Kɔ i nun ndɛ'n su trele

E wla kpɛn Zezi i wie’n su

Afuɛ 2024, Marsi i le 24 m’ɔ ti Mɔnnɛn cɛn’n

Afuɛ nuan kwlaa’n Zoova i Lalofuɛ’m be yia be kle kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su. Be yo i kɛ nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be yo’n sa. Ɔ seli be kɛ: “An yo i kɛ nga sa titi naan amun wla kpɛn min su.”—Liki 22:19.

É yía wɔ kɛ a trɛn i bo.

Kosan nga be ta be usa’n

?Aɲia’n dí dɔ nɲɛ?

Ɔ su traman dɔ kun.

?Nin yɛ bé yó aɲia’n niɔn?

Wun amun lɔ Zoova i Lalofuɛ’m be wun naan be kle wɔ.

?Be tannin kalɛ naan b’a trɛn i bo?

Cɛcɛ.

?Be yi cɛlɛ lɔ?

Cɛcɛ. Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo’n be yiman cɛlɛ.

?Ɔ le wafa trele kun m’ɔ fata kɛ be wlawla be wun naan b’a trɛn i bo-ɔ?

Cɛcɛ ɔ leman i sɔ liɛ’n, sanngɛ Zoova i Lalofuɛ’m be mian be ɲin be di Biblu’n nun afɔtuɛ mɔ se kɛ e wlawla e wun kpa, nán maan e fa e wun kle’n su. (1 Timote 2:9) Ɔ nunman nun kɛ a wla tralɛ ng’ɔ le gua’n annzɛ ɔ ti uflɛuflɛ’n.

?Ngue yɛ bé yó i Wla Kpɛnlɛ Aɲia sɔ’n i bo-ɔ?

Aɲia’n i bo bolɛ nin i agualiɛ su’n be to jue, kpɛkun Zoova i Lalofuɛ kun srɛ Ɲanmiɛn. Aɲia’n i bo like cinnjin’n yɛle ijɔlɛ’n m’ɔ́ klé like nga ti yɛ Zezi i wie’n ti cinnjin’n ɔ nin wafa nga e kwla ɲan like nga Ɲanmiɛn nin Klisi be yoli mannin e’n i su ye’n.