Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i kanlɛ

Kɛ Zoova i Lalofuɛ’m bé tú be klun bé fá Ɲanmiɛn Ndɛ m’ɔ ti nanwlɛ’n be kle sran mun’n, sa nga be ju’n be nun wie mun yɛ.