Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ junman

Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ junman fluwa’n kan Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia nga be lɔngɔ su yɛ’n be su ndɛ: Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ, Ɲanmiɛn junman dilɛ suklu, ɔ nin Junman dilɛ aɲia.

Ndɛ nanndoliɛ: Ndɛ wie mɔ be kacili be fluwa nga be o ɛntɛnɛti su’n be nun’n, wie liɛ’n be nin a kaciman be fluwa bɔbɔ nga be yili’n be nun.

 

I SIESIELƐ

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN

ƝANMIƐN SIELƐ BLƐ JUNMAN