Volgens Matteus 18:1-35

  • Die grootste in die Koninkryk (1-6)

  • Struikelblokke (7-11)

  • Illustrasie van verlore skaap (12-14)

  • Hoe om ’n broer te wen (15-20)

  • Illustrasie van slaaf wat nie wou vergewe nie (21-35)

18  In daardie uur het die dissipels na Jesus toe gekom en gevra: “Wie is werklik die grootste in die Koninkryk van die hemel?”+  Toe het hy ’n jong kind nader geroep, hom tussen hulle laat staan  en gesê: “Ek verseker julle: As julle nie verander* en soos jong kinders word nie,+ sal julle beslis nie in die Koninkryk van die hemel ingaan nie.+  Elkeen wat so nederig soos hierdie jong kind is, is dus die grootste in die Koninkryk van die hemel,+  en elkeen wat ’n jong kind soos hierdie op grond van my naam ontvang, ontvang my ook.  Maar as enigiemand een van hierdie kleintjies wat geloof in my het, laat struikel, sal dit vir hom beter wees as ’n meulsteen* om sy nek gehang word en hy in die oop see gegooi word.+  “Dit sal sleg gaan met die mense in die wêreld wat ’n struikelblok vir ander is! Struikelblokke is natuurlik onvermydelik, maar dit sal sleg gaan met die mens wat ’n struikelblok vir ander is!  As jou hand of jou voet dan vir jou ’n struikelblok is, kap dit af en gooi dit weg.+ Dit is beter om vermink of kreupel in die lewe in te gaan as om met twee hande of twee voete in die ewige vuur gegooi te word.+  En as jou oog vir jou ’n struikelblok is, ruk dit uit en gooi dit weg. Dit is beter om met een oog in die lewe in te gaan as om met twee oë in die vurige Gehenʹna* gegooi te word.+ 10  Sorg dat julle nie op een van hierdie kleintjies neersien nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemel altyd in die teenwoordigheid van my hemelse Vader is.+ 11  *—— 12  “Wat dink julle? As ’n sekere man 100 skape het en een van hulle afdwaal,+ sal hy nie die 99 op die berge los en na die een gaan soek wat afgedwaal het nie?+ 13  En as hy hom vind, verseker ek julle dat hy blyer is oor hom as oor die 99 wat nie afgedwaal het nie. 14  Net so wil my* Vader wat in die hemel is, nie hê dat selfs een van hierdie kleintjies verlore gaan nie.+ 15  “En as jou broer ’n sonde pleeg, gaan praat alleen met hom en sê vir hom wat hy verkeerd gedoen het.*+ As hy na jou luister, het jy jou broer gewen.+ 16  Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam met jou, sodat elke saak deur* twee of drie getuies bevestig kan word.+ 17  As hy nie na hulle luister nie, praat met die gemeente. As hy nie eens na die gemeente luister nie, laat hom vir jou net soos ’n man van die nasies+ en soos ’n belastinggaarder*+ wees. 18  “Ek verseker julle: Alles wat julle op die aarde bind, sal reeds in die hemel gebind wees, en alles wat julle op die aarde losmaak, sal reeds in die hemel losgemaak wees. 19  Ek verseker julle ook: As twee van julle op die aarde saamstem oor enigiets belangriks wat hulle wil vra, sal my Vader in die hemel dit vir hulle laat gebeur.+ 20  Want waar twee of drie in my naam bymekaarkom,+ daar sal ek by hulle wees.” 21  Toe het Petrus gekom en vir hom gevra: “Here, hoeveel keer kan my broer teen my sondig en moet ek hom vergewe? Tot sewe keer?” 22  Jesus het vir hom gesê: “Ek sê vir jou: nie tot sewe keer nie, maar tot 77 keer.+ 23  “Daarom kan die Koninkryk van die hemel vergelyk word met ’n koning wat wou hê dat sy slawe moet teruggee wat hulle hom skuld. 24  Toe hy die geld begin terugvra, is daar ’n man ingebring wat hom 10 000 talente* skuld. 25  Maar omdat hy nie die middele gehad het om dit terug te betaal nie, het sy meester beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en al sy besittings verkoop moet word en dat die skuld so terugbetaal moet word.+ 26  Daarom het die slaaf neergeval en aan hom eer bewys* en gesê: ‘Wees geduldig met my, en ek sal alles aan u terugbetaal.’ 27  As gevolg hiervan het die meester van daardie slaaf vir hom jammer gevoel en hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.+ 28  Maar daardie slaaf het uitgegaan en een van sy medeslawe gevind wat hom 100 denaʹrii* skuld, en hy het hom gegryp en hom begin wurg en gesê: ‘Betaal terug wat jy skuld.’ 29  Daarom het sy medeslaaf neergeval en hom begin smeek en gesê: ‘Wees geduldig met my, en ek sal jou terugbetaal.’ 30  Maar hy wou nie en het weggegaan en hom in die tronk laat gooi totdat hy sy skuld kon terugbetaal. 31  Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld, en hulle het hulle meester gaan vertel van alles wat gebeur het. 32  Daarna het sy meester hom laat roep en vir hom gesê: ‘Goddelose slaaf, ek het al jou skuld afgeskryf toe jy my gesmeek het. 33  Moes jy nie ook genade aan jou medeslaaf betoon het soos ek genade aan jou betoon het nie?’+ 34  Sy meester was baie kwaad en het hom dus aan die tronkbewaarders oorgelewer totdat hy al sy skuld terugbetaal het. 35  My hemelse Vader sal julle op dieselfde manier behandel+ as julle nie elkeen sy broer uit die hart vergewe nie.”+

Voetnote

Of “omdraai”.
Of “’n meulsteen wat deur ’n donkie gedraai word”.
Of moontlik “julle”.
Of “wys hom tereg”.
Of “uit die mond van”.
Iemand wat belasting vir die regering invorder.
10 000 talente silwer was gelyk aan 60 000 000 denarii. Sien Aanh. B14.
Of “voor hom neergebuig”.