Jue Mun 77:1-20

  • Awlabɔɛ blɛ’n nun srɛlɛ

    • Sa nga Ɲanmiɛn yo be’n be su akunndan bulɛ (11, 12)

    • ‘?Ee Ɲanmiɛn, wan yɛ ɔ ti dan kɛ wɔ sa-ɔ?’ (13)

Ɔ ti jue tofuɛ’m be su kpɛn’n i liɛ. Zeditɛn* su. Azafu i jue-ɔ.+ 77  Ń fá min nɛn’n ń kpán flɛ́ Ɲanmiɛn. Ń kpán flɛ́ Ɲanmiɛn, yɛ ɔ́ tí.+   Min ɲrɛnnɛn blɛ’n nun’n, n kunndɛ Zoova.+ Kɔnguɛ’n, n tinngɛ min sa’n nun i wun lɔ sa trilili. Like fi kwlá fɔnvɔman min.   Kɛ min wla kpɛn Ɲanmiɛn su’n, n kplin.+ Min wla bo min wun, yɛ min wunmiɛn’n wie.+ (Sela)   A uke min ɲinma bui mun. Min akunndan’n w’a sanngan yɛ n kwlá ijɔman.   Min ɲin kpɛn laa sa’mbe su.+ Min ɲin kpɛn afuɛ nga be sinnin w’a cɛ kpa’n be su.   Kɔnguɛ’n min wla kpɛn min jue’n su,+n bu akunndan min klun lɔ.+ N bo min ɲin ase n kunndɛ sa sɔ’m be su like kpa.   ?Naan Zoova yí e blo sa tititi?+ ?Ɔ su siman e aunnvɔɛ kun?+   ?I sran klolɛ dan’n w’a wie mlɔnmlɔn? ?I nda ng’ɔ tali’n i nuan su yiaman le?   ?Ɲanmiɛn i wla w’a fi i sran ye yolɛ’n su?+ ?Annzɛ i ya’n ti’n i sran aunnvɔɛ silɛ’n w’a wie? (Sela) 10  ?Ń sé titi kɛ: “Like ng’ɔ bo min wla’n yɛ:+ Ɲanmiɛn m’ɔ o Like Kwlaa Ti Su’n w’a kaci wafa ng’ɔ nin e nanti’n?” 11  Min wla kpɛ́n ninnge nga Ya yo be’n be su. Min wla kpɛ́n ɔ abonuan sa nga a yoli be laa’n be su. 12  Yɛ ń bú like nga a yo’n i kwlaa su akunndan. Yɛ ń bú wafa nga a yo ninnge mun’n i akunndan.+ 13  Ee Ɲanmiɛn, ɔ atin’m be ti sanwun. ?Ee Ɲanmiɛn, ɲanmiɛn benin yɛ ɔ ti dan kɛ wɔ sa-ɔ?+ 14  A ti Ɲanmiɛn Kpli, wɔ yɛ a yoli abonuan ninnge mun-ɔn.+ A yili ɔ tinmin’n i nglo kleli nvlefuɛ mun.+ 15  A fali ɔ tinmin’n* fa deli ɔ nvlefuɛ mun,*+ a deli Zakɔbu i mma mun nin Zozɛfu i mma mun. (Sela) 16  Ee Ɲanmiɛn, nzue’m be wunnin wɔ. Nzue’m be wunnin wɔ yɛ be kejeli.+ Yɛ nzue mɔ be bo ti kploun’n be kejeli. 17  Ɲanmiɛn ble’n guali nzue dan kpa ase. Ɲanmiɛn m’ɔ lu tritritri’n kplali,yɛ ɔ ta mma’m be kɔwa kɔ wa.+ 18  Ɔ angblannan’n+ tɛ kɛ kakaklolo’m be ja’n sa. Kɛ ɲanmiɛn’n kpali sin piapia’n, asiɛ’n su kpajali.+ Asiɛ’n usuli yɛ ɔ kejeli.+ 19  Ɔ atin’n sin jenvie’n nun.+ Ɔ atin’n sin nzue kpanngban nun. Sanngɛ be kwlá wunman ɔ ja osu. 20  A kleli ɔ nvlefuɛ’m be atin kɛ nga be fa kle bua’m be atin’n sa.+ Moizi nin Aarɔn be niannin be lika.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “ɔ sa’n.”
Ebr., “a fa kpɔli be ti.”