Volgens Matteus 12:1-50

  • Jesus, “Here van die Sabbat” (1-8)

  • Man met misvormde hand word genees (9-14)

  • God se geliefde kneg (15-21)

  • Demone deur heilige gees uitgedryf (22-30)

  • Onvergeeflike sonde (31, 32)

  • Boom aan sy vrugte geken (33-37)

  • Teken van Jona (38-42)

  • Wanneer ’n onrein gees terugkeer (43-45)

  • Jesus se ma en broers (46-50)

12  In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die graanlande geloop. Sy dissipels het honger geword en het graanare begin pluk en dit geëet.+  Toe die Fariseërs dit sien, het hulle vir hom gesê: “Kyk! Jou dissipels doen iets wat ’n mens nie op die Sabbat mag doen nie.”+  Hy het vir hulle gesê: “Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en die manne by hom honger was nie?+  Hy het in die huis van God ingegaan, en hy en die manne by hom het die offerbrode* geëet,+ al was net die priesters toegelaat om daarvan te eet.+  Of het julle nie in die Wet gelees dat die priesters wat op die Sabbatte in die tempel dien, die Sabbat ontheilig en tog onskuldig bly nie?+  Maar ek sê vir julle dat iets groter as die tempel hier is.+  As julle egter verstaan het wat die volgende beteken: ‘Ek wil hê dat julle genade moet betoon, nie dat julle offerandes bring nie,’+ sou julle nie die onskuldiges veroordeel het nie.  Want die Seun van die mens is Here van die Sabbat.”+  Nadat hy daarvandaan vertrek het, het hy in hulle sinagoge ingegaan, 10  en daar was ’n man met ’n misvormde* hand.+ Omdat hulle ’n rede gesoek het om Jesus te beskuldig, het hulle hom gevra: “Mag ’n mens iemand op die Sabbat genees?”+ 11  Hy het vir hulle gesê: “As iemand onder julle een skaap het en daardie skaap op die Sabbat in ’n put val, sal hy dit dan nie gaan uithaal nie?+ 12  Hoeveel meer is ’n mens tog werd as ’n skaap! ’n Mens mag dus iets goeds op die Sabbat doen.” 13  Toe het hy vir die man gesê: “Steek jou hand uit.” En hy het dit gedoen, en dit het gesond geword, net soos die ander hand. 14  Maar die Fariseërs het uitgegaan en planne beraam om hom dood te maak. 15  Toe Jesus daarvan uitvind, het hy daarvandaan vertrek. Baie het hom gevolg,+ en hy het hulle almal genees, 16  maar hy het hulle streng beveel om nie bekend te maak wie hy is nie,+ 17  sodat vervul sou word wat deur middel van die profeet Jesaja gesê is: 18  “Kyk! My kneg+ wat ek uitgekies het, my geliefde, wat ek* goedgekeur het!+ Ek sal my gees op hom plaas,+ en hy sal aan die nasies duidelik maak wat geregtigheid is. 19  Hy sal nie met mense stry+ of hard uitroep nie, en niemand sal sy stem in die hoofstrate hoor nie. 20  Hy sal nie ’n beskadigde riet afbreek of ’n lamppit wat dof brand, uitdoof nie,+ totdat hy geregtigheid bring. 21  Ja, nasies sal op sy naam hoop.”+ 22  Toe het hulle ’n man na hom toe gebring. Die man het ’n demoon in hom gehad, en hy was ook blind en stom. Jesus het hom genees, en toe kon die stom man praat en sien. 23  Die hele skare was baie verbaas en het begin vra: “Is hy nie miskien die Seun van Dawid nie?” 24  Toe die Fariseërs dit hoor, het hulle gesê: “Hierdie man dryf die demone uit slegs deur Beëlʹsebub,* die heerser van die demone.”+ 25  Omdat hy geweet het wat hulle dink, het hy vir hulle gesê: “Elke koninkryk wat verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat verdeeld is, sal nie bly staan nie. 26  Net so, as Satan Satan uitdryf, het hy teen homself gedraai. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? 27  En as ek die demone deur Beëlʹsebub uitdryf, deur wie dryf julle volgelinge hulle uit? Daarom sal hulle julle veroordeel. 