Volgens Matteus 13:1-58

 • ILLUSTRASIES OOR DIE KONINKRYK (1-52)

  • Die saaier (1-9)

  • Hoekom Jesus illustrasies gebruik het (10-17)

  • Illustrasie van saaier verduidelik (18-23)

  • Koring en onkruid (24-30)

  • Mosterdsaadjie en suurdeeg (31-33)

  • Gebruik van illustrasies vervul profesie (34, 35)

  • Illustrasie van koring en onkruid word verduidelik (36-43)

  • Skat en mooi pêrel (44-46)

  • Die sleepnet (47-50)

  • Nuwe en ou skatte (51, 52)

 • Jesus in tuisgebied verwerp (53-58)

13  Op daardie dag het Jesus die huis verlaat en by die see gesit.  Daar het so ’n groot groep mense om hom bymekaargekom dat hy in ’n boot geklim het en gaan sit het, terwyl die hele skare op die strand gestaan het.+  Toe het hy hulle baie dinge deur illustrasies+ vertel en gesê: “’n Saaier het uitgegaan om te saai.+  Terwyl hy gesaai het, het van die saad langs die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgeëet.+  Ander saad het op ’n rotsagtige plek geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het onmiddellik opgeskiet omdat die grond nie diep was nie.+  Maar toe die son opkom, is dit verskroei, en omdat dit nie wortels gehad het nie, het dit uitgedroog.  Nog ander saad het tussen die dorings geval, en die dorings het opgekom en gekeer dat dit verder groei.+  En ander saad het op die goeie grond geval, en dit het vrug begin dra: hierdie een 100 keer soveel, daardie een 60 keer soveel en die ander een 30 keer soveel.+  Laat die een wat ore het, luister.”+ 10  Toe het die dissipels gekom en vir hom gevra: “Hoekom praat u met hulle deur middel van illustrasies?”+ 11  Hy het vir hulle gesê: “Julle het die voorreg ontvang om die heilige geheime+ van die Koninkryk van die hemel te verstaan, maar hulle het nie daardie voorreg ontvang nie. 12  Want aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal ’n oorvloed hê, maar van elkeen wat nie het nie, sal selfs wat hy het, weggeneem word.+ 13  Daarom praat ek deur middel van illustrasies met hulle, want hulle kyk, maar hulle kyk verniet, en hulle hoor, maar hulle hoor verniet, en hulle verstaan ook nie die betekenis daarvan nie.+ 14  Jesaja se profesie word in hulle geval vervul. Dit sê: ‘Julle sal beslis hoor, maar glad nie die betekenis daarvan verstaan nie, en julle sal beslis kyk, maar glad nie sien nie.+ 15  Want die hart van hierdie volk het ongevoelig geword, en met hulle ore het hulle gehoor sonder om te reageer, en hulle het hulle oë toegemaak. Daarom sal hulle nooit met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle hart die betekenis daarvan verstaan en terugdraai en deur my genees word nie.’+ 16  “Maar gelukkig is julle oë omdat hulle sien, en julle ore omdat hulle hoor.+ 17  Want ek verseker julle: Baie profete en regverdiges wou graag die dinge sien wat julle sien, maar hulle het dit nie gesien nie, en hulle wou die dinge hoor wat julle hoor,+ maar hulle het dit nie gehoor nie. 18  “Luister nou na die illustrasie van die man wat gesaai het.+ 19  Wanneer iemand die woord van die Koninkryk hoor, maar nie die betekenis daarvan verstaan nie, kom die Duiwel*+ en neem hy weg wat in sy hart gesaai is. Dit is die saad wat langs die pad gesaai is.+ 20  Die saad wat op rotsagtige grond gesaai is, is die een wat die woord hoor en dit dadelik met vreugde aanvaar.+ 21  Tog het hy nie wortelgeskiet nie, maar hy bly ’n ruk lank, en wanneer daar weens die woord verdrukking of vervolging ontstaan, struikel hy dadelik. 22  Die saad wat tussen die dorings gesaai is, is die een wat die woord hoor. Maar die bekommernisse van hierdie wêreld*+ en die bedrieglike krag van rykdom keer dat die woord verder groei, en dit word onvrugbaar.+ 23  Die saad wat op die goeie grond gesaai is, is die een wat die woord hoor en die betekenis daarvan verstaan. So iemand dra werklik vrug: hierdie een 100 keer soveel, daardie een 60 keer soveel en die ander een 30 keer soveel.”+ 24  Hy het vir hulle nog ’n illustrasie vertel en gesê: “Die Koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ’n man wat goeie saad in sy landery gesaai het. 25  Terwyl die mense geslaap het, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en weggegaan. 26  Toe die stingels uitspruit en vrug begin dra, het die onkruid ook opgekom. 27  En die slawe van die meester van die huis het gekom en vir hom gevra: ‘Meester, het u nie goeie saad in u landery gesaai nie? Hoekom is daar dan onkruid?’ 28  Hy het vir hulle gesê: ‘’n Vyand, ’n mens, het dit gedoen.’+ Die slawe het vir hom gevra: ‘Wil u hê dat ons moet uitgaan en dit bymekaarmaak?’ 