Isaya 7:1-25

  • Ujumbe kwa Mufalme Ahazi (1-9)

    • Shear-yashubu (3)

  • Alama ya Emanueli (10-17)

  • Matokeo ya kukosa uaminifu (18-25)

7  Sasa katika siku za Ahazi+ mwana wa Yotamu mwana wa Uzia, mufalme wa Yuda, Mufalme Resini wa Siria na Peka+ mwana wa Remalia, mufalme wa Israeli, walipanda ili kuja kupigana vita na Yerusalemu, lakini hakuweza* kukamata muji huo.+  Nyumba ya Daudi ikaambiwa: “Siria imeungana na Efraimu.” Na moyo wa Ahazi na moyo wa watu wake ukaanza kutetemeka, kama miti ya pori yenye inatikiswa na upepo.  Kisha Yehova akamuambia Isaya: “Tafazali, ondoka, wewe na mwana wako Shear-yashubu,* uende kukutana na Ahazi,+ kwenye mwisho wa mufereji wa kiziwa cha maji cha juu+ pembeni ya njia kubwa ya kiwanja cha musafishaji wa nguo.  Unapaswa kumuambia, ‘Ujikaze kubakia mutulivu. Usiogope, na usipoteze tumaini kwa sababu ya hivi vipande vikubwa mbili vya miti vyenye kutosha moshi, kwa sababu ya kasirani kali ya Resini na Siria na mwana wa Remalia.+  Kwa maana Siria pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia wamepanga kukufanya mubaya, wakisema:  “Tupande kupigana na Yuda na kuipasua vipande-vipande* na kuishinda* ili ikuwe yetu, na tumufanye mwana wa Tabeeli kuwa mufalme juu yake.”+  “‘Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova anasema hivi: “Jambo hilo halitafanikiwa,Wala halitatokea.   Kwa maana kichwa cha Siria ni Damasko,Na kichwa cha Damasko ni Resini. Katika kipindi cha miaka makumi sita na tano (65) tuEfraimu itavunjwa kabisa na kuacha kuwa taifa.+   Kichwa cha Efraimu ni Samaria,+Na kichwa cha Samaria ni mwana wa Remalia.+ Kama hamuna imani yenye nguvu,Hamutafanywa kuwa imara kabisa.”’” 10  Yehova akaendelea kumuambia Ahazi: 11  “Omba Yehova Mungu wako alama;+ inaweza kuwa na urefu kuenda chini kama Kaburi* ao inaweza kuwa juu kama anga.” 12  Lakini Ahazi akasema: “Sitaomba, wala sitamujaribu Yehova.” 13  Kisha Isaya akasema: “Tafazali, musikilize, Ee nyumba ya Daudi. Je, hamujachoka kujaribu uvumilivu wa wanadamu? Je, lazima pia mujaribu uvumilivu wa Mungu?+ 14  Kwa hiyo Yehova mwenyewe atawapatia alama: Angalia! Kijana mwanamuke* atapata mimba na atazaa mwana,+ na atamupatia jina Emanueli.*+ 15  Atakuwa ameanza kula siagi na asali wakati atajua namna ya kukataa mabaya na kuchagua mema. 16  Kwa maana mbele kijana huyo ajue namna ya kukataa mabaya na kuchagua mema, inchi ya wale wafalme wawili wenye munaogopa sana itaachwa kabisa.+ 17  Yehova ataleta juu yako na juu ya watu wako na juu ya nyumba ya baba yako wakati wenye haujafikaka tangu Efraimu alijitenga na Yuda,+ kwa maana Yeye atamuleta mufalme wa Ashuru.+ 18  “Siku hiyo Yehova atapigia muluzi mainzi wa mito midogo ya mbali ya Muto Nile ya Misri na nyuki katika inchi ya Ashuru, 19  na wote watakuja na kushuka juu ya mabonde yenye muteremuko mukali, juu ya mipasuko ya miamba, juu ya miti yote midogo ya miiba, na juu ya nafasi zote za kunywea maji. 20  “Siku hiyo, kwa kutumia wembe wenye ulikodiwa katika eneo la ule Muto,* kwa kutumia mufalme wa Ashuru,+ Yehova atanyoa kichwa na nywele za miguu, na wembe huo utaharibu ndevu pia. 21  “Siku hiyo mutu atachunga ngombe mudogo wa mifugo na kondoo wawili wakiwa wazima. 22  Na kwa sababu ya wingi wa maziwa, atakula siagi, kwa maana kila mutu mwenye kubakia katika inchi atakula siagi na asali. 23  “Siku hiyo kila mahali kwenye kulikuwa mizabibu elfu moja (1 000) yenye bei ya vipande elfu moja vya feza, kutakuwa tu miti midogo-midogo ya miiba na magugu. 24  Watu wataenda kule wakiwa na upinde na mushale, kwa sababu inchi yote itakuwa miti midogo-midogo ya miiba na magugu. 25  Na milima yote yenye ilikuwa inalimwa na jembe, hautaikaribia kwa sababu ya kuogopa miti midogo-midogo ya miiba na magugu; itakuwa mahali pa kukulia majani pa ngombe-dume na mahali pa kukanyangwa-kanyangwa na kondoo.”

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “hawakuweza.”
Maana yake “Ni Mabaki tu Ndio Watarudia.”
Ao pengine, “kuiogopesha sana.”
Ao “kufanya tundu kubwa katika kuta zake.” Tnn., “kuipasua.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “bikira.”
Maana yake “Mungu Iko Pamoja na Sisi.”
Ni kusema, Efrati.