiya tutugotan nga igdiborsyo an babaye samtang buhi hiya. 30  “Diri kuhaon han bisan hin-o nga lalaki an asawa han iya tatay, basi diri niya mawara an dungog han iya tatay.*+

Mga footnote

O “katapos iginsalikway hiya.”
O “iginsasalikway niya hiya.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
O “prostitusyon.”
O “ginpatay hiya, nga usa nga kalag.”
Lit., “walison an ubos nga bahin han bado han iya tatay.”