5. Mojžíšova 16:1–22

  • Pesach a Svátek nekvašených chlebů (1–8)

  • Svátek týdnů (9–12)

  • Svátek chýší (13–17)

  • Jmenování soudců (18–20)

  • Co se nesmí uctívat (21, 22)

16  Pamatuj na měsíc abib* a slav Pesach pro Jehovu, svého Boha,+ protože v měsíci abibu tě Jehova, tvůj Bůh, vyvedl v noci z Egypta.+  Pesachovou oběť Jehovovi, svému Bohu,+ budeš obětovat z ovcí a koz a z hovězího dobytka+ na místě, které Jehova vybere, aby tam přebývalo jeho jméno.+  Nebudeš k ní jíst nic kvašeného.+ Sedm dnů bys měl jíst nekvašené chleby, chléb trápení, protože jsi z Egypta vycházel ve spěchu.+ Tak si budeš celý život připomínat den, kdy jsi vyšel z Egypta.+  Na celém tvém území by se u tebe neměl sedm dnů nacházet kvásek.+ A nic z masa, které budeš obětovat první den večer, by nemělo zůstat přes noc do rána.+  Nesmíš obětovat pesachovou oběť v kterémkoli městě, které ti Jehova, tvůj Bůh, dává.  Měl bys to udělat na místě, které Jehova, tvůj Bůh, vybere, aby tam přebývalo jeho jméno. Měl bys obětovat pesachovou oběť večer, jakmile zapadne slunce,+ v tu dobu, kdy jsi vyšel z Egypta.  Budeš ji péct a jíst+ na místě, které vybere Jehova, tvůj Bůh,+ a ráno se můžeš vrátit ke svým stanům.  Šest dnů bys měl jíst nekvašené chleby a sedmý den bude slavnostní shromáždění pro Jehovu, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci.+  Měl by sis odpočítat sedm týdnů. Měl bys je začít počítat ode dne, kdy poprvé přiložíš srp k stojícímu obilí.+ 10  Potom budeš slavit Svátek týdnů pro Jehovu, svého Boha.+ Přineseš dobrovolný dar, úměrně tomu, jak ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal.+ 11  Budeš se radovat před Jehovou, svým Bohem, ty a tvoji synové, dcery, otroci a otrokyně, Levité, kteří jsou ve tvých městech,* i cizinci, děti bez otce* a vdovy žijící mezi vámi. Budeš se radovat na místě, které vybere Jehova, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno.+ 12  Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě,+ a dodržuj tyto předpisy a řiď se jimi. 13  Až shromáždíš úrodu ze svého mlatu a olej a víno ze svého lisu, měl bys sedm dnů slavit Svátek chýší.*+ 14  Během svého svátku se raduj,+ ty a tvoji synové, dcery, otroci a otrokyně a také Levité, cizinci, děti bez otce a vdovy, kteří jsou ve tvých městech. 15  Sedm dnů budeš slavit svátek+ pro Jehovu, svého Boha, na místě, které Jehova vybere, protože Jehova, tvůj Bůh, požehná veškeré tvé úrodě a všemu, co děláš,+ a budeš se jenom radovat.+ 16  Třikrát v roce by se měli všichni tvoji muži objevit před Jehovou, svým Bohem, na místě, které vybere: o Svátku nekvašených chlebů,+ o Svátku týdnů+ a o Svátku chýší.*+ Nikdo by se neměl objevit před Jehovou s prázdnýma rukama. 17  Ať každý přinese dar úměrně tomu, jak mu Jehova, jeho Bůh, požehnal.+ 18  Ve všech městech,* která ti Jehova, tvůj Bůh, dává, bys měl pro každý kmen jmenovat soudce+ a vůdce a budou spravedlivě soudit lid. 19  Nebudeš překrucovat právo,+ nebudeš nikomu nadržovat+ ani nepřijmeš úplatek, protože úplatek zaslepuje oči moudrých+ a překrucuje výroky spravedlivých. 20  Měl bys usilovat o spravedlnost, jen o spravedlnost.+ Tak zůstaneš naživu a získáš zemi, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh. 21  U oltáře, který uděláš pro Jehovu, svého Boha, nezasadíš žádný strom jako posvátný kůl.+ 22  Ani by sis neměl postavit posvátný sloup.+ Jehova, tvůj Bůh, to nenávidí.

Poznámky

Nebo „sirotci“.
Dosl. „branách“.
Nebo „dočasných přístřešků“.
Nebo „dočasných přístřešků“.
Dosl. „branách“.