Volgens Matteus 9:1-38

  • Jesus genees ’n verlamde man (1-8)

  • Jesus roep Matteus (9-13)

  • Vraag oor vas (14-17)

  • Jaïrus se dogter; ’n vrou raak aan Jesus se bo-kleed (18-26)

  • Jesus genees blindes en stommes (27-34)

  • Oes is groot maar werkers min (35-38)

9  Toe het hy in die boot geklim, na die oorkant gegaan en in sy eie stad ingegaan.+  En daar het hulle ’n verlamde man op ’n draagbed na hom toe gebring. Toe Jesus hulle sterk geloof sien, het hy vir die verlamde man gesê: “Moenie moed verloor nie, kind! Jou sondes is vergewe.”+  Van die skrifgeleerdes het vir hulleself gesê: “Hierdie man laster.”  Omdat Jesus geweet het wat hulle dink, het hy gesê: “Hoekom dink julle slegte dinge?+  Wat is byvoorbeeld makliker? Om te sê: ‘Jou sondes is vergewe,’ of om te sê: ‘Staan op en loop’?+  Maar om julle te laat besef dat die Seun van die mens gesag op die aarde het om sondes te vergewe . . . ” Hy het toe vir die verlamde man gesê: “Staan op, tel jou bed op en gaan na jou huis toe.”+  En hy het opgestaan en na sy huis toe gegaan.  Toe die skare dit sien, het hulle bang geword, en hulle het God geloof, wat sulke gesag aan mense gegee het.  Toe Jesus daarvandaan verder gaan, het hy ’n man met die naam Matteʹus by die belastingkantoor sien sit, en hy het vir hom gesê: “Word my volgeling.” Toe het hy opgestaan en hom gevolg.+ 10  Later, terwyl Jesus in die huis geëet het,* het baie belastinggaarders* en sondaars gekom en saam met hom en sy dissipels begin eet.*+ 11  Maar toe die Fariseërs dit sien, het hulle vir sy dissipels gevra: “Hoekom eet julle leermeester saam met belastinggaarders en sondaars?”+ 12  Hy het hulle gehoor en gesê: “Gesonde mense het nie ’n dokter nodig nie, maar mense wat siek is, het wel.+ 13  Gaan dan en leer wat die volgende beteken: ‘Ek wil hê dat julle genade moet betoon, nie dat julle offerandes bring nie.’+ Want ek het nie gekom om regverdige mense te roep nie, maar sondaars.” 14  Toe het Johannes se dissipels na hom toe gekom en gevra: “Hoekom vas ons en die Fariseërs gereeld, maar u dissipels vas nie?”+ 15  Hierop het Jesus vir hulle gesê: “Die vriende van die bruidegom het geen rede om te treur solank die bruidegom+ by hulle is nie, of hoe? Maar die dae sal kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word,+ en dan sal hulle vas. 16  Niemand werk ’n stuk ongekrimpte materiaal op ’n ou bo-kleed vas nie, want die nuwe stuk sal van die kleed lostrek, en die skeur sal erger word.+ 17  Mense gooi ook nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. As hulle dit doen, sal die wynsakke bars en die wyn uitloop, en dan is die wynsakke stukkend. Maar mense gooi nuwe wyn in nuwe wynsakke sodat hulle al twee kan behou.” 18  Terwyl hy vir hulle hierdie dinge vertel het, het ’n sekere heerser wat na hom toe gekom het, aan hom eer begin bewys* en gesê: “My dogter is seker nou al dood, maar kom lê u hand op haar, en sy sal weer lewe.”+ 19  Toe het Jesus opgestaan, en hy en sy dissipels het die man gevolg. 20  En ’n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het,+ het van agter af gekom en aan die fraiings van sy bo-kleed geraak,+ 21  want sy het heeltyd vir haarself gesê: “As ek net aan sy bo-kleed raak, sal ek gesond word.” 22  Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: “Moenie moed verloor nie, dogter! Jou geloof het jou gesond gemaak.”+ En die vrou het op daardie oomblik gesond geword.+ 23  Toe hy in die heerser se huis kom en die fluitspelers sien, en die skare wat te kere gaan,+ 24  het Jesus gesê: “Verlaat die plek, want die dogtertjie het nie gesterf nie. Sy slaap.”+ Toe het hulle hom begin uitlag. 25  Onmiddellik nadat die skare buitentoe gestuur is, het hy ingegaan en haar hand geneem,+ en die dogtertjie het opgestaan.+ 26  Die nuus hieroor het natuurlik deur daardie hele gebied versprei. 27  Toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blinde mans+ hom gevolg en uitgeroep: “Betoon genade aan ons, Seun van Dawid.” 28  Nadat hy in die huis ingegaan het, het die blinde mans na hom toe gekom, en Jesus het vir hulle gevra: “Glo julle dat ek dit kan doen?”+ Hulle het hom geantwoord: “Ja, Here.” 29  Toe het hy aan hulle oë geraak+ en gesê: “Laat dit gebeur volgens julle geloof.” 30  En hulle oë is geopen. En Jesus het hulle streng gewaarsku en gesê: “Maak seker dat niemand hiervan uitvind nie.”+ 31  Maar nadat hulle buitentoe gegaan het, het hulle die nuus omtrent hom in daardie hele gebied vertel. 32  Toe hulle weggegaan het, het mense ’n man na hom toe gebring wat stom was en wat ’n demoon in hom gehad het,+ 33  en nadat die demoon uitgedryf is, het die man wat stom was, gepraat.+ Die skare was verbaas en het gesê: “So iets is nog nooit in Israel gesien nie.”+ 34  Maar die Fariseërs het gesê: “Dit is deur die heerser van die demone dat hy die demone uitdryf.”+ 35  En Jesus het op ’n reis gegaan deur al die stede en dorpies en mense in hulle sinagoges geleer en die goeie nuus van die Koninkryk verkondig en elke soort siekte en elke soort kwaal genees.+ 36  Toe hy die skare sien, het hy baie jammer vir hulle gevoel,+ want hulle was verwaarloos en sleg behandel,* soos skape sonder ’n herder.+ 37  Toe het hy vir sy dissipels gesê: “Ja, die oes is groot, maar die werkers is min.+ 38  Smeek dus die Meester van die oes om werkers in sy oes uit te stuur.”+

Voetnote

Of “aan tafel was”.
Persone wat belasting vir die regering invorder.
Of “aan tafel gegaan”.
Of “voor hom neergebuig”.
Lett. “gestroop en rondgegooi”.