Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Lajmi i mirë sipas Lukës

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Drejtuar Teofilit (1-4)

  • Gabrieli parathotë lindjen e Gjon Pagëzorit (5-25)

  • Gabrieli parathotë lindjen e Jezuit (26-38)

  • Maria, mysafire në shtëpinë e Elizabetës (39-45)

  • Maria madhëron Jehovain (46-56)

  • Lindja dhe vënia e emrit të Gjonit (57-66)

  • Profecia e Zakarisë (67-80)

 • 2

  • Lindja e Jezuit (1-7)

  • Engjëjt u shfaqen barinjve (8-20)

  • Rrethprerja dhe pastrimi sipas Ligjit (21-24)

  • Simeoni sheh Krishtin (25-35)

  • Ana flet për fëmijën (36-38)

  • Kthehen në Nazaret (39, 40)

  • Jezui 12-vjeçar në tempull (41-52)

 • 3

  • Gjoni fillon veprën e tij (1, 2)

  • Gjoni predikon pagëzimin (3-20)

  • Pagëzimi i Jezuit (21, 22)

  • Gjenealogjia e Jezu Krishtit (23-38)

 • 4

  • Djalli tundon Jezuin (1-13)

  • Jezui nis predikimin në Galile (14, 15)

  • Jezuin nuk e pranojnë në Nazaret (16-30)

  • Në sinagogën e Kapernaumit (31-37)

  • Shërohet vjehrra e Simonit dhe të tjerë (38-41)

  • Turmat e gjejnë Jezuin në një vend të veçuar (42-44)

 • 5

  • Kapen peshq me anë të një mrekullie; dishepujt e parë (1-11)

  • Shërohet një i lebrosur (12-16)

  • Jezui shëron një të paralizuar (17-26)

  • Jezui thërret Levin (27-32)

  • E pyesin për agjërimin (33-39)

 • 6

  • Jezui, ‘Zotëri i Sabatit’ (1-5)

  • Shërohet njeriu me dorë të tharë (6-11)

  • 12 apostujt (12-16)

  • Jezui mëson dhe shëron (17-19)

  • Lumturitë dhe mjerimet (20-26)

  • Dashuria për armiqtë (27-36)

  • Mos gjykoni më (37-42)

  • Njihen nga frytet (43-45)

  • Shtëpia e ndërtuar mirë; shtëpia pa themele të forta (46-49)

 • 7

  • Besimi i një centurioni (1-10)

  • Jezui ringjall djalin e një vejushe në Nain (11-17)

  • Lëvdohet Gjon Pagëzori (18-30)

  • Dënohet një brez i pandjeshëm (31-35)

  • Falet një mëkatare (36-50)

   • Ilustrimi me borxhlinjtë (41-43)

 • 8

  • Gratë që shoqërojnë Jezuin (1-3)

  • Ilustrimi me mbjellësin (4-8)

  • Pse i përdorte Jezui ilustrimet (9, 10)

  • Shpjegimi i ilustrimit me mbjellësin (11-15)

  • Një llambë nuk mbulohet (16-18)

  • Nëna dhe vëllezërit e Jezuit (19-21)

  • Jezui qetëson stuhinë (22-25)

  • Jezui dërgon demonët te derrat (26-39)

  • Vajza e Jairit; një grua prek rrobën e Jezuit (40-56)

 • 9

  • Të Dymbëdhjetëve u jepen udhëzime për shërbimin (1-6)

  • Herodi, në mëdyshje për Jezuin (7-9)

  • Jezui ushqen 5.000 burra (10-17)

  • Pjetri identifikon Krishtin (18-20)

  • Jezui parathotë vdekjen e tij (21, 22)

  • Dishepujt e vërtetë (23-27)

  • Shpërfytyrimi i Jezuit (28-36)

  • Shërohet djali i pushtuar nga demonët (37-43a)

  • Jezui parathotë sërish vdekjen e tij (43b-45)

  • Dishepujt debatojnë kush është më i madhi (46-48)

  • Kush nuk është kundër nesh, është me ne (49, 50)

  • Një fshat i Samarisë nuk e pranon Jezuin (51-56)

  • Si ta ndjekim Jezuin (57-62)

 • 10

  • Jezui dërgon 70 dishepujt (1-12)

  • Mjerë qytetet që nuk pendohen (13-16)

  • 70 dishepujt kthehen (17-20)

  • Jezui lëvdon të Atin që përkrah të përulurit (21-24)

  • Ilustrimi me samaritanin e mirë (25-37)

  • Jezui, mysafir në shtëpinë e Martës dhe të Marisë (38-42)

 • 11

  • Si të lutemi (1-13)

   • Lutja model (2-4)

  • Dëbohen demonët me anë të gishtit të Perëndisë (14-23)

  • Kthehet fryma e ndyrë (24-26)

  • Lumturia e vërtetë (27, 28)

  • Shenja e Jonait (29-32)

  • Llamba e trupit (33-36)

  • Mjerë krerët fetarë hipokritë (37-54)

 • 12

  • Majaja e farisenjve (1-3)

  • Kini frikë Perëndinë, jo njerëzit (4-7)

  • Të pranojmë se jemi në unitet me Krishtin (8-12)

  • Ilustrimi me të pasurin e pamend (13-21)

