5. Mojžíšova 22:1–30

  • Ohleduplnost ke zvířatům, která patří bližnímu (1–4)

  • Neoblékat se jako lidé opačného pohlaví (5)

  • Ohleduplnost ke zvířatům (6, 7)

  • Zídka na střeše (8)

  • Co se nesmí směšovat (9–11)

  • Střapce na oděvu (12)

  • Jak postupovat v případech porušení sexuální morálky (13–30)

22  Když uvidíš zatoulaného býka nebo ovci svého bratra, nebudeš nečinně přihlížet,+ ale odvedeš zvíře zpátky ke svému bratrovi.  Pokud ale tvůj bratr nežije blízko tebe nebo ho neznáš, přivedeš zvíře k sobě domů a zůstane u tebe, dokud ho tvůj bratr nebude hledat. Pak mu ho vrátíš.+  Stejně to uděláš i s jeho oslem, oděvem a čímkoli, co tvůj bratr ztratil a ty jsi to našel. Nesmíš to nechat bez povšimnutí.  Když uvidíš osla nebo býka svého bratra padnout na cestě, nebudeš nečinně přihlížet, ale pomůžeš mu zvíře zvednout.+  Žena si nesmí obléknout mužský oděv a muž ženský. Kdo to dělá, je totiž Jehovovi, tvému Bohu, odporný.  Pokud po cestě narazíš na ptačí hnízdo s mláďaty nebo s vejci, ať už bude na stromě, nebo na zemi, a na mláďatech nebo na vejcích bude sedět matka, nevezmeš matku spolu s mláďaty.+  Mláďata si můžeš vzít, ale matku určitě pusť, aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil.  Když budeš stavět nový dům, uděláš na střeše zídku,*+ abys na svůj dům nepřivedl vinu za prolitou krev, kdyby z něj někdo spadl.  Nezaseješ na své vinici už nic dalšího.+ Jinak by všechno, co ze semene vyroste, i úroda z tvé vinice propadly svatyni. 10  Nebudeš orat s býkem a oslem zapřaženými společně.+ 11  Nebudeš nosit oděv, který je vyrobený ze dvou druhů vláken, ze směsi vlny a lnu.+ 12  Uděláš si střapce na čtyřech cípech oděvu, který nosíš.+ 13  Když si muž vezme manželku a má s ní pohlavní styk, ale pak ji začne nenávidět,* 14  obviní ji ze špatného jednání a pošpiní její pověst tím, že řekne: ‚Vzal jsem si tuhle ženu, ale když jsem s ní měl styk, zjistil jsem, že není panna‘,* 15  otec a matka té dívky by měli předložit důkaz o jejím panenství starším v městské bráně. 16  Dívčin otec řekne starším: ‚Dal jsem svou dceru za manželku tomuhle muži, ale on ji nenávidí* 17  a obviňuje ji ze špatného jednání. Říká: „Zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla panna.“ Ale tady je důkaz jejího panenství.‘ Pak látku rozprostřou před staršími města. 18  Starší města+ vezmou toho muže a potrestají ho.+ 19  Uloží mu pokutu 100 šekelů* stříbra a dají je dívčinu otci, protože ten muž pomluvil izraelskou pannu.+ A bude dál jeho manželkou. Do konce života se s ní nesmí rozvést. 20  Pokud ale bude obvinění pravdivé a nenajde se důkaz, že ta dívka byla panna, 21  měli by ji vyvést ke vchodu do domu jejího otce a muži z jejího města by ji měli ukamenovat. Když se totiž v domě svého otce+ dopustila sexuální nemravnosti,* udělala v Izraeli něco hanebného.+ Tak odstraníš to zlo ze svého středu.+ 22  Pokud bude nějaký muž přistižen, jak spí se ženou, která je manželkou někoho jiného, oba musí zemřít, muž, který s tou ženou spal, i ta žena.+ Tak odstraníš to zlo z Izraele. 23  Pokud bude nějaká panna zasnoubená s mužem a jiný muž ji potká ve městě a vyspí se s ní, 24  vyvedete je oba k bráně toho města a ukamenujete je – tu dívku proto, že ve městě nekřičela, a toho muže proto, že pokořil manželku svého bližního.+ Tak odstraníš to zlo ze svého středu. 25  Ale pokud muž potká zasnoubenou dívku mimo město a znásilní ji, má zemřít jenom ten muž. 26  Té dívce neuděláš nic, protože nespáchala hřích zasluhující smrt. Je to stejné, jako když někdo napadne svého bližního a zavraždí ho.*+ 27  Potkal ji totiž mimo město, a i když zasnoubená dívka křičela, nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. 28  Pokud nějaký muž potká pannu, která není zasnoubená, popadne ji a vyspí se s ní a vyjde to najevo,+ 29  ten muž dá jejímu otci 50 šekelů stříbra a ona se stane jeho manželkou.+ Protože ji pokořil, do konce života se s ní nesmí rozvést. 30  Žádný muž by si neměl vzít manželku svého otce, aby ho neponížil.*+

Poznámky

Nebo „zábradlí“.
Nebo „ji odmítá“.
Nebo „nenašel jsem důkaz jejího panenství“.
Nebo „ji odmítá“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „prostituce“.
Nebo „zavraždí ho, duši“.
Dosl. „neodkryl dolní část oděvu svého otce“.