28  Maar as dit deur God se gees is dat ek die demone uitdryf, het die Koninkryk van God julle werklik ingehaal.+ 29  Of hoe kan iemand in die huis van ’n sterk man inkom en sy besittings vat as hy nie die sterk man eers vooraf vasbind nie? Slegs dan kan hy alles in sy huis vat. 30  Enigiemand wat nie aan my kant is nie, is teen my, en enigiemand wat nie mense saam met my bymekaarmaak nie, dryf hulle uitmekaar.+ 31  “Daarom sê ek vir julle: Mense sal vergewe word vir elke soort sonde en lastering, maar as iemand teen die gees laster, sal hy nie vergewe word nie.+ 32  Byvoorbeeld, as iemand iets teen die Seun van die mens sê, sal hy vergewe word,+ maar as iemand iets teen die heilige gees sê, sal hy nie vergewe word nie, nee, nie in hierdie tydperk* of in die een wat kom nie.+ 33  “Julle boom sal goed wees en goeie vrugte dra, of julle boom sal sleg wees en slegte vrugte dra, want die boom word aan sy vrugte geken.+ 34  Julle spul giftige slange,*+ hoe kan julle goeie dinge sê terwyl julle goddeloos is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.+ 35  Die goeie mens bring goeie dinge uit sy goeie skat, terwyl die goddelose mens goddelose dinge uit sy goddelose skat bring.+ 36  Ek sê vir julle dat mense op die Oordeelsdag verantwoordelik gehou sal word+ vir elke nuttelose woord wat hulle sê, 37  want deur jou woorde sal jy regverdig verklaar word, en deur jou woorde sal jy veroordeel word.” 38  Party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs het hom toe geantwoord en gesê: “Leermeester, laat ons ’n teken sien.”+ 39  Hy het hulle geantwoord en gesê: “’n Goddelose en ontroue* geslag hou aan om ’n teken te soek, maar geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona.+ 40  Want net soos Jona drie dae en drie nagte in die groot vis se maag was,+ so sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.+ 41  Die Nineviete sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en sal hulle veroordeel, want die Nineviete het berou gehad as gevolg van wat Jona verkondig het.+ Maar kyk! iemand groter as Jona is hier.+ 42  Die koningin van die suide sal in die oordeel saam met hierdie geslag ’n opstanding kry en sal hulle veroordeel, want sy het van die eindes van die aarde af gekom om die wysheid van Salomo te hoor.+ Maar kyk! iemand groter as Salomo is hier.+ 43  “Wanneer ’n onrein gees uit ’n mens uitkom, trek hy deur waterlose plekke op soek na ’n rusplek, maar hy vind nie een nie.+ 44  Dan sê hy: ‘Ek sal teruggaan na my huis waaruit ek getrek het,’ en wanneer hy daar aankom, sien hy dat die huis leeg staan en skoongevee en versier is. 45  Dan gaan hy en neem hy sewe ander geeste saam met hom wat nog slegter as hy is, en nadat hulle ingegaan het, bly hulle daar. Die uiteinde vir daardie mens is dan erger as sy begin.+ Só sal dit ook met hierdie goddelose geslag gaan.” 46  Terwyl hy nog met die skare gepraat het, het sy ma en broers+ buite gestaan omdat hulle met hom wou praat.+ 47  En iemand het vir hom gesê: “Kyk! U ma en u broers staan buite en wil met u praat.” 48  Toe het hy vir die persoon wat met hom gepraat het, gevra: “Wie is my ma, en wie is my broers?” 49  En hy het sy hand na sy dissipels uitgesteek en gesê: “Kyk! Hier is my ma en my broers!+ 50  Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, is my broer en suster en ma.”+

Voetnote

Of “die aanbiedingsbrode”.
Of “verlamde”.
Of “my siel”.
’n Naam vir Satan.
Of “stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of “Addergebroedsel”.
Of “owerspelige”.