  • Mos jini më në ankth (22-34)

   • Kopeja e vogël (32)

  • Të rrimë zgjuar (35-40)

  • Kujdestari besnik dhe një kujdestar i pabesë (41-48)

  • Jo paqe, por përçarje (49-53)

  • Nevoja për të shqyrtuar kohët (54-56)

  • Të zgjidhim mosmarrëveshjet (57-59)

 • 13

  • ‘Në mos u pendofshi, do të shkatërroheni’ (1-5)

  • Ilustrimi i fikut që s’jep fryt (6-9)

  • Shërohet në Sabat një grua e kërrusur (10-17)

  • Ilustrimet për kokrrën e sinapit dhe për majanë (18-21)

  • «Përpiquni fuqimisht të hyni nga dera e ngushtë» (22-30)

  • Herodi, ‘ajo dhelpër’ (31-33)

  • Jezui shpreh keqardhje për Jerusalemin (34, 35)

 • 14

  • Shërohet në Sabat një burrë që vuante nga hidropizia (1-6)

  • Jini mysafirë të përulur (7-11)

  • Të ftojmë ata që nuk mund të na e shpërblejnë (12-14)

  • Ilustrimi për të ftuarit që nxorën justifikime (15-24)

  • Çmimi për të qenë dishepull (25-33)

  • Kripa që humb kripësinë (34, 35)

 • 15

  • Ilustrimi për delen e humbur (1-7)

  • Ilustrimi i monedhës së humbur (8-10)

  • Ilustrimi për djalin plëngprishës (11-32)

 • 16

  • Ilustrimi për kujdestarin e padrejtë (1-13)

   • «Kush është i besueshëm në gjëra të vogla, është i besueshëm edhe në të mëdha» (10)

  • Ligji dhe Mbretëria e Perëndisë (14-18)

  • Ilustrimi për të pasurin dhe Lazarin (19-31)

 • 17

  • Shkaqet për pengesë, falja dhe besimi (1-6)

  • «Skllevër që nuk meritojmë asgjë» (7-10)

  • Shërohen dhjetë të lebrosur (11-19)

  • Ardhja e Mbretërisë së Perëndisë (20-37)

   • «Mbretëria e Perëndisë është mes jush» (21)

   • «Kujtoni gruan e Lotit!» (32)

 • 18

  • Ilustrimi për vejushën këmbëngulëse (1-8)

  • Fariseu dhe taksambledhësi (9-14)

  • Jezui dhe fëmijët (15-17)

  • Pyetja e një të pasuri (18-30)

  • Jezui parathotë sërish vdekjen e tij (31-34)

  • I kthehet shikimi një lypësi të verbër (35-43)

 • 19

  • Jezui, mysafir në shtëpinë e Zakeut (1-10)

  • Ilustrimi i dhjetë minave (11-27)

  • Hyrja triumfuese e Jezuit në Jerusalem (28-40)

  • Jezui qan për Jerusalemin (41-44)

  • Jezui pastron tempullin (45-48)

 • 20

  • Sfidohet autoriteti i Jezuit (1-8)

  • Ilustrimi me kultivuesit vrasës (9-19)

  • Perëndia dhe Cezari (20-26)

  • Pyetja për ringjalljen (27-40)

  • A është Krishti biri i Davidit? (41-44)

  • «Ruhuni nga skribët» (45-47)

 • 21

  • Dy monedhat e vejushës së varfër (1-4)

  • SHENJA E ASAJ QË DUHET TË VIJË (5-36)

   • Luftëra, tërmete të mëdha, murtaja, mungesa ushqimi (10, 11)

   • Jerusalemi i rrethuar nga ushtritë (20)

   • Kohët e caktuara të kombeve (24)

   • Ardhja e Birit të njeriut (27)

   • Ilustrimi për pemën e fikut (29-33)

   • Rrini zgjuar (34-36)

  • Jezui mëson në tempull (37, 38)

 • 22

  • Priftërinjtë komplotojnë të vrasin Jezuin (1-6)

  • Përgatitjet për Festën e fundit të Kalimit (7-13)

  • Themelohet Darka e Zotërisë (14-20)

  • ‘Tradhtari im është me mua në këtë tryezë’ (21-23)

  • Debat i zjarrtë kush është më i madhi (24-27)

  • Besëlidhja e Jezuit për një mbretëri (28-30)

  • Jezui parathotë se Pjetri do ta mohojë (31-34)

  • Nevoja për të qenë të përgatitur; dy shpatat (35-38)

  • Jezui lutet në Malin e Ullinjve (39-46)

  • Jezui arrestohet (47-53)

  • Pjetri mohon Jezuin (54-62)

  • Jezuin e tallin (63-65)

  • Gjyqi përpara Sinedrit (66-71)

 • 23

  • Jezui para Pilatit dhe Herodit (1-25)

  • Jezui dhe dy kriminelët vihen në shtyllë (26-43)

   • «Ti do të jesh me mua në Parajsë» (43)

  • Vdekja e Jezuit (44-49)

  • Varrimi i Jezuit (50-56)

 • 24

  • Jezui i ringjallur (1-12)

  • Rrugës për në Emaus (13-35)

  • Jezui u shfaqet dishepujve (36-49)

  • Jezui ngjitet në qiell (50-53)