5. Mojžíšova 20:1–20

  • Zákony pro válčení (1–20)

    • Kdo je osvobozen od služby ve vojsku (5–9)

20  Když půjdete do války proti svým nepřátelům a uvidíte jejich koně, válečné vozy a vojsko, které je větší než vaše, nebojte se jich. Jehova, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, bude s vámi.+  Než se vydáte do bitvy, měl by předstoupit kněz a promluvit k lidu.+  Měl by mu říct: ‚Naslouchej, Izraeli, vydáváte se do bitvy proti svým nepřátelům. Nemějte v srdci strach. Nebojte se, neděste se a netřeste se před nimi.  Vždyť Jehova, váš Bůh, pochoduje s vámi, aby za vás bojoval proti vašim nepřátelům a zachránil vás.‘+  K lidu promluví také vůdci. Řeknou: ‚Kdo postavil nový dům a nezabydlel se v něm?* Ať se do něj vrátí. Mohl by totiž v bitvě zemřít a zabydlel by se v něm* někdo jiný.  A kdo vysadil vinici a ještě nesklidil úrodu? Ať jde a vrátí se do svého domu. Mohl by totiž v bitvě zemřít a sklízel by ji někdo jiný.  A kdo se zasnoubil se ženou a nevzal si ji? Ať jde a vrátí se do svého domu.+ Mohl by totiž v bitvě zemřít a vzal by si ji někdo jiný.‘  Vůdci se také lidu zeptají: ‚Kdo se bojí a má v srdci strach?+ Ať se vrátí do svého domu, aby nezpůsobil, že jeho bratři ztratí odvahu jako on.‘*+  Až vůdci domluví k lidu, měli by do jeho čela dosadit velitele vojenských oddílů. 10  Když se přiblížíš k městu, abys proti němu bojoval, měl bys mu oznámit podmínky míru.+ 11  Pokud je přijme a otevře ti brány, všichni jeho obyvatelé pro tebe budou vykonávat nucené práce a sloužit ti.+ 12  Ale pokud s tebou odmítne uzavřít mír a začne s tebou bojovat, oblehneš ho 13  a Jehova, tvůj Bůh, ti ho jistě vydá do rukou a všechny muže v něm pobiješ mečem. 14  Ale ženy, děti, hospodářská zvířata a všechno, co je ve městě, všechnu kořist, si můžeš vzít pro sebe+ a budeš jíst z kořisti, kterou vezmeš svým nepřátelům a kterou ti dá Jehova, tvůj Bůh.+ 15  Tak to uděláš se všemi městy, která jsou daleko od tebe a nepatří k městům těchto národů. 16  Ale ve městech těchto národů, která ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví, nenecháš naživu nikoho.*+ 17  Měl bys ty národy – Chetity, Amorejce, Kananejce, Perizejce, Chivijce a Jebusejce+ – úplně vyhladit,* jak ti přikázal Jehova, tvůj Bůh, 18  aby vás nenaučili všechny ty odporné věci, které dělají pro své bohy, takže byste hřešili proti Jehovovi, vašemu Bohu.+ 19  Když budeš dlouho obléhat město a bojovat proti němu, abys ho dobyl, neměl bys ničit jeho stromy, neměl bys je kácet sekerou. Můžeš z nich jíst, ale neměl bys je porážet.+ Copak je strom člověk, abys ho obléhal? 20  Jen stromy, o kterých víš, že jejich plody nejsou k jídlu, můžeš zničit. Můžeš je kácet a stavět z nich obléhací valy proti městu, které s tebou vede válku, dokud nepadne.

Poznámky

Dosl. „nezasvětil ho“.
Dosl. „zasvětil by ho“.
Nebo „že srdce jeho bratrů roztaje jako jeho srdce“.
Nebo „nic, co dýchá“.
Nebo „zasvětit zničení“.