Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Klisifuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa

Fluwa Klisifuɛ mun nin be junman’n i nun’n, be siesieli lemɔcuɛ’n nun Biblu’n i bue ng’ɔ fata kɛ e kanngan nun’n. Asa ekun’n, be siesieli aɲia nga e yo be lemɔcuɛ kwlaa nun’n, be nun kun i nun ndɛ mun fluwa sɔ’n nun wie.

 

I SIESIELƐ

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA