Jue Mun 115:1-18

  • Maan be manman Zoova i kunngba cɛ

    • Amuin’m be leman nguan (4-8)

    • Asiɛ’n ti klɔ sran’m be liɛ (16)

    • “Be nga b’a wu’n be manmanman Ya” (17)

115  Ee Zoova, e nin like fi fataman, e nin like fi fataman,sanngɛ yo maan ɔdunman’n fu,+ɔ sran klolɛ dan’n, ɔ nin nanwlɛ mɔ a di’n ti.+   Nán maan nvlenvle’m be se kɛ: “?Be Ɲanmiɛn’n wo nin?”+   E Ɲanmiɛn’n wo ɲanmiɛn su lɔ,ɔ yo like kwlaa ng’ɔ klo’n.   Nvlenvle’m be amuin mun’n, sika nin sika ɔkwlɛ yɛ be fa yoli be-ɔ,be ti klɔ sran sa nuan like.+   Be le nuan, sanngɛ be ijɔman.+ Be le ɲinma, sanngɛ be wunman ase.   Be le su, sanngɛ be timan sa. Be le bue, sanngɛ be timan nvan.   Be le sa, sanngɛ be kwlá fa kanman like. Be le ja, sanngɛ be kwlá nantiman.+ Nɛn fi finman be alowa’n nun fiteman.+   Be nga be yo amuin sɔ mun’n, bé káci kɛ be sa,+i kunngba’n yɛle be nga be lafi be su’n.+   Ee Izraɛli, fa ɔ wla guaZoova su.+ Ɔ ti ɔ ukafuɛ nin ɔ ɲrɛn.+ 10  Ee Aarɔn i awlo nunfuɛ mun,+ amun fa amun wla gua Zoova su. Ɔ ti amun ukafuɛ nin amun ɲrɛn. 11  Amun mɔ an sro Zoova’n, amun fa amun wla gua Zoova su.+ Ɔ ti amun ukafuɛ nin amun ɲrɛn.+ 12  Zoova i wla kpɛ́n e su, yɛ ɔ́ yrá e su,ɔ́ yrá Izraɛli i awlo’n su,+ɔ́ yrá Aarɔn i awlo’n su. 13  Ɔ́ yrá be nga be sro Zoova’n be su,ɔ́ yrá be nga be leman ɲrun’n, ɔ nin be nga be le ɲrun’n* be su. 14  Zoova wá yó maan amún trɛ́,amun nin amun mma mun.*+ 15  Maan Zoova yra amun su,+i m’ɔ ti nglo nin asiɛ’n be Yifuɛ’n.+ 16  Ɲanmiɛn su lɔ’n ti Zoova liɛ,+sanngɛ ɔ fali asiɛ’n mannin klɔ sran mun.+ 17  Be nga b’a wu’n be manmanman Ya.+ be nga be jra ndia’n nun lɔ’n be kwlá yoman sɔ.+ 18  Sanngɛ é mánmán Ya. kɛ ɔ fɛ i andɛ’n é mɛ́nmɛ́n i, yɛ é yó sɔ tititi. An manman Ya!*

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be nga b’a sɔnman’n nin be nga be sɔnnin’n.”
Ebr., “amun mma yasua mun.”
Annzɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i flɛlɛ kpeʼn.