Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Periodiki Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin An Tinnge!

E periodiki mɔ be taka Biblu’n su’n, sran’m be kwla fa wie aniɛnaniɛn 200 tra su nun. Sasafuɛ Tranwlɛ’n jran Biblu’n nun kasiɛ’m be su yiyi sa nga be ju andɛ’n be nun kle e. Ɔ fa Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n fɔnvɔ sran mun, yɛ ɔ wla be fanngan kɛ be lafi Zezi Klist su. An Tinnge! kle wafa nga sran’m be kwla ɲan sa nga be tɔ be su andɛ’n be trawlɛ’n. Kpɛkun ɔ yo maan nda nga like kwlaa Yifuɛ’n tɛli i kɛ ɔ́ mán mɛn klanman kun mɔ alaje trán nun’n, sran’m be lafi su kpa ekun.

Tin kan be kaci aniɛn’m be lɛ’n su naan kle aniɛn kun. I sin tin Kunndɛ su naan w’a wun periodiki’n nin i falɛ wafa’n aniɛn sɔ’n nun.

 

I SIESIELƐ

AN TINNGE!

AN TINNGE!

AN TINNGE!

AN TINNGE!

AN TINNGE!

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N)