Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Biblu’n nun kannganlɛ m’ɔ ti kɛ anɔ yilɛ sa’n

Tie Biblu’n nun kannganlɛ m’ɔ ti kɛ anɔ yilɛ sa’n. Be fali ninnge wie’m be tɛlɛ’n be wlali kannganlɛ’n i sin yɛ be kannin ndɛ uflɛ be guali su. Be yili wie bobo’m be aniɛn’n nun.

 

I SIESIELƐ