5. Mojžíšova 34:1–12

  • Jehova ukazuje Mojžíšovi zemi (1–4)

  • Mojžíš umírá (5–12)

34  Potom Mojžíš vystoupil z moabských plání na horu Nebo,+ na vrcholek Pisgy+ naproti Jerichu.+ A Jehova mu ukázal celou zemi: od Gileadu po Dan,+  celé území Naftaliho, zemi Efrajima a Manasseho, celou zemi Judy až k západnímu moři,*+  Negeb+ a jordánský kraj+ včetně údolí Jericha, města palem, až k Coaru.+  Pak mu Jehova řekl: „To je ta země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, když jsem řekl: ‚Dám ji tvým potomkům.‘*+ Dovolil jsem ti, abys ji viděl na vlastní oči, ale nevejdeš do ní.“+  Tam v moabské zemi potom Jehovův služebník Mojžíš zemřel, jak Jehova řekl.+  Pohřbil* ho v údolí naproti Bet-peoru v moabské zemi a nikdo až dodnes neví, kde je jeho hrob.+  Mojžíšovi bylo 120 let, když zemřel.+ Oči se mu nezakalily a síla ho neopustila.  Izraelité ho oplakávali na moabských pláních 30 dnů.+ Potom dny pláče a truchlení pro Mojžíše skončily.  Jozue, syn Nuna, byl plný ducha moudrosti, protože Mojžíš na něj položil ruku.+ A Izraelité ho začali poslouchat a dělali to, co Jehova Mojžíšovi přikázal.+ 10  Ale už nikdy se v Izraeli neobjevil prorok jako Mojžíš,+ ke kterému měl Jehova tak blízko.*+ 11  Provedl všechna znamení a zázraky, kvůli kterým ho Jehova poslal do Egypta, aby potrestal faraona, všechny jeho sluhy a celou jeho zemi. 12  A před očima celého Izraele Mojžíš ukazoval silnou ruku a ohromnou moc.+

Poznámky

Tj. Velkému moři, Středozemnímu moři.
Dosl. „tvému semeni“.
Zjevně Bůh.
Dosl. „kterého Jehova znal tváří v tvář“.