Deuteronomio 5:1-33

  • Kasabotan ni Jehova ha Horeb (1-5)

  • Napulo nga Sugo gin-unabi utro (6-22)

  • Katawohan nahadlok ha Bukid Sinai (23-33)

5  Katapos, iginpatawag ni Moises an bug-os nga Israel ngan ginsidngan hira: “Pamati, O Israel, han mga regulasyon ngan han hudisyal nga mga desisyon nga akon iginsusumat ha iyo yana, ngan kinahanglan mahibaro kamo hito ngan sundon ito hin maopay.  Hi Jehova nga aton Dios naghimo hin kasabotan ha aton didto ha Horeb.+  Diri ha aton mga kaapoy-apoyan hi Jehova naghimo hini nga kasabotan, kondi ha aton, ha aton ngatanan nga buhi nga aanhi yana.  Hi Jehova nakig-atubang ha iyo ngan nakiistorya ha iyo didto ha bukid, tikang ha kalayo.+  Natindog ako ha butnga ni Jehova ngan ha iyo hito nga panahon+ basi igsumat ha iyo an pulong ni Jehova, kay nahadlok kamo tungod han kalayo ngan waray kamo sumagka ha bukid.+ Hiya nagsiring:  “‘Ako hi Jehova nga imo Dios, nga naggawas ha imo ha tuna han Ehipto, tikang ha balay han pagkauripon.+  Ayaw gud pagkaada hin iba nga mga dios labot ha akon.*+  “‘Ayaw paghimo hin inukit nga imahen+ o hin dagway* nga pariho han bisan ano nga aada ha langit ha igbaw o aada ha tuna ha ubos o aada ha katubigan ha ilarom han tuna.  Ayaw pagyukbo ha ira ngan ayaw liwat kaaghat ha pag-alagad ha ira,+ kay ako, hi Jehova nga imo Dios, usa nga Dios nga nagsusugo nga ihatag ha akon an eksklusibo nga debosyon,+ nga nagpapadapat hin sirot ngada ha mga anak tungod han kasaypanan han mga amay, ngada ha ikatulo nga henerasyon ngan ngada ha ikaupat nga henerasyon han mga nangangalas ha akon,+ 10  pero nagpapakita hin maunungon nga gugma* ngadto ha yinukot nga mga henerasyon han mga nahigugma ha akon ngan nasugot ha akon mga sugo. 11  “‘Ayaw paggamita an ngaran ni Jehova nga imo Dios ha waray pulos nga paagi,+ kay diri papasagdan ni Jehova nga diri masirotan an bisan hin-o nga nagamit han iya ngaran ha waray pulos nga paagi.+ 12  “‘Tumana an adlaw han Sabbath basi matipigan ito nga sagrado, sugad han iginsugo ha imo ni Jehova nga imo Dios.+ 13  Magtatrabaho ka ngan magbubuhat han ngatanan mo nga buruhaton ha sulod han unom ka adlaw,+ 14  pero an ikapito ka adlaw usa nga sabbath para kan Jehova nga imo Dios.+ Ayaw pagbuhat hin bisan ano nga trabaho,+ ikaw ngan an imo anak nga lalaki ngan an imo anak nga babaye ngan an imo uripon nga lalaki ngan an imo uripon nga babaye ngan an imo baka ngan an imo asno ngan an bisan ano han imo mga hayop ngan an imo dayo nga residente nga aada ha sulod han imo mga syudad,*+ basi an imo uripon nga lalaki ngan an imo uripon nga babaye makapahuway pariho ha imo.+ 15  Hinumdumi nga nagin uripon ka ha tuna han Ehipto ngan igin-gawas ka didto ni Jehova nga imo Dios pinaagi hin gamhanan nga kamot ngan hin nakaunat nga butkon.+ Ito an hinungdan nga ginsugo ka ni Jehova nga imo Dios nga tumanon an adlaw han Sabbath. 16  “‘Pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay,+ sugad han iginsugo ha imo ni Jehova nga imo Dios, basi mabuhi ka hin maiha nga panahon ngan mag-uswag ka* dida ha tuna nga iginhahatag ha imo ni Jehova nga imo Dios.