5. Mojžíšova 24:1–22

  • Manželství a rozvod (1–5)

  • Úcta k životu (6–9)

  • Ohleduplnost k chudým (10–18)

  • Zákony o paběrkování (19–22)

24  Pokud si muž vezme nějakou ženu, ale pak už ji nechce, protože na ní našel něco neslušného, napíše jí potvrzení o rozvodu,+ dá jí ho a pošle ji pryč ze svého domu.+  Potom co opustí dům, se může stát manželkou jiného muže.+  Pokud ji ten druhý muž začne nenávidět* a napíše jí potvrzení o rozvodu, dá jí ho a pošle ji pryč ze svého domu nebo pokud ten druhý muž, který si ji vzal, zemře,  její první manžel, který ji poslal pryč, si ji nesmí znovu vzít za manželku potom, co byla poskvrněna. Jehovovi je to totiž odporné. Nezavlečeš hřích do země, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh, jako dědictví.  Pokud se muž nedávno oženil, neměl by sloužit ve vojsku ani by se mu neměly ukládat jiné povinnosti. Na jeden rok by od toho měl být osvobozený a měl by zůstat doma a dělat radost své manželce.+  Nikdo by neměl vzít do zástavy mlýnek ani jeho vrchní kámen,+ protože by tak vzal do zástavy něco, co člověk nutně potřebuje k životu.*  Pokud se zjistí, že někdo unesl jednoho ze svých izraelských bratrů, jednal s ním špatně a prodal ho,+ musí zemřít.+ Odstraníš to zlo ze svého středu.+  Když se rozšíří malomocenství,* pečlivě se drž všech pokynů, které ti dají levitští kněží.+ Dělej přesně to, co jsem jim přikázal.  Pamatuj, co Jehova, tvůj Bůh, udělal Miriam, když jste byli na cestě z Egypta.+ 10  Když budeš svému bližnímu poskytovat nějakou půjčku,+ nesmíš vejít do jeho domu, aby sis vzal to, co nabídl jako zástavu. 11  Měl bys stát venku a ten, komu půjčuješ, by ti měl přinést zástavu ven. 12  A pokud je ten člověk v nouzi, nesmíš jít spát a mít jeho zástavu pořád u sebe.+ 13  Jakmile zapadne slunce, měl bys mu ji vrátit, aby mohl jít spát ve svém oděvu+ a žehnal ti. Takové jednání bude Jehova, tvůj Bůh, považovat za správné. 14  Neošidíš najatého dělníka, který je v nouzi a je chudý, ať je to jeden z tvých bratrů, nebo cizinec žijící ve tvé zemi, ve tvých městech.*+ 15  Měl bys mu dát mzdu ještě ten den,+ než zapadne slunce, protože je v nouzi a jeho život závisí na jeho mzdě. Jinak by volal k Jehovovi a stěžoval si na tebe a ty by ses dopustil hříchu.+ 16  Otcové by neměli být usmrceni za to, co udělaly jejich děti, a děti by neměly být usmrceny za to, co udělali jejich otcové.+ Člověk by měl být usmrcen jen za svůj vlastní hřích.+ 17  Nebudeš porušovat práva cizince žijícího mezi vámi ani dítěte bez otce*+ a nevezmeš do zástavy oděv vdovy.+ 18  Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že tě Jehova, tvůj Bůh, odtamtud vyplatil.+ Proto ti to přikazuji. 19  Když budeš sklízet ze svého pole úrodu a zapomeneš tam snop, nevracej se pro něj. Měl bys ho nechat pro cizince, který žije mezi vámi, pro dítě bez otce a pro vdovu,+ aby ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal ve všem, co děláš.+ 20  Když budeš otloukat svůj olivovník, jeho větve po sobě neprohledávej. To, co zbude, bys měl nechat pro cizince, který žije mezi vámi, pro dítě bez otce a pro vdovu.+ 21  Když budeš sbírat hrozny ze své vinice, nevracej se pro ty, které zbyly. Měl bys je nechat pro cizince, který žije mezi vámi, pro dítě bez otce a pro vdovu. 22  Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě. Proto ti to přikazuji.

Poznámky

Nebo „odmítá“.
Nebo „vzal do zástavy život“.
Hebr. slovo překládané jako „malomocenství“ má široký význam a může zahrnovat různá infekční onemocnění kůže. Může také zahrnovat určité infekce vyskytující se na oděvech a domech.
Dosl. „branách“.
Nebo „sirotka“.