5. Mojžíšova 8:1–20

  • Výčet požehnání od Jehovy (1–9)

    • „Člověk nežije jenom z chleba“ (3)

  • Nezapomeň na Jehovu (10–20)

8  Měli byste pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes dávám, abyste žili,+ přibývalo vás a obsadili jste zemi, o které Jehova přísahal vašim praotcům.+  Pamatuj na tu dlouhou cestu, kdy tě Jehova, tvůj Bůh, vedl 40 let pustinou,+ aby tě naučil pokoře a aby tě vyzkoušel+ a tak poznal, co je ve tvém srdci+ – jestli budeš dodržovat jeho přikázání, nebo ne.  Naučil tě tedy pokoře a nechal tě o hladu+ a dával ti k jídlu manu,+ kterou jsi neznal ty ani tvoji předkové. Dělal to proto, abys poznal, že člověk nežije jenom z chleba, ale že žije z každého výroku z Jehovových úst.+  Oblečení se na tobě za těch 40 let neobnosilo a nohy ti neotekly.+  Ve svém srdci dobře víš, že stejně jako muž napravuje svého syna, tak Jehova, tvůj Bůh, napravoval tebe.+  Budeš dodržovat přikázání Jehovy, svého Boha. Budeš chodit po jeho cestách a budeš se ho bát.  Vždyť Jehova, tvůj Bůh, tě přivádí do dobré země:+ do země potoků,* pramenů a zřídel* vyvěrajících v údolích a na horách,  do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíkovníků a granátových jablek,+ do země olivového oleje a medu,+  do země, kde nebude nedostatek jídla a nebude ti nic chybět, do země, kde kameny obsahují železo a kde budeš z hor těžit měď. 10  Až budeš do sytosti jíst, chval Jehovu, svého Boha, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.+ 11  Dávej si pozor, abys na Jehovu, svého Boha, nezapomněl a nepřestal dodržovat jeho přikázání, jeho soudcovská rozhodnutí a jeho nařízení, která ti dnes dávám. 12  Až budeš do sytosti jíst a postavíš si krásné domy a zabydlíš se v nich,+ 13  až se ti rozmnoží dobytek a ovce a přibude ti stříbra a zlata a budeš mít všeho hojnost, 14  ať tvé srdce nezpychne,+ takže bys zapomněl na Jehovu, svého Boha, který tě vyvedl z Egypta, kde jsi byl v otroctví,+ 15  a který tě vodil velkou a hrozivou pustinou,+ kde byli jedovatí hadi a štíři a vyprahlá půda bez vody. Vyvedl ti vodu z křemenné skály+ 16  a dával ti v pustině k jídlu manu,+ kterou tvoji předkové neznali, aby tě naučil pokoře+ a aby tě vyzkoušel a pak ti mohl v budoucnu prokazovat dobro.+ 17  Pokud si v srdci řekneš: ‚Tohle bohatství jsem získal vlastní silou, svýma vlastníma rukama‘,+ 18  pamatuj, že je to Jehova, tvůj Bůh, kdo ti dává sílu, abys získal bohatství.+ Plní tak dodnes svou smlouvu, kterou uzavřel s tvými praotci.+ 19  Dnes vám dosvědčuji, že pokud byste někdy zapomněli na Jehovu, svého Boha, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim, určitě zahynete.+ 20  Když nebudete naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, zahynete+ stejně jako národy, které Jehova ničí před vámi.

Poznámky

Nebo „říčních údolí (vádí) s vodou“.
Nebo „hlubokých zdrojů vody“.