Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Fluwa nin fluwa pɛplɛɛplɛ mɔ be fa suan Biblu’n nun like’n

Fluwa nin fluwa pɛplɛɛplɛ nga mɔ sran kun kwla fɛ i liɛ’n, fa naan fa suan Biblu’n nun like. Suɛn i ndɛ ja kunngunngun. Nga be tie’n nin bobo’m be aniɛn’n nun liɛ o lɛ wie.

Tin kan be kaci aniɛn’m be lɛ’n su naan kle aniɛn kun. I sin tin Kunndɛ su naan w’a wun i falɛ wafa’n aniɛn sɔ’n nun. Klɛ fluwa’n i dunman’n.

 

I SIESIELƐ

Ndɛ wie mɔ be kacili be fluwa nga be o ɛntɛnɛti su'n be nun'n, wie liɛ'n be nin a kaciman be fluwa bɔbɔ nga be yili'n be nun.