Volgens Matteus 8:1-34

  • ’n Melaatse word genees (1-4)

  • Geloof van ’n militêre offisier (5-13)

  • Jesus genees baie in Kapernaum (14-17)

  • Hoe om Jesus te volg (18-22)

  • Jesus laat ’n storm bedaar (23-27)

  • Jesus stuur demone in varke in (28-34)

8  Nadat hy van die berg afgekom het, het groot groepe mense hom gevolg.  ’n Melaatse man het nader gekom en aan hom eer bewys* en gesê: “Here, as u net wil, kan u my gesond* maak.”+  Jesus het sy hand uitgesteek en aan hom geraak en gesê: “Ek wil! Word gesond.”*+ Hy is onmiddellik van sy melaatsheid gesond gemaak.*+  Toe het Jesus vir hom gesê: “Moet vir niemand vertel nie,+ maar gaan wys jou vir die priester+ en offer die gawe wat Moses voorgeskryf het.+ Dit sal as ’n getuienis vir hulle dien.”  Toe hy in Kaperʹnaum ingaan, het ’n militêre offisier na hom toe gekom en hom gesmeek+  en gesê: “Meneer, my kneg lê verlam by die huis, en hy ly verskriklik.”  Hy het vir hom gesê: “Wanneer ek daar aankom, sal ek hom genees.”  Die militêre offisier het geantwoord: “Meneer, ek verdien nie dat u onder my dak inkom nie, maar sê net die woord, en my kneg sal gesond word.  Want ek is ook ’n man onder die gesag van iemand anders, en ek het soldate onder my, en ek sê vir die een: ‘Gaan!’ en hy gaan, en vir ’n ander een: ‘Kom!’ en hy kom, en vir my slaaf: ‘Doen dit!’ en hy doen dit.” 10  Toe Jesus dit hoor, was hy verbaas, en hy het vir dié wat hom gevolg het, gesê: “Ek vertel julle die waarheid: Ek het niemand in Israel gevind wat sulke groot geloof het nie.+ 11  Maar ek sê vir julle dat baie uit die ooste en die weste sal kom en ’n plek aan tafel saam met Abraham en Isak en Jakob in die Koninkryk van die hemel sal inneem,+ 12  terwyl die kinders van die Koninkryk in die duisternis daar buite gegooi sal word. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.”+ 13  Toe het Jesus vir die militêre offisier gesê: “Gaan. Laat dit gebeur net soos jy geglo het.”+ En die kneg het in daardie uur gesond geword.+ 14  Jesus het toe in Petrus se huis ingegaan en gesien dat sy skoonma+ siek in die bed lê met koors.+ 15  Toe het hy aan haar hand geraak,+ en die koors het verdwyn, en sy het opgestaan en hom begin bedien. 16  Maar nadat dit aand geword het, het mense ’n hele aantal persone in wie daar demone was, na hom toe gebring, en hy het die geeste met ’n woord uitgedryf, en hy het almal genees wat gely het, 17  sodat vervul sou word wat deur middel van die profeet Jesaja gesê is: “Hy het ons siektes geneem en ons kwale gedra.”+ 18  Toe Jesus ’n skare rondom hom sien, het hy vir hulle gesê dat hulle na die oorkant van die see moet gaan.+ 19  En ’n skrifgeleerde het na hom toe gekom en vir hom gesê: “Leermeester, ek sal u volg waar u ook al gaan.”+ 20  Maar Jesus het vir hom gesê: “Jakkalse het gate en voëls van die hemel het neste, maar die Seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê nie.”+ 21  Toe het ’n ander dissipel vir hom gesê: “Here, laat my toe om eers my pa te gaan begrawe.”+ 22  Jesus het vir hom gesê: “Hou aan om my te volg, en laat die dooies hulle dooies begrawe.”+ 23  Hy het toe in ’n boot geklim, en sy dissipels het hom gevolg.+ 24  Skielik het daar ’n groot storm oor die see opgekom, en golwe het bo-oor die boot gespoel, maar Jesus het gelê en slaap.+ 25  Hulle het gekom en hom wakker gemaak en gesê: “Here, red ons, ons staan op die punt om dood te gaan!” 26  Maar hy het vir hulle gevra: “Hoekom is julle so bang? Hoekom het julle so min geloof?”+ Toe het hy opgestaan en die wind en die see bestraf, en ’n groot kalmte het oor die see gekom.+ 27  En die manne was verbaas en het gesê: “Watter soort mens is hy? Selfs die wind en die see gehoorsaam hom.” 28  Toe hy aan die oorkant kom, in die gebied van die Gadareners, het twee mans tussen die grafte* uitgekom na hom toe.+ Daar was demone in hulle, en hulle was so gewelddadig dat niemand die moed gehad het om op daardie pad verby te gaan nie. 29  En hulle het geskree: “Wat het ons met jou te doen, Seun van God?+ Het jy hierheen gekom om ons voor die vasgestelde tyd te pynig?”+ 30  ’n Hele ent van hulle af het ’n groot trop varke gewei.+ 31  Toe het die demone hom begin smeek en gesê: “As jy ons gaan uitdryf, stuur ons in die trop varke in.”+ 32  Hy het vir hulle gesê: “Gaan!” Hulle het dus uitgekom en in die varke ingegaan, en die hele trop het oor die krans* gestorm, in die see in, en in die water verdrink. 33  Maar die oppassers het gevlug, en hulle het in die stad ingegaan en alles vertel, asook wat gebeur het met die mans in wie die demone was. 34  En die hele stad het uitgekom om Jesus te ontmoet. Toe hulle hom sien, het hulle hom gesmeek om hulle gebied te verlaat.+

Voetnote

Of “voor hom neergebuig”.
Lett. “rein”.
Lett. “gereinig”.
Lett. “gereinig”.
Of “gedenkgrafte”.
Of “teen die steilte af”.