Jue Mun 72:1-20

 • Ɲanmiɛn i famiɛn’n i sielɛ’n

  • “Sran kpa’m bé bó nɲrɛ kɛ waka sa” (7)

  • Ɔ́ síe sran mun jenvie’n i bue kun su lele fá jú i bue uflɛ su (8)

  • Ɔ́ dé sran mun nzaje sa yofuɛ’m be sa nun (14)

  • Aliɛ’n wá bú asiɛ’n su (16)

  • Be manman Ɲanmiɛn i dunman’n tititi (19)

Ɔ kan Salomɔn i ndɛ. 72  Ee Ɲanmiɛn, yo maan famiɛn’n nian jɔlɛ nga a di’n su fa di jɔlɛ,yɛ yo maan ɔ yo sa i nuan su sɛsɛ kɛ wɔ sa.+   Maan ɔ kpli ɔ nvlefuɛ’m be ti nanwlɛ su,yɛ maan ɔ kpli ɔ sran mɔ be leman wie’n be ti kɛ ɔ nin i fata’n sa.+   Maan oka’m be yo naan nvlefuɛ’m be di fɔundi,yɛ maan kpɔlɛ’m be fa sa nuan su sɛsɛ yolɛ’nbe bla.   Maan ɔ kpli nvlefuɛ’m be nun sran nga be leman wie’n be ti,* maan ɔ de yalɛfuɛ’m be mma mun,yɛ maan ɔ nunkun ndrunmun difuɛ’n.+   Kɛ wia’n te o lɛ’n saan bé sró wɔ. Kɛ anglo’n te o lɛ’n saan bé sró wɔ,bé sró wɔ tititi.+   Ɔ́ yó kɛ nzue m’ɔ tɔ ijre mɔ b’a kpɛkpɛ su’n i su’n sa,kɛ nzue dan m’ɔ tɔ asiɛ’n su’n sa.+   I blɛ su’n, sran kpa’m bé bó nɲrɛ* kɛ waka sa,+yɛ fɔundi’n yó dan+ lele saan anglo’n nunmanlɛ kun.   Sran ng’ɔ́ síe be’n bé fɛ́ i jenvie’n i bue kun su lele fá jú i bue kun’n su lɔ,yɛ bé fɛ́ i Nzue Ba’n* su lele fá jú asiɛ’n i tiwa lɔ.+   Be nga be tran aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n bé kóto i bo,yɛ i kpɔfuɛ’m bé táfi ndutre’n.+ 10  Taasisi nin be nga be tran nzue afiɛn’n be famiɛn’m bé sú lapo.+ Saba nin Seba famiɛn’m bé fá like bé bá.+ 11  Famiɛn’m be kwlaa bé kóto i bo,yɛ nvlenvle’m be kwlaa bé sú i. 12  Afin ɔ́ dé yalɛfuɛ m’ɔ kpan kunndɛ ukalɛ’n,ɔ nin sran ng’ɔ leman wie’n nin sran ng’ɔ leman ukafuɛ’n. 13  Ɔ́ sí sran ng’ɔ leman wie’n nin yalɛfuɛ’n be aunnvɔɛ,yɛ ɔ́ dé yalɛfuɛ mun. 14  Ɔ́ dé be be nga be kle be yalɛ’n nin nzaje sa yofuɛ’m be sa nun,yɛ be mmoja’n ɔ́ yó cinnjin i ɲrun. 15  Maan ɔ tran nguan nun, yɛ maan be fa Saba lɔ sika ɔkwlɛ be blɛ i.+ Maan be srɛ Ɲanmiɛn be mɛn i titi,yɛ maan ɔ ɲan suyralɛ aliɛ ba kwlaa nun. 16  Ble nin i wunsu ninnge’m bé bú asiɛ’n su,+bé bú oka’m be ti’n su. I asiɛ’n su ninnge’m bé yó kpa kɛ Liban lɔ liɛ’n sa,+yɛ klɔ’m be su’n nvlefuɛ’m bé bó nɲrɛ kɛ asiɛ’n su waka mun sa.+ 17  Maan i dunman’n ka lɛ tititi,+yɛ kɛ wia’n te o lɛ’n, maan i liɛ yo ye. Maan nvlefuɛ’m be ɲan suyralɛ i dunman nun.+ Maan nvlenvle’m be kwlaa be se kɛ i liɛ su ti ye. 18  Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n i liɛ.+ I kunngba cɛ yɛ ɔ yo abonuan sa mun-ɔn.+ 19  Maan be mɛnmɛn i dunman m’ɔ ti dan’n tititi,+yɛ maan i aɲrunɲan’n yi asiɛ wunmuan’n.+ Maan ɔ yo sɔ, maan ɔ yo sɔ. 20  Zese i wa Davidi+ i srɛlɛ’n i awieliɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Maan ɔ di be jɔlɛ.”
Ebr., “bé ɲrɛ́n.”
Yɛle kɛ, Efrati’n.