Jue Mun 19:1-14

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n nin i mmla mun

    • “Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n yi Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n i nglo” (1)

    • Ɲanmiɛn i mmla mɔ fiɛn nunmɛn i sin’n man sran wunmiɛn (7)

    • “Sa tɛ nga n yoli mɔ n siman sɔ’n” (12)

Ɔ ti jue tofuɛ’m be su kpɛn’n i liɛ. Davidi i jue’m be nun kun-ɔn. 19  Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n yi Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n i nglo.+ Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n, ɔ yi Ɲanmiɛn i sa nuan ninnge’m be nglo.+  Cɛn kwlakwla’n be kan ndɛ,kɔnguɛ kwlakwla be kle e like.   Be ijɔman, yɛ ndɛ fi finman be nuan fiteman,be timan be nɛn.   Sanngɛ be ti be ngan asiɛ’n i lika kwlaa,yɛ kɛ ɔ́ fá jú asiɛ’n* i tiwa lɔ’n, sran’m be ti be ndɛ’n.+ Ɔ kplannin tannin sua kun ɲanmiɛn su lɔ mannin wia’n.   Wia’n ti kɛ gbanflɛn wie mɔ w’a ja bla uflɛuflɛ m’ɔ su fin i atɔnvlɛ sua’n nun fite’n sa. Ɔ di aklunjɔɛ kɛ safuɲrɛn wie m’ɔ su wanndi kɔ’n sa.   Ɔ fite ɲanmiɛn’n i bue kun lɔ,ɔ fɛ i lɔ lele fa ju i bue uflɛ su lɔ ekun.+ Yɛ ɔ leman like kun mɔ wia’n bomɛn i su-ɔ.   Fiɛn kaan sa nunman Zoova i mmla’n i sin.+ Kɛ sran’n i wunmiɛn’n wie i nun’n ɔ mɛn i uflɛ.+ Zoova i like ng’ɔ kle’n be kwla lafi su,+ ɔ yo maan sran ng’ɔ siman sa’n ɔ yo ngwlɛlɛfuɛ.+   Like nga Zoova se kɛ be yo be’n be ti su, be yo maan sran klun jɔ.+ Zoova i mmla’n ti sanwun, ɔ yo maan sran’n i ɲinma’n kpaja.+   Zoova i srolɛ’n+ ti kpa, ɔ sinman le. Jɔlɛ nga Zoova di be’n be ti nanwlɛ, be kwlaa beti kpa.+ 10  Be le ɲrun tra sika ɔkwlɛ,be le ɲrun tra sika ɔkwlɛ jrɛiin’n.*+ Be yo fɛ tra awɛma nzue,+ be yo fɛ kɛ awɛma nzue ng’ɔ fin awɛma’m be sua’n nun sonji’n sa. 11  Be fa tuli ɔ sufuɛ’n i fɔ.+ Sran ng’ɔ fa be su’n, ɔ ɲan su ye dan.+ 12  ?Wan yɛ ɔ kwla si i bɔbɔ i fɔnlɛ mun-ɔn?+ Sa tɛ nga n yoli mɔ n siman sɔ’n, yaci cɛ min. 13  Uka ɔ sufuɛ’n naan w’a yoman wun tulɛ ninnge mun,+nán yaci be lɛ maan be tin min su.+ I liɛ’n, sa tɛ kaan sa su tranman min wun,+yɛ n su yoman sa tɛ dan.* 14  Ee Zoova, wɔ mɔ a ti min Yɔbuɛ+ nin min Ti Kpɔfuɛ’n,+yo maan ndɛ ng’ɔ fin min nuan fite’n, ɔ nin like nga n bu su akunndan’n, be jɔ ɔ klun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “asiɛ m’ɔ yo like ye’n.”
Annzɛ “mɔ be yili i nun fiɛn’n.”
Annzɛ “sa tɛ kpanngban.”