5. Mojžíšova 25:1–19

  • Pravidla pro tělesné tresty (1–3)

  • „Nenasadíš býkovi náhubek, když mlátí“ (4)

  • Švagrovské manželství (5–10)

  • Při rvačce nechytat za přirození (11, 12)

  • Přesná závaží a míry (13–16)

  • Amalekité mají být zničeni (17–19)

25  Když mezi dvěma muži vznikne spor, můžou ho předložit soudcům+ a ti je rozsoudí. Toho, kdo je v právu, prohlásí za nevinného a toho, kdo se provinil, za vinného.+  Pokud si provinilec zaslouží, aby byl bit,+ soudce mu přikáže, aby si lehl na zem, a dostane v jeho přítomnosti tolik ran, kolik si zaslouží za svůj špatný skutek.  Může dostat až 40 ran,+ ale ne víc. Kdyby tvůj bratr dostal víc ran, byl by před tvýma očima potupen.  Nenasadíš býkovi náhubek, když mlátí obilí.+  Když bratři bydlí blízko sebe a jeden z nich zemře, aniž měl syna, manželka toho mrtvého by se neměla vdát mimo rodinu. Měl by za ní přijít její švagr, vzít si ji za manželku a tak s ní uzavřít švagrovské manželství.+  Prvorozený, kterého mu porodí, by měl nést jméno jeho mrtvého bratra,+ aby jeho jméno nebylo vymazáno z Izraele.+  Ale pokud si ten muž vdovu po svém bratrovi nechce vzít, měla by jít za staršími k městské bráně a říct jim: ‚Můj švagr odmítá zachovat jméno svého bratra v Izraeli. Není ochotný uzavřít se mnou švagrovské manželství.‘  Starší jeho města si ho zavolají a promluví s ním. Pokud bude trvat na svém a řekne: ‚Nechci si ji vzít‘,  pak by k němu měla vdova po jeho bratrovi před očima starších přistoupit, zout mu z nohy sandál,+ plivnout mu do tváře a říct: ‚Tohle se dělá muži, který nechce zachovat rod svého bratra.‘ 10  Jeho rod* pak bude v Izraeli známý jako ‚Dům vyzutého‘. 11  Když se budou dva muži prát a manželka jednoho z nich se do toho vloží, aby svého manžela ochránila před tím, kdo ho bije, a natáhne ruku a chytne ho za přirození, 12  pak jí tu ruku usekneš. Nebudeš* ji litovat. 13  Nebudeš mít ve svém váčku dva druhy kamenných závaží,+ těžší a lehčí. 14  Nebudeš mít ve svém domě dva druhy odměrných nádob,*+ větší a menší. 15  Měl bys mít přesné a správné závaží a přesnou a správnou míru, abys dlouho žil v zemi, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh.+ 16  Každý nepoctivý člověk, který dělá takové věci, je totiž Jehovovi, tvému Bohu, odporný.+ 17  Pamatuj, co vám udělali Amalekité, když jste byli na cestě z Egypta,+ 18  jak se s vámi střetli a zaútočili na všechny, kdo se vlekli vzadu, když jste byli vyčerpaní a unavení. Nebáli se Boha. 19  Až ti Jehova, tvůj Bůh, dopřeje odpočinek od všech okolních nepřátel a budeš vlastnit zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví,+ měl bys vzpomínku na Amalekity vymazat zpod nebes.+ Nezapomeň!

Poznámky

Nebo „jméno jeho rodu“, dosl. „jeho jméno“.
Dosl. „tvé oko nebude“.
Dosl. „ve svém domě efa a efa“. Viz příloha B14.