Volgens Matteus 17:1-27

  • Jesus se voorkoms verander (1-13)

  • Geloof soos ’n mosterdsaadjie (14-21)

  • Jesus se dood weer voorspel (22, 23)

  • Belasting betaal met muntstuk uit vis se bek (24-27)

17  Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle alleen teen ’n hoë berg opgeneem.+  En sy voorkoms* het voor hulle verander: Sy gesig het geskyn soos die son, en sy bo-klere het skitterend* geword soos die lig.+  En kyk! Moses en Eliʹa het aan hulle verskyn, en hulle het met hom gesels.  Toe het Petrus vir Jesus gesê: “Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek drie skuilings* hier oprig: een vir u, een vir Moses en een vir Eliʹa.”  Terwyl hy nog gepraat het, kyk! toe het ’n helder wolk oor hulle gekom, en ’n stem het uit die wolk gesê: “Dit is my Seun, die geliefde, wat ek goedgekeur het.+ Luister na hom.”+  Toe die dissipels dit hoor, het hulle met hulle gesigte na die grond toe neergeval en baie bang geword.  Jesus het nader gekom, aan hulle geraak en gesê: “Staan op. Moenie bang wees nie.”  Toe hulle opkyk, het hulle niemand behalwe Jesus daar gesien nie.  Terwyl hulle van die berg afgekom het, het Jesus hulle beveel: “Moet vir niemand van die visioen vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie.”+ 10  Die dissipels het hom gevra: “Hoekom sê die skrifgeleerdes dan dat Eliʹa eers moet kom?”+ 11  Hy het geantwoord: “Eliʹa kom beslis en sal alles herstel.+ 12  Maar ek sê vir julle dat Eliʹa reeds gekom het, en hulle het hom nie herken nie, maar hulle het met hom gedoen net wat hulle wou.+ Net so gaan die Seun van die mens as gevolg van hulle ly.”+ 13  Toe het die dissipels besef dat hy met hulle oor Johannes die Doper gepraat het. 14  Terwyl hulle na die skare toe geloop het,+ het ’n man na hom toe gekom en voor hom gekniel. Die man het vir hom gesê: 15  “Here, betoon genade aan my seun, want hy ly aan epilepsie en is siek. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water.+ 16  Ek het hom na u dissipels toe gebring, maar hulle kon hom nie genees nie.” 17  Jesus het gesê: “Julle is so ’n ongelowige en verdraaide geslag!+ Hoe lank moet ek by julle bly? Hoe lank moet ek julle verdra? Bring hom hier na my toe.” 18  Toe het Jesus streng met die demoon gepraat, en hy het uit hom uitgekom, en die seun was van daardie uur af genees.+ 19  Die dissipels het alleen na Jesus toe gekom en gevra: “Hoekom kon ons hom nie uitdryf nie?” 20  Hy het vir hulle gesê: “Omdat julle so min geloof het. Want ek verseker julle: As julle geloof het wat so groot soos ’n mosterdsaadjie is, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan van hier af soontoe,’ en dit sal gaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.”+ 21  *—— 22  Dit was terwyl hulle in Galileʹa bymekaar was dat Jesus vir hulle gesê het: “Die Seun van die mens gaan verraai word en aan mense oorgelewer word,+ 23  en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opgewek word.”+ En hulle was baie hartseer. 24  Nadat hulle in Kaperʹnaum aangekom het, het die manne wat die twee dragmas* belasting invorder, na Petrus toe gekom en gevra: “Betaal julle leermeester die twee dragmas belasting?”+ 25  Hy het gesê: “Ja.” Maar toe hy in die huis ingaan, het Jesus met hom begin praat en gevra: “Wat dink jy, Simon? Van wie ontvang die konings van die aarde heffings of hoofbelasting? Van hulle seuns of van die vreemdelinge?” 26  Toe hy sê: “Van die vreemdelinge,” het Jesus vir hom gesê: “Dan hoef die seuns mos nie belasting te betaal nie. 27  Maar sodat ons hulle nie laat struikel nie,+ gaan na die see toe, gooi ’n vishoek in en vat die eerste vis wat jy uittrek, en wanneer jy sy bek oopmaak, sal jy ’n silwermuntstuk* vind. Vat dit en betaal die belasting vir my en vir jou.”

Voetnote

Of “gedaante”.
Of “wit”.
Of “tente”.
Lett. “die dubbele dragmas”. Sien Aanh. B14.
Lett. “statermunt”, waarskynlik die tetradragma. Sien Aanh. B14.