?Like uflɛ benin yɛ w’a fite JW.ORG su ɔ?

2024-04-01

FLUWA NIN FLUWA PƐPLƐƐPLƐ MUN

Afuɛ 2024 nun nvle kun aɲia’n i bo sran yialɛ fluwa

2024-04-01

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

2024, Zuie–Utu

2024-03-19

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun​—Afuɛ 2024, Zuɛn

?Kɛ Jue Mun 12:7 se kɛ ‘á sásá be’n,’ “ɲrɛnnɛnfuɛ mun” (ndɛ mma 5) be ndɛ yɛ be kan-ɔn? ?Annzɛ kusu “Zoova i ndɛ’m” (ndɛ mma 6) be ndɛ yɛ be kan-ɔn?

2024-03-19

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

?A lafi Ɲanmiɛn su?

2024-03-19

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

Zoova tɛli min srɛlɛ’m be su

?Ngue ti yɛ kɛ ɔ fɛ i Maasɛli Ziyɛ i bakan nun’n, ɔ wunnin i wlɛ kɛ Zoova “tie srɛlɛ” mun-ɔn?

2024-03-19

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

Zuɛn 2024

Afuɛ 2024, Utu 12–​Sɛptanblu 8 su’n like nga é wá súan’n wo fluwa nga nun.

2024-03-18

SRAN’M BE YIALƐ E WLA KPƐNLƐ AƝIA’N I BO

Zezi wá yó maan sran’m be su yoman be wiengu tɛ kun

Zezi yoli ninnge kpanngban mannin e. Yɛ ɔ su wa yo ninnge kpanngban ekun. ?Sanngɛ wafa sɛ yɛ é klé kɛ e si ye-ɔ?

2024-03-15

E WLA KPƐNLƐ AƝIA’N I JƆ BOLƐ

Zezi wá yó maan yalɛ’n wíe

?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si like nga Zezi yoli mannin e’n nin ng’ɔ́ wá yó mán e’n i su ye-ɔ?