5. Mojžíšova 15:1–23

  • Zrušení dluhů každý sedmý rok (1–6)

  • Pomoc chudým (7–11)

  • Propuštění otroků každý sedmý rok (12–18)

    • Propíchnutí otrokova ucha (16, 17)

  • Posvěcení prvorozených zvířat (19–23)

15  Každý sedmý rok bys měl prominout dluhy.*+  Mělo by se postupovat takto: Ať každý věřitel promine svému bližnímu jeho dluh. Neměl by od svého bližního a od svého bratra vyžadovat, aby ho splatil, protože mu ho promíjí k Jehovově slávě.+  Dluh smíš vymáhat od cizince,+ ale svému bratrovi bys ho měl prominout, ať ti dluží cokoli.  Nikdo by však mezi vámi neměl zchudnout. Vždyť Jehova ti určitě požehná+ v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví,  ale jen pokud budeš přesně poslouchat Jehovu, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes dávám.+  Jehova, tvůj Bůh, ti požehná, jak ti slíbil, a ty budeš půjčovat* mnoha národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.+ Budeš vládnout nad mnoha národy, ale ony nad tebou vládnout nebudou.+  Pokud v jednom z tvých měst v zemi, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh, někdo z tvých bratrů zchudne, nezatvrzuj své srdce a nebuď ke svému chudému bratrovi lakomý.+  Měl bys k němu být štědrý*+ a rozhodně mu půjčit* všechno, co potřebuje – cokoli mu schází.  Dávej si pozor, abys ve svém srdci neměl tuto špatnou myšlenku: ‚Blíží se sedmý rok, rok prominutí dluhů‘*+ a abys kvůli tomu nebyl ke svému chudému bratrovi lakomý, takže bys mu nic nedal. Pokud by volal k Jehovovi a stěžoval si na tebe, dopustil by ses hříchu.+ 10  Měl bys mu dát štědře+ a nemělo by to být neochotně.* Jehova, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co budeš dělat a na co sáhneš.+ 11  Ve tvé zemi vždycky budou chudí lidé,+ a proto ti přikazuji: ‚Buď ve své zemi štědrý ke svému chudému bratrovi, který je v nouzi.‘+ 12  Pokud ti bude prodán někdo z tvých bratrů, Hebrejec nebo Hebrejka, a bude ti sloužit šest let, měl bys ho v sedmém roce propustit.+ 13  Až ho budeš propouštět, neposílej ho pryč s prázdnýma rukama. 14  Měl bys ho štědře obdarovat něčím ze svého stáda, ze svého mlatu a ze svého lisu na olej a víno. Měl bys mu dát podle toho, jak ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal. 15  Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že tě Jehova, tvůj Bůh, vyplatil. Proto ti to dnes přikazuji. 16  Pokud ti ale řekne: ‚Nechci od tebe odejít‘, protože miluje tebe a tvou rodinu a byl u tebe šťastný,+ 17  vezmi šídlo, na dveřích mu propíchni ucho a do konce života bude tvým otrokem. To samé bys měl udělat i své otrokyni. 18  Nemělo by ti být zatěžko propustit ho na svobodu, protože během šesti let, kdy ti sloužil, ti přinesl dvakrát větší zisk než najatý dělník a protože Jehova, tvůj Bůh, ti ve všem žehná. 19  Každého prvorozeného samce ze svého hovězího dobytka a z ovcí a koz bys měl posvětit Jehovovi, svému Bohu.+ S prvorozeným býkem nebudeš dělat žádnou práci a prvorozeného berana nebudeš stříhat. 20  Ty a tvá rodina byste je měli před Jehovou, svým Bohem, jíst rok co rok na místě, které Jehova vybere.+ 21  Ale pokud má zvíře nějakou vadu – je chromé, slepé nebo má jinou vážnou vadu – nebudeš ho obětovat Jehovovi, svému Bohu.+ 22  Měl bys ho jíst ve svém městě.* Nečistý i čistý člověk ho smí jíst, jako kdyby jedl gazelu nebo jelena.+ 23  Ale jeho krev jíst nebudeš.+ Měl bys ji vylít na zem jako vodu.+

Poznámky

Dosl. „provést propuštění“. Mohlo jít o úplné zrušení dluhů nebo o odložení splátek.
Nebo „půjčovat se zástavou“.
Dosl. „otevřít svou ruku“.
Nebo „půjčit se zástavou“.
Dosl. „rok propuštění“.
Nebo „a tvé srdce by nemělo být skoupé“.
Dosl. „branách“.