Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Fɔundi nin aklunjuɛ

Kɛ sa kekle’m be tɔ e su’n ɔ kwla yo e kɛ aklunjuɛ nin fɔundi dilɛ’n be ti ndɛ ngbɛn kanlɛ. Sanngɛ Biblu’n ukali sran kpanngban kpa naan b’a kwla jran sa nga be tɔ be su cɛn kwlakwla’n be ɲrun. Naan be su afɛ’n w’a kan ase, naan kusu be mɛn dilɛ’n w’a yoman ngbɛn. Biblu’n kwla uka wɔ wie naan w’a di aklunjuɛ.

Fluwa mun

Amun awlobo’n kwla di aklunjuɛ

Sɛ amun fa Biblu nun ndɛ’n su’n, amun aja táka kpa, yɛ awlobo’n kusu dí aklunjuɛ.

A nin Zoova i Lalofuɛ'm be suan Biblu'n nun like

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?—Tɛnndɛnfuɛ’n

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?

?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ?

Asiɛ wunmuan’n su’n sran’m be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan Biblu’n nun like naan be demɛn i ti sika.Nian wafa be yo i sɔ’n.

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ

Amun suan Biblu’n nun like blɛ ɔ nin lika nga amun klo’n nun.