29  Hy het gesê: ‘Nee, want netnou trek julle die koring ook uit terwyl julle die onkruid bymekaarmaak. 30  Laat al twee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir dié wat die oes insamel, sê: “Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, en maak dan die koring in my voorraadskuur bymekaar.”’”+ 31  Hy het vir hulle nog ’n illustrasie vertel en gesê: “Die Koninkryk van die hemel is soos ’n mosterdsaadjie wat ’n man in sy landery geplant het.+ 32  Dit is in werklikheid die kleinste van al die sade, maar wanneer dit gegroei het, is dit die grootste van die groentesoorte en word dit ’n boom. Dan kom die voëls van die hemel en vind hulle blyplek tussen sy takke.” 33  Hy het vir hulle nog ’n illustrasie vertel: “Die Koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ’n vrou geneem en met drie groot mate meel gemeng het, totdat al die deeg gegis het.”+ 34  Al hierdie dinge het Jesus deur illustrasies vir die skare gesê. Ja, sonder ’n illustrasie het hy nie met hulle gepraat nie,+ 35  sodat vervul sou word wat deur middel van die profeet gesê is: “Ek sal my mond oopmaak met illustrasies. Ek sal dinge verkondig wat van die begin* af geheim gehou is.”+ 36  Nadat hy die skare weggestuur het, het hy in die huis ingegaan. Sy dissipels het na hom toe gekom en gesê: “Verduidelik aan ons die illustrasie van die onkruid in die landery.” 37  Hy het geantwoord en gesê: “Die saaier van die goeie saad is die Seun van die mens, 38  en die landery is die wêreld.+ Die goeie saad is die kinders van die Koninkryk, maar die onkruid is die kinders van die Duiwel,*+ 39  en die vyand wat dit gesaai het, is die Duiwel. Die oes verwys na die tyd van die einde,* en dié wat die oes insamel, is engele. 40  Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit in die tyd van die einde* wees.+ 41  Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal alle struikelblokke en wettelose mense bymekaarmaak en hulle uit sy Koninkryk verwyder, 42  en hulle sal hulle in die vuuroond gooi.+ Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. 43  In daardie tyd sal die regverdiges so helder soos die son skyn+ in die Koninkryk van hulle Vader. Laat die een wat ore het, luister. 44  “Die Koninkryk van die hemel is soos ’n skat wat in die veld weggesteek is, wat ’n man gevind en weggesteek het. Hy was so bly dat hy al sy besittings gaan verkoop het en daardie veld gekoop het.+ 45  “Die Koninkryk van die hemel is ook soos ’n reisende handelaar wat mooi pêrels soek. 46  Toe hy een pêrel van groot waarde vind, het hy weggegaan en dadelik alles verkoop wat hy gehad het en dit gekoop.+ 47  “Die Koninkryk van die hemel is ook soos ’n sleepnet wat in die see laat sak word en allerhande soorte vis versamel. 48  Toe dit vol was, het hulle dit op die strand uitgesleep, en hulle het gaan sit en die goeie vis+ in mandjies bymekaargemaak, maar hulle het die vis wat hulle nie kon gebruik nie,+ weggegooi. 49  Só sal dit in die tyd van die einde* wees. Die engele sal uitgaan en die goddeloses van die regverdiges skei 50  en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. 51  “Verstaan julle wat al hierdie dinge beteken?” Hulle het vir hom gesê: “Ja.” 52  Toe het hy vir hulle gesê: “In dié geval is elke openbare onderrigter wat van die Koninkryk van die hemel geleer word, soos ’n man, die meester van die huis, wat nuwe en ou dinge uit sy skatkamer bring.” 53  Toe Jesus hierdie illustrasies klaar vertel het, het hy daarvandaan vertrek. 54  Nadat hy in sy tuisgebied gekom het,+ het hy hulle in hulle sinagoge begin leer. Hulle was verstom en het gevra: “Waar het hierdie man hierdie wysheid gekry, en hoe doen hy hierdie kragtige werke?+ 55  Is hy nie die timmerman se seun nie?+ Is sy ma se naam nie Maria en sy broers se name Jakobus en Josef en Simon en Judas nie?+ 56  En is sy susters nie almal by ons nie? Waar het hy sy wysheid gekry, en hoe doen hy al hierdie dinge?”+ 57  Hulle het begin struikel* as gevolg van hom.+ Maar Jesus het vir hulle gesê: “’n Profeet word oral geëer, behalwe in sy tuisgebied en in sy eie huis.”+ 58  En weens hulle gebrek aan geloof het hy min kragtige werke daar gedoen.

Voetnote

Lett. “die Bose”.
Of “stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of moontlik “die begin van die mensdom; die grondlegging van die wêreld”.
Lett. “die Bose”.
Of “’n voleinding van ’n stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of “in die voleinding van die stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of “in die voleinding van die stelsel van dinge”. Sien Woordelys.
Of “aanstoot neem”.