Volgens Matteus 1:1-25

  • Geslagslyn van Jesus Christus (1-17)

  • Jesus se geboorte (18-25)

1  Die boek van die geskiedenis* van Jesus Christus,* die seun van Dawid,+ die seun van Abraham:+   Abraham het die vader geword van Isak.+Isak het die vader geword van Jakob.+Jakob het die vader geword van Juda+ en sy broers.   Juda het die vader geword van Peres en Serag,+ en hulle ma was Tamar.Peres het die vader geword van Hesron.+Hesron het die vader geword van Ram.+   Ram het die vader geword van Amminaʹdab.Amminaʹdab het die vader geword van Nagson.+Nagson het die vader geword van Salmon.   Salmon het die vader geword van Boas, en sy ma was Ragab.+Boas het die vader geword van Obed, en sy ma was Rut.+Obed het die vader geword van Isai.+   Isai het die vader geword van Dawid,+ die koning.Dawid het die vader geword van Salomo,+ en sy ma was die vrou van Uriʹa.   Salomo het die vader geword van Rehaʹbeam.+Rehaʹbeam het die vader geword van Abiʹa.Abiʹa het die vader geword van Asa.+   Asa het die vader geword van Joʹsafat.+Joʹsafat het die vader geword van Joram.+Joram het die vader geword van Ussiʹa.   Ussiʹa het die vader geword van Jotam.+Jotam het die vader geword van Agas.+Agas het die vader geword van Hiskiʹa.+ 10  Hiskiʹa het die vader geword van Manasʹse.+Manasʹse het die vader geword van Amon.+Amon het die vader geword van Josiʹa.+ 11  Josiʹa+ het die vader geword van Jegonʹja+ en sy broers in die tyd van die wegvoering na Babilon.+ 12  Ná die wegvoering na Babilon het Jegonʹja die vader geword van Sealʹtiël.Sealʹtiël het die vader geword van Serubbaʹbel.+ 13  Serubbaʹbel het die vader geword van Abiʹud.Abiʹud het die vader geword van Eljaʹkim.Eljaʹkim het die vader geword van Asor. 14  Asor het die vader geword van Sadok.Sadok het die vader geword van Agim.Agim het die vader geword van Eliʹud. 15  Eliʹud het die vader geword van Eleaʹsar.Eleaʹsar het die vader geword van Mattan.Mattan het die vader geword van Jakob. 16  Jakob het die vader geword van Josef, die man van Maria, en Maria was die ma van Jesus,+ wat Christus genoem word.+ 17  Al die geslagte van Abraham tot Dawid was dus 14 geslagte. Van Dawid tot die wegvoering na Babilon, 14 geslagte. Van die wegvoering na Babilon tot die Christus, 14 geslagte. 18  Hier volg die verslag van die geboorte van Jesus Christus. Sy ma, Maria, was verloof aan Josef. Nog voordat hulle getrou het,* het sy swanger geword deur heilige gees.*+ 19  Maar haar man, Josef, was regverdig en wou nie skande oor haar bring nie. Daarom het hy beplan om in die geheim van haar te skei.+ 20  Maar nadat Josef oor hierdie dinge gedink het, kyk! toe het Jehovah* se engel in ’n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om jou vrou, Maria, huis toe te neem nie, want sy het swanger geword deur heilige gees.*+ 21  Sy sal geboorte gee aan ’n seun, en jy moet hom Jesus*+ noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red.”+ 22  Al hierdie dinge het in werklikheid gebeur sodat die woorde wat Jehovah* deur middel van sy profeet gesê het, vervul sou word: 23  “Kyk! Die maagd sal swanger word en geboorte gee aan ’n seun, en hulle sal hom Immaʹnuel noem.”+ Dit beteken: “God is met ons.”+ 24  Toe het Josef wakker geword en gedoen wat die engel van Jehovah* vir hom gesê het om te doen, en hy het sy vrou huis toe geneem. 25  Maar hy het nie seksuele omgang met haar gehad tot ná die geboorte van haar seun nie,+ en hy het die seun Jesus genoem.+

Voetnote

Of “geslagslyn”.
Of “die Messias; die Gesalfde”.
Lett. “verenig is”.
Of “werkende krag”.
Die eerste van 237 plekke in die Christelike Griekse Geskrifte waar God se naam, Jehovah, in die hoofteks van hierdie vertaling verskyn. Sien Aanh. A5.
Of “wat in haar verwek is, is deur heilige gees”.
Kom ooreen met die Hebreeuse naam Jesua, of Josua, wat “Jehovah is redding” beteken.