Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ wie’m be wun ndɛ

Zoova i lalofuɛ’m be akunndan bulɛ’n nun nin be ijɔlɛ’n nun nin be aeliɛ’n nun’n, be mian be ɲin be nian Biblu’n m’ɔ ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n su be nanti. Nian wafa nga i sɔ’n kacili be bɔbɔ nin be mantanfuɛ’m be mɛn dilɛ wafa’n.