Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɛntɛnɛti su Biblu

Kanngan Biblu’n annzɛ tie i nun ndɛ’n ɛntɛnɛti su, annzɛ fa nga be kwla tie’n. Be yili wie bobo’m be aniɛn’n nun. Biblu’n Ɲanmiɛn Ndɛ’n—Matie-Sa Nglo Yilɛ ti Biblu’n kun m’ɔ i nun kannganlɛ’n yo fɛ ɔ. Yɛ wafa nga be fa kacili’n ɔ ti su sɛsɛsɛ. B’a yi Biblu’n sɔ’n i wunmuan’n annzɛ i bue aniɛnaniɛn 160 tra su nun. Nga b’a fa cɛcɛ sran mun’n, ɔ tra miliɔn 220.

I SIESIELƐ

ƝANMIƐN NDƐ'N—MƐN UFLƐ BIBLU'N