5. Mojžíšova 21:1–23

  • Neobjasněné vraždy (1–9)

  • Sňatek se zajatkyní (10–14)

  • Prvorozenecké právo (15–17)

  • Zatvrzelý syn (18–21)

  • Člověk pověšený na kůlu je prokletý (22, 23)

21  Když se v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává do vlastnictví, najde na poli někdo zabitý a neví se, kdo ho zabil,  tvoji starší a soudci+ půjdou změřit vzdálenost od mrtvého těla k městům, která jsou kolem.  Starší města, které je k tělu nejblíž, pak ze stáda vezmou mladou krávu, se kterou se ještě nepracovalo, která ještě nebyla zapřažena do jha,  a odvedou ji do údolí,* kde teče voda a kde se neoře ani neseje, a tam jí zlomí vaz.+  Pak přistoupí kněží, Levité, protože Jehova, tvůj Bůh, je vyvolil, aby mu sloužili+ a aby pronášeli požehnání v Jehovově jménu.+ Oni řeknou, jak by měl být jakýkoli spor týkající se násilí vyřešen.+  Nato si všichni starší města, které je k mrtvému tělu nejblíž, umyjí ruce+ nad mladou krávou, které v údolí zlomili vaz,  a prohlásí: ‚Naše ruce tuto krev neprolily a naše oči nic neviděly.  Jehovo, neobviňuj za to svůj lid Izrael, který jsi vyplatil,+ a nedovol, aby uprostřed tvého lidu Izraele zůstala vina za nevinnou krev.‘+ Pak budou zproštěni viny za prolitou krev.  Takto odstraníš vinu za nevinnou krev ze svého středu a uděláš to, co je správné v Jehovových očích. 10  Když půjdeš do války proti svým nepřátelům a Jehova, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a zajmeš je+ 11  a uvidíš mezi zajatci krásnou ženu, která tě bude přitahovat, a budeš si ji chtít vzít za manželku, 12  můžeš ji přivést do svého domu. Měla by si oholit hlavu, upravit nehty 13  a svléknout oděv, ve kterém byla zajata, a bude bydlet ve tvém domě. Bude plakat pro svého otce a matku celý měsíc+ a potom s ní můžeš mít pohlavní styk. Staneš se jejím manželem a ona se stane tvojí manželkou. 14  Ale pokud se ti znelíbí, necháš ji odejít,+ kam si bude přát. Nesmíš ji ale prodat ani s ní zacházet hrubě, protože jsi ji pokořil. 15  Pokud bude mít muž dvě manželky a jednu bude milovat víc než druhou* a obě mu porodí syna, ale prvorozený bude synem té nemilované,+ 16  v den, kdy bude dávat svým synům dědictví, nesmí jednat se synem milované, jako by byl prvorozený, na úkor syna nemilované. 17  Syna nemilované by měl uznat jako prvorozeného a dát mu dvojitý podíl ze všeho, co má. On je totiž počátek jeho plodivé síly. Prvorozenecké právo patří jemu.+ 18  Pokud má někdo zatvrzelého a vzpurného syna, který neposlouchá svého otce ani matku,+ a přestože se ho snažili napravit, odmítá jim naslouchat,+ 19  pak ho otec a matka přivedou ke starším jeho města, k městské bráně, 20  a řeknou jim: ‚Tenhle náš syn je zatvrzelý a vzpurný a odmítá nás poslouchat. Je to nenasyta+ a opilec.‘+ 21  Potom ho všichni muži z jeho města ukamenují. Tak odstraníš to zlo ze svého středu a všichni Izraelité o tom uslyší a dostanou strach.+ 22  Pokud se někdo dopustí hříchu, za který je trest smrti, a bude usmrcen+ a pověsíš ho na kůl,+ 23  jeho tělo nesmí zůstat na kůlu přes noc.+ Musíš ho ještě ten den pohřbít, protože pověšený člověk je Bohem prokletý.+ Neznečistíš zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví.+

Poznámky

Nebo „říčního údolí, vádí“.
Dosl. „dvě manželky, jednu milovanou a jednu nenáviděnou“.