5. Mojžíšova 30:1–20

  • Návrat k Jehovovi (1–10)

  • Jehovova přikázání nejsou příliš obtížná (11–14)

  • Vybrat si život, nebo smrt (15–20)

30  Až se na tobě splní všechna tato slova – požehnání a prokletí, o kterých jsem s tebou mluvil+ – a ve všech národech, kam tě Jehova, tvůj Bůh, rozehnal,+ si je připomeneš*+  a vrátíš se k Jehovovi, svému Bohu,+ a ty a tvoji synové budete celým srdcem a celou duší* naslouchat jeho hlasu a dodržovat všechno, co ti dnes přikazuji,+  pak tě Jehova, tvůj Bůh, přivede zpátky ze zajetí,+ slituje se nad tebou+ a znovu tě shromáždí ze všech národů, kam tě Jehova, tvůj Bůh, rozptýlil.+  I kdybys byl rozehnaný až na konec nebe, Jehova tě shromáždí a přivede odtamtud zpátky.+  Jehova, tvůj Bůh, tě přivede do země, kterou získali tvoji předkové, a budeš ji vlastnit. A zajistí ti blahobyt a rozmnoží tě víc než tvé předky.+  Jehova, tvůj Bůh, očistí* tvé srdce a srdce tvých potomků,+ abys miloval Jehovu, svého Boha, celým srdcem a celou duší* a mohl žít.+  Jehova, tvůj Bůh, pak přivede veškeré toto prokletí na tvé nepřátele, kteří tě nenáviděli a pronásledovali.+  Ty se vrátíš a budeš naslouchat Jehovovu hlasu a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes dávám.  Jehova, tvůj Bůh, způsobí, že budeš úspěšný ve všem, co budeš dělat+ – dá ti hodně dětí, dobytka a úrody. Jehova ti bude znovu s potěšením zajišťovat blahobyt, jako to s potěšením dělal pro tvé předky.+ 10  Budeš totiž naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, dodržovat jeho přikázání a nařízení zapsaná v této knize Zákona a vrátíš se k Jehovovi, svému Bohu, celým srdcem a celou duší.*+ 11  Toto přikázání, které ti dnes dávám, pro tebe není příliš obtížné ani není nedosažitelné.*+ 12  Není v nebi, abys musel říkat: ‚Kdo vystoupí do nebe a přinese nám ho, abychom ho slyšeli a mohli dodržovat?‘+ 13  Není ani za mořem, abys musel říkat: ‚Kdo přepluje moře a přiveze nám ho, abychom ho slyšeli a mohli dodržovat?‘ 14  To slovo máš totiž velmi blízko, ve svých ústech a ve svém srdci,+ takže ho můžeš dodržovat.+ 15  Předkládám ti dnes život a dobro a také smrt a zlo.+ 16  Když budeš naslouchat přikázáním Jehovy, svého Boha, která ti dnes dávám, a budeš milovat Jehovu, svého Boha,+ chodit po jeho cestách a dodržovat jeho přikázání, nařízení a soudcovská rozhodnutí, potom budeš žít+ a množit se a Jehova, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, které se jdeš zmocnit.+ 17  Když se ale tvé srdce odvrátí+ a nebudeš naslouchat a necháš se zlákat, aby ses klaněl jiným bohům a sloužil jim,+ 18  říkám ti dnes, že určitě zahyneš.+ V zemi za Jordánem, které se jdeš zmocnit, nebudeš žít dlouho. 19  Dnes proti tobě beru za svědky nebesa a zemi, že jsem ti předložil život a smrt, požehnání a prokletí.+ Vyber si život, abys mohl žít,+ ty a tvoji potomci:+ 20  Miluj Jehovu, svého Boha,+ naslouchej jeho hlasu a věrně se ho drž.*+ On je totiž tvůj život a díky němu zůstaneš dlouho v zemi, o které Jehova přísahal tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“+

Poznámky

Dosl. „přivedeš si je zpátky do srdce“.
Dosl. „obřeže“.
Nebo „není daleko“.
Nebo „lni k němu“.