5. Mojžíšova 19:1–21

  • Vina za prolitou krev a útočištná města (1–13)

  • Mezníky se nesmí posouvat (14)

  • Svědkové u soudu (15–21)

    • Jsou potřeba dva nebo tři svědkové (15)

19  Až Jehova, tvůj Bůh, zničí národy, jejichž zemi ti Jehova, tvůj Bůh, dává a připravíš je o vlastnictví a usadíš se v jejich městech a domech,+  měl bys v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává, vybrat tři města.+  Zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává do vlastnictví, rozděl na tři části a uprav cesty, aby každý, kdo někoho zabil, mohl do těch měst uprchnout.  Ten, kdo někoho zabil, tam může uprchnout a zůstat naživu jen v případě, že svého bližního udeřil neúmyslně a necítil k němu předtím nenávist.+  Například šel se svým bližním do lesa na dřevo a rozmáchl se sekerou, aby sekl do stromu, ale hlava sekery odletěla z topůrka, zasáhla jeho bližního a on zemřel. Ten, kdo zabil, by měl uprchnout do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu.+  Mstitel krve+ by ho totiž mohl v zuřivém hněvu* pronásledovat a kvůli tomu, že je město příliš daleko, by ho mohl dostihnout a zabít.* On si ale nezaslouží zemřít, protože předtím ke svému bližnímu necítil nenávist.+  Proto ti přikazuji: ‚Vyber tři města.‘  Pokud Jehova, tvůj Bůh, rozšíří tvé území, jak přísahal tvým praotcům,+ a dá ti celou zemi, kterou jim slíbil+ –  což udělá, když budeš věrně dodržovat všechna přikázání, která ti dnes dávám, když budeš milovat Jehovu, svého Boha, a vždy chodit po jeho cestách+ – pak k těmto třem městům přidáš další tři.+ 10  V zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví, tak nebude prolita nevinná krev+ a na tobě nebude vina za prolitou krev.+ 11  Ale pokud by nějaký muž nenáviděl svého bližního,+ počíhal si na něj, smrtelně ho* zranil a on by zemřel a ten muž by uprchl do jednoho z těch měst, 12  pak ho starší z jeho města nechají odtamtud přivést, vydají ho do rukou mstitele krve a bude muset zemřít.+ 13  Nebudeš* ho litovat. Zbavíš tak Izrael viny za to, že byla prolita nevinná krev,+ a dobře se ti povede. 14  Až v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává, dostaneš své dědictví, nesmíš posunout mezník svého bližního+ z místa, kam ho dali předkové. 15  Jediný svědek nemůže nikoho usvědčit* ze žádného provinění nebo hříchu, kterého by se ten člověk dopustil.+ Věc by měla být potvrzena slovy* dvou nebo tří svědků.+ 16  Pokud proti nějakému muži vystoupí svědek, který mu chce ublížit, a z něčeho ho obviní,+ 17  ti dva, kteří mají spor, se postaví před Jehovu – před kněze a soudce, kteří budou v těch dnech sloužit.+ 18  Soudci to důkladně prošetří,+ a pokud se zjistí, že ten svědek lhal a vznesl proti svému bratrovi křivé obvinění, 19  udělejte mu to, co plánoval udělat svému bratrovi.+ Odstraníš to zlo ze svého středu.+ 20  Když o tom ostatní uslyší, dostanou strach a nikdo z nich už takovou špatnou věc neudělá.+ 21  Nebudeš* ho litovat:+ život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.+

Poznámky

Dosl. „protože je jeho srdce rozpálené“.
Nebo „zabít jeho duši“.
Nebo „jeho duši“.
Dosl. „tvé oko nebude“.
Dosl. „proti nikomu povstat“.
Dosl. „ústy“.
Dosl. „tvé oko nebude“.