+ 17  “‘Ayaw pagpatay.+ 18  “‘Ayaw liwat pag-adulteryo.+ 19  “‘Ayaw liwat pangawat.+ 20  “‘Ayaw liwat pagtestigo hin buwa kontra ha imo igkasi-tawo.+ 21  “‘Ayaw liwat paghingyapa an asawa han imo igkasi-tawo.+ Ayaw liwat pagkaada hin hakugnon nga hingyap ha balay han imo igkasi-tawo ngan ha iya uma ngan ha iya uripon nga lalaki ngan ha iya uripon nga babaye ngan ha iya baka ngan ha iya asno ngan ha bisan ano nga gintatag-iya han imo igkasi-tawo.’+ 22  “Ini nga mga sugo* iginyakan ni Jehova ha bug-os niyo nga kongregasyon didto ha bukid, tikang ha kalayo, ha dampog, ngan ha duro nga kadulom,+ pinaagi hin daku nga tingog, ngan waray na hiya igindugang; katapos, iya ito iginsurat ha duha nga papan nga bato ngan iginhatag ito ha akon.+ 23  “Pero pakabati gud niyo han tingog tikang ha kasisidman, samtang naglalaga an bukid,+ an ngatanan nga ulo han iyo mga tribo ngan an mga tigurang dinaop ha akon. 24  Katapos, nagsiring kamo, ‘Kitaa, hi Jehova nga amon Dios nagpakita ha amon han iya himaya ngan han iya pagkaharangdon, ngan nabatian namon an iya tingog tikang ha kalayo.+ Yana nga adlaw nakita namon nga an Dios mahimo makiistorya ha tawo ngan padayon hiya nga mabubuhi.+ 25  Yana, kay ano nga mamamatay kami? Kay mahimo kami maugtang hini nga daku nga kalayo. Kon padayon nga mababatian namon an tingog ni Jehova nga aton Dios, sigurado nga mamamatay kami. 26  Kay hin-o ha ngatanan nga katawohan* an nakabati han tingog han buhi nga Dios nga nagyayakan tikang ha kalayo sugad han aton nabatian ngan padayon pa nga nabuhi? 27  Ikaw na la an daop ngadto basi pamatian an ngatanan nga igsisiring ni Jehova nga aton Dios, ngan ikaw an magsusumat ha amon han ngatanan nga igsisiring ha imo ni Jehova nga aton Dios, ngan mamamati kami ngan bubuhaton ito.’+ 28  “Salit nabatian ni Jehova an mga pulong nga iyo iginyakan ha akon, ngan hi Jehova nagsiring ha akon, ‘Nabatian ko an mga pulong nga iginyakan ha imo hini nga katawohan. Maopay an ngatanan nga ira ginsiring.+ 29  Kon pirme la unta nira kukultibaron ha ira kasingkasing an kahadlok ha akon+ ngan sugton an ngatanan nga akon sugo;+ kon sugad, maghihingaopay hira ngan an ira mga anak ha kadayonan!+ 30  Pakadto ngan sidnga hira: “Balik kamo ha iyo mga tolda.” 31  Pero magpapabilin ka dinhi kaupod ko, ngan isusumat ko ha imo an ngatanan nga sugo, mga regulasyon, ngan hudisyal nga mga desisyon nga imo igtututdo ha ira ngan ira susundon didto ha tuna nga akon iginhahatag ha ira basi ira pagtag-iyahon.’ 32  Yana kamo nga katawohan sadang sumugot hin maopay han iginsugo ha iyo ni Jehova nga iyo Dios.+ Ayaw kamo pagliko ha too o ha wala.+ 33  Sadang kamo maglakat ha ngatanan nga dalan nga iginsugo ha iyo ni Jehova nga iyo Dios,+ basi mabuhi kamo ngan mag-uswag ngan maghilawig an iyo mga adlaw ha tuna nga iyo pagtatag-iyahon.+

Mga footnote

O “kontra ha akon.” Lit., “kontra ha akon nawong.”
O “representasyon.”
O “mahigugmaon nga pagkabuotan.”
Lit., “mga ganghaan.”
O “ngan maghingaopay ka.”
Lit., “mga pulong.”
Lit., “ngatanan nga unod.”