Thư gửi Tít 3:1-15

  • Sự phục tùng thích đáng (1-3)

  • Sẵn sàng làm việc lành (4-8)

  • Lánh xa việc tranh cãi ngớ ngẩn và các giáo phái (9-11)

  • Các chỉ dẫn riêng và lời chào (12-15)

3  Hãy tiếp tục nhắc nhở họ phải phục tùng và vâng lời chính phủ cùng các bậc cầm quyền,+ sẵn sàng làm mọi việc lành,  không nói xấu ai, không gây gổ, nhưng hãy phải lẽ,+ hết sức mềm mại với mọi người.+  Vì chúng ta cũng từng là người ngu dại, bất tuân, bị dẫn đi lạc lối, làm nô lệ cho đủ loại ham muốn và thú vui, có lối sống xấu xa và hay đố kỵ, là người đáng ghê tởm, ghen ghét lẫn nhau.  Tuy nhiên, khi Đấng Giải Cứu của chúng ta là Đức Chúa Trời thể hiện lòng nhân từ+ và tình yêu thương đối với nhân loại  (không phải vì bất cứ việc làm công chính nào của chúng ta,+ nhưng vì lòng thương xót của ngài),+ ngài đã cứu chúng ta bằng cách tẩy sạch* chúng ta để đưa chúng ta đến sự sống,+ cũng như làm chúng ta nên mới bởi thần khí thánh.+  Ngài đổ thần khí dồi dào* trên chúng ta qua Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giê-su Ki-tô,+  hầu cho sau khi được tuyên bố là công chính nhờ lòng nhân từ bao la của ngài,+ chúng ta có thể trở thành người thừa kế,+ phù hợp với niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu.+  Những lời ấy là đáng tin cậy, và ta muốn con luôn nhấn mạnh những điều trên, hầu cho những người tin Đức Chúa Trời có thể tiếp tục chú tâm làm việc lành. Những điều đó là tốt lành và có ích cho mọi người.  Nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi ngớ ngẩn, chuyện gia phả, những cuộc cãi vã và tranh đấu về Luật pháp, vì chúng thật vô ích và hư không.+ 10  Còn đối với người đẩy mạnh một giáo phái+ thì sau khi khuyên bảo*+ hai lần, hãy lánh xa người ấy,+ 11  vì biết rằng người thể ấy đã đi chệch khỏi đường lối đúng, đang phạm tội và tự kết án mình. 12  Khi ta phái A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ+ đến với con, hãy cố gắng hết sức đến gặp ta ở Ni-cô-bô-li, vì ta đã quyết định trú đông tại đó. 13  Hãy chăm lo chu đáo cho Xê-na, một người thông thạo Luật pháp, và A-bô-lô để họ không thiếu thốn gì trong chuyến đi.+ 14  Tuy nhiên, cũng hãy để anh em chúng ta học cách tiếp tục làm việc lành nhằm trợ giúp khi có nhu cầu khẩn cấp,+ hầu họ không phải là người chẳng sinh hoa kết quả.+ 15  Hết thảy anh em ở với ta đều gửi lời chào con. Xin gửi lời chào của ta đến những anh em đồng đạo yêu mến chúng ta. Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy anh em.

Chú thích

Ds: “tắm”.
Hay “một cách rộng rãi”.
Hay “cảnh cáo”.