5. Mojžíšova 27:1–26

  • Zákon má být napsán na kameny (1–10)

  • U hory Ebal a Gerizim (11–14)

  • Pronášení prokletí (15–26)

27  Potom Mojžíš s izraelskými staršími přikázal lidu: „Dodržujte všechna přikázání, která vám dnes dávám.  A v den, kdy překročíte Jordán, abyste vešli do země, kterou vám Jehova, váš Bůh, dává, postavíte velké kameny a omítnete je.*+  Jakmile přejdete řeku, napíšete na ně všechna slova tohoto zákona, abyste mohli vstoupit do země, kterou vám dává Jehova, váš Bůh, do země, která oplývá mlékem a medem, jak vám Jehova, Bůh vašich praotců, slíbil.+  Až překročíte Jordán, měli byste tyto kameny postavit na hoře Ebal+ a omítnout je,* jak vám dnes přikazuji.  Postavíte tam také Jehovovi, svému Bohu, oltář z kamenů. Neměli byste při tom používat železné nástroje.+  Oltář Jehovy, svého Boha, byste měli postavit z celých kamenů a budete na něm Jehovovi, svému Bohu, obětovat zápalné oběti.  Budete tam přinášet i oběti společenství,+ jíst je tam+ a radovat se před Jehovou, svým Bohem.+  A na kameny zřetelně napíšete všechna slova tohoto zákona.“+  Potom Mojžíš a levitští kněží promluvili k celému Izraeli: „Mlč a naslouchej, Izraeli. Dnes ses stal lidem Jehovy, svého Boha.+ 10  Budeš naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání+ a předpisy, které ti dnes dávám.“ 11  Mojžíš ten den přikázal lidu: 12  „Až překročíte Jordán, tyto kmeny se postaví na hoře Gerizim,+ aby lidu žehnaly: Simeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín. 13  A tyto se postaví na hoře Ebal,+ aby pronášely prokletí: Ruben, Gad, Ašer, Zebulon, Dan a Naftali. 14  A Levité silným hlasem řeknou celému izraelskému lidu:+ 15  ‚Prokletý je ten, kdo udělá tesanou+ nebo kovovou+ modlu,* věc odpornou Jehovovi,+ dílo řemeslníkových rukou,* a ukrývá ji.‘ (A všechen lid odpoví: ‚Amen!‘*) 16  ‚Prokletý je ten, kdo se ke svému otci nebo matce chová s opovržením.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 17  ‚Prokletý je ten, kdo posune mezník svého bližního.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 18  ‚Prokletý je ten, kdo pošle slepého člověka nesprávnou cestou.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 19  ‚Prokletý je ten, kdo porušuje práva+ cizince žijícího mezi vámi, dítěte bez otce* nebo vdovy.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 20  ‚Prokletý je ten, kdo má pohlavní styk s manželkou svého otce, protože ho tím ponižuje.‘*+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 21  ‚Prokletý je ten, kdo má pohlavní styk se zvířetem.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 22  ‚Prokletý je ten, kdo má pohlavní styk se svou sestrou, dcerou svého otce nebo dcerou své matky.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 23  ‚Prokletý je ten, kdo má pohlavní styk se svou tchyní.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 24  ‚Prokletý je ten, kdo si tajně počká na svého bližního a zabije ho.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 25  ‚Prokletý je ten, kdo za peníze zabije nevinného člověka.‘*+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘) 26  ‚Prokletý je ten, kdo nebude dodržovat slova tohoto zákona a řídit se jimi.‘+ (A všechen lid řekne: ‚Amen!‘)

Poznámky

Nebo „obílíte je vápnem“.
Nebo „obílit je vápnem“.
Nebo: „Tak se staň!“
Nebo „rukou zpracovatele dřeva a kovu“.
Nebo „litou sochu“.
Nebo „sirotka“.
Dosl. „odkrývá dolní část oděvu svého otce“.
Nebo „duši nevinné krve“.