Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Maan e wla kpɛn Zezi i wie’n su

Maan e wla kpɛn Zezi i wie’n su

Afuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yia be kle kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su. Be yo i kɛ nga Zezi bɔbɔ seli be kɛ be yo’n sa. (Lik 22:19, 20) É yía ɔ kɛ a nin e tran aɲia cinnjin sɔ’n i bo wie. Like nga Zezi yoli’n, ɔ nin i wie’n i su ye nga a kwla ɲɛn i’n, bé wá yíyí nun.