Skip to content

Skip to table of contents

Thư gửi Phi-lê-môn

Chương

1

Sơ lược nội dung

  • Lời chào (1-3)

  • Tình yêu thương và đức tin của Phi-lê-môn (4-7)

  • Lời nài xin của Phao-lô vì Ô-nê-sim (8-22)

  • Lời chào cuối (23-25)