5. Mojžíšova 14:1–29

  • Nevhodné projevy truchlení (1, 2)

  • Čisté a nečisté jídlo (3–21)

  • Desátek pro Jehovu (22–29)

14  Jste syny Jehovy, svého Boha. Kvůli mrtvému člověku si na těle nedělejte řezné rány+ ani si neholte obočí.*+  Jsi totiž pro Jehovu, svého Boha, svatý lid.+ Jehova tě vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním majetkem.*+  Nebudeš jíst nic odporného.+  Tato zvířata smíte jíst:+ býka, ovci, kozu,  jelena, gazelu, srnce, kozorožce, antilopu, divokou ovci a horskou ovci.  Smíte jíst všechna zvířata, která mají kopyto rozdělené na dvě části a přežvykují.  Ale následující zvířata, která přežvykují nebo mají úplně rozdělené kopyto, nesmíte jíst: velblouda, zajíce a damana, protože sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto. Jsou pro vás nečistá.+  Ani prase, protože sice má úplně rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje. Je pro vás nečisté. Nesmíte jíst jejich maso ani se dotknout jejich mrtvoly.  Ze všeho, co žije ve vodách, smíte jíst všechno, co má ploutve a šupiny.+ 10  Ale všechno, co nemá ploutve a šupiny, nesmíte jíst. Je to pro vás nečisté. 11  Smíte jíst všechny čisté ptáky. 12  Ale nesmíte jíst tyto: orla, orlovce říčního, supa hnědého,+ 13  luňáka červeného, luňáka hnědého a všechny ostatní druhy luňáků, 14  všechny druhy krkavců, 15  pštrosa, sovu, racka, všechny druhy sokolů, 16  sýčka, kalouse, labuť, 17  pelikána, supa, kormorána, 18  čápa, všechny druhy volavek, dudka a netopýra. 19  Také všichni okřídlení drobní tvorové* jsou pro vás nečistí. Nesmíte je jíst. 20  Smíte jíst všechny čisté létající tvory. 21  Nesmíte jíst žádné zvíře, které bylo nalezeno mrtvé.+ Smíte je dát cizinci, který žije ve vašem městě,* a ten ho může jíst nebo ho smíte prodat cizinci odjinud. Jsi totiž pro Jehovu, svého Boha, svatý lid. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.+ 22  Dávej desátek ze všeho, co každý rok vyroste na poli z tvé setby.+ 23  Desátek ze svého obilí, mladého vína a oleje a také prvorozené ze svého hovězího dobytka a z ovcí a koz budeš jíst před Jehovou, svým Bohem, na místě, které vybere pro své jméno,+ aby ses naučil vždycky se bát Jehovy, svého Boha.+ 24  Ale pokud by místo, které Jehova, tvůj Bůh, vybere pro své jméno,+ bylo od tebe daleko a cesta by pro tebe byla příliš dlouhá a ty bys nebyl schopen to dopravit (protože ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal), 25  můžeš to prodat a s penězi v ruce cestovat na místo, které vybere Jehova, tvůj Bůh. 26  Za ty peníze si pak můžeš koupit všechno, co si budeš přát: dobytek, ovce, kozy, víno nebo jiný alkohol, všechno, co budeš chtít. Ty a tvá rodina tam budete před Jehovou, svým Bohem, jíst a radovat se.+ 27  A nezanedbávej Levity, kteří jsou ve tvém městě,+ protože mezi vámi nedostali žádný podíl ani dědictví.+ 28  Na konci každých tří let bys měl vzít všechny desátky z toho, co se ti ten rok urodilo, a uložit je ve svém městě.+ 29  Pak přijde Levita, který mezi vámi nedostal žádný podíl ani dědictví, a také cizinec, dítě bez otce* a vdova, kteří žijí ve tvém městě, a dosyta se najedí+ a Jehova, tvůj Bůh, ti požehná ve všem, co děláš.+

Poznámky

Dosl. „nedělejte si lysinu mezi očima“.
Nebo „vzácným vlastnictvím“.
Nebo „všechen hmyz“.
Dosl. „branách“.
Nebo „sirotek“.