Volgens Matteus 16:1-28

  • ’n Teken word gevra (1-4)

  • Suurdeeg van Fariseërs en Sadduseërs (5-12)

  • Die sleutels van Koninkryk (13-20)

    • Gemeente op rots gebou (18)

  • Jesus se dood voorspel (21-23)

  • Ware dissipelskap (24-28)

16  Hier het die Fariseërs en Sadduseërs na hom toe gekom, en om hom te toets, het hulle hom gevra om vir hulle ’n teken uit die hemel te gee.+  Hy het vir hulle gesê: “Wanneer dit aand word, sê julle: ‘Dit gaan mooiweer wees, want die lug is vuurrooi,’  en in die oggend: ‘Dit gaan vandag koud en reënerig wees, want die lug is vuurrooi, maar bewolk.’ Julle kan die weer voorspel deur na die lug te kyk, maar julle kan nie die tekens van die tye verstaan nie.  ’n Goddelose en ontroue* geslag hou aan om ’n teken te soek, maar geen teken sal aan hulle gegee word nie,+ behalwe die teken van Jona.”+ Toe het hy hulle agtergelaat en weggegaan.  Die dissipels het na die oorkant gegaan en het vergeet om brood saam te vat.+  Jesus het vir hulle gesê: “Hou julle oë oop en pasop vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.”+  Toe het hulle onder mekaar begin redeneer en gesê: “Ons het nie brood saamgebring nie.”  Jesus het dit geweet en gesê: “Hoekom praat julle so onder mekaar oor die feit dat julle nie brood by julle het nie? Waar is julle geloof?  Verstaan julle nog nie waaroor dit gaan nie? Of het julle vergeet van die vyf brode waarvan die 5 000 geëet het en hoeveel mandjies vol julle opgetel het?+ 10  Of van die sewe brode waarvan die 4 000 geëet het en hoeveel groot mandjies* julle vol gemaak het?+ 11  Hoe is dit dat julle nie verstaan dat ek nie met julle oor brood gepraat het nie? Maar pasop vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.”+ 12  Toe het hulle verstaan dat hy nie gesê het dat hulle moet oppas vir die suurdeeg van brood nie, maar vir die leringe van die Fariseërs en Sadduseërs. 13  Toe Jesus in die gebied van Sesareʹa-Filipʹpi gekom het, het hy sy dissipels gevra: “Wie sê die mense is die Seun van die mens?”+ 14  Hulle het gesê: “Party sê Johannes die Doper,+ ander sê Eliʹa,+ en nog ander sê Jeremia of een van die profete.” 15  Hy het vir hulle gevra: “Maar julle, wie sê julle is ek?” 16  Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus,+ die Seun van die lewende God.”+ 17  Jesus het hom geantwoord: “Gelukkig is jy, Simon seun van Jona, want vlees en bloed* het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is.+ 18  Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus,+ en op hierdie rots+ sal ek my gemeente bou, en die poorte van die Graf* sal dit nie oorweldig nie. 19  Ek sal vir jou die sleutels van die Koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook al op die aarde bind, sal reeds in die hemel gebind wees, en wat jy ook al op die aarde losmaak, sal reeds in die hemel losgemaak wees.” 20  Toe het hy die dissipels streng beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie.+ 21  Van daardie tyd af het Jesus aan sy dissipels begin verduidelik dat hy na Jerusalem moet gaan en baie sou ly as gevolg van die ouermanne en hoofpriesters en skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en op die derde dag opgewek sou word.+ 22  Toe het Petrus hom eenkant geneem en ernstig met hom gepraat en gesê: “Wees goed vir uself, Here. Dit sal glad nie met u gebeur nie.”+ 23  Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê: “Gaan agter my, Satan! Jy is vir my ’n struikelblok, want jou gedagtes is nie God se gedagtes nie, maar dié van mense.”+ 24  Toe het Jesus vir sy dissipels gesê: “As iemand my volgeling wil word, moet hy ophou om vir homself te lewe* en sy folterpaal* optel en aanhou om my te volg.+ 25  Want enigiemand wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar enigiemand wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind.+ 26  Wat sal dit ’n mens help as hy die hele wêreld wen, maar sy lewe verloor?+ Of wat sal ’n mens gee in ruil vir sy lewe?+ 27  Want die Seun van die mens en sy engele sal met die mag* van sy Vader kom, en dan sal hy elkeen volgens sy gedrag terugbetaal.+ 28  Ek verseker julle dat party van dié wat hier staan, beslis nie sal sterf voordat hulle die Seun van die mens in sy Koninkryk sien kom nie.”+

Voetnote

Of “owerspelige”.
Of “voorraadmandjies”.
Of “’n mens”.
Of “Hades”. Sien Woordelys.
Of “moet hy homself verloën”.
Of “heerlikheid”.