Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Ɛntɛnɛti su Biblu’n

Amun kanngan Biblu’n nun ɛntɛnɛti su, annzɛ amun fa nga be kwla tie’n. Biblu’n Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau ti Biblu’n kun m’ɔ i nun kannganlɛ’n yo fɛ ɔ. Yɛ wafa nga be fa kacili’n ɔ ti su sɛsɛsɛ. B’a yi Biblu’n sɔ’n i wunmuan’n annzɛ i bue aniɛnaniɛn 100 tra su nun. Nga b’a fa cɛcɛ sran mun’n, ɔ tra akpinngbin 170. E leman wie Wawle nun.

 

Yaci, dɔ nga su'n be nin a yiman Biblu'n ɔ aniɛn'n nun. É srɛ́ wɔ kɛ a kle aniɛn uflɛ.

Sɛ a tin ndɛ ɲanman nga be o ja ngua lɛ'n be su'n a kwla wun ndɛ wie mun aniɛn nga nun: