5. Mojžíšova 17:1–20

  • Oběti mají být bez vady (1)

  • Jak postupovat, když se objeví odpadlictví (2–7)

  • Těžké soudní případy (8–13)

  • Pokyny pro budoucího krále (14–20)

    • Král si má opsat Zákon (18)

17  Nebudeš obětovat Jehovovi, svému Bohu, býka nebo ovci, kteří mají vadu nebo je na nich něco špatného, protože Jehovovi, tvému Bohu, by to bylo odporné.+  Pokud se mezi vámi, v kterémkoli z vašich měst, která vám dává Jehova, váš Bůh, najde muž nebo žena, kteří by dělali to, co je špatné v očích Jehovy, vašeho Boha, porušovali by jeho smlouvu,+  chodili uctívat jiné bohy a klaněli se jim nebo slunci nebo měsíci nebo celému nebeskému vojsku,+ což jsem nedovolil,+  a někdo vám to řekne nebo se o tom doslechnete, důkladně to prověřte. A pokud se potvrdí,+ že se ta odporná věc v Izraeli opravdu stala,  vyveďte toho muže nebo ženu, kteří udělali tu špatnou věc, k městským branám a ukamenujte je.+  Ten, kdo má zemřít, by měl být usmrcen na základě výpovědi* dvou nebo tří svědků.+ Nesmí být usmrcen na základě výpovědi jednoho svědka.+  Svědkové by na něho měli vztáhnout ruku jako první, aby ho usmrtili, a všechen lid potom. Odstraníš to zlo ze svého středu.+  Pokud se v jednom z tvých měst vyskytne případ, který pro tebe bude příliš těžké rozsoudit – když někdo prolije krev,+ vznese právní nárok nebo se dopustí násilného činu nebo půjde o jinou spornou záležitost – měl by ses vydat na místo, které vybere Jehova, tvůj Bůh.+  Předlož ten případ levitským kněžím a soudci,+ který v té době bude soudit, a oni ti sdělí rozhodnutí.+ 10  Podle toho, co ti sdělí na místě, které Jehova vybere, potom jednej. Pečlivě se drž všech jejich pokynů. 11  Budeš jednat podle zákona, na který tě upozorní, a podle rozhodnutí, které ti oznámí.+ Od toho, co ti sdělí, se neodchýlíš napravo ani nalevo.+ 12  Ten, kdo bude jednat troufale a neposlechne kněze, který slouží Jehovovi, tvému Bohu, nebo soudce, musí zemřít.+ Odstraníš to zlo z Izraele.+ 13  Když o tom všichni uslyší, dostanou strach a už nebudou jednat troufale.+ 14  Až vejdeš do země, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh, až se jí zmocníš a budeš v ní žít a řekneš: ‚Ustanovím nad sebou krále, jako mají všechny národy kolem mě‘,+ 15  pak by sis měl rozhodně ustanovit krále, kterého vybere Jehova, tvůj Bůh.+ Měl by sis ustanovit krále ze svých bratrů. Nesmíš nad sebou dosadit cizince, který není tvým bratrem. 16  Král by si ale neměl pořizovat velký počet koní+ ani kvůli tomu posílat lid zpátky do Egypta.+ Vždyť Jehova vám řekl: ‚Touto cestou se už nikdy nevracejte.‘ 17  Ani by si neměl brát hodně manželek, aby se jeho srdce ode mě neodvrátilo,+ ani by neměl hromadit mnoho stříbra a zlata.+ 18  Až usedne na královský trůn, ať si do knihy* opíše tento zákon, který u sebe budou mít levitští kněží.+ 19  Má ho mít stále u sebe a číst si v něm po všechny dny svého života,+ aby se naučil bát Jehovy, svého Boha, a dodržovat všechna slova tohoto zákona a tyto předpisy.+ 20  Tak se jeho srdce nepovýší nad jeho bratry a on se neodchýlí od přikázání napravo ani nalevo a bude moct dlouho kralovat nad Izraelem, on i jeho synové.

Poznámky

Dosl. „z úst“.
Nebo „svitku“.