Isaya 1:1-31

  • Baba na wana wake waasi (1-9)

  • Yehova anachukia ibada ya kidesturi (10-17)

  • “Tunyooshe mambo” (18-20)

  • Sayuni itarudishwa kuwa muji muaminifu (21-31)

1  Maono yenye Isaya*+ mwana wa Amozi aliona kuhusu Yuda na Yerusalemu katika siku za Uzia,+ Yotamu,+ Ahazi,+ na Hezekia,+ wafalme wa Yuda:+   Musikie, Enyi mbingu, na ukaze uangalifu, Ee dunia,+Kwa maana Yehova amesema: “Nimelea wana na kuwakomalisha,+Lakini wameniasi.+   Ngombe-dume anajua muzuri mwenye alimununua,Na punda anajua chombo cha kukulishia wanyama cha bwana wake;Lakini Israeli hanijue,*+Watu wangu mwenyewe hawajiendeshe kwa uelewaji.”   Ole wake taifa lenye zambi,+Watu wenye kulemewa na kosa,Uzao wa watu waovu, watoto wenye kupotoka! Wamemuacha Yehova;+Wamemukosea heshima Mutakatifu wa Israeli;Wamemugeuzia migongo yao.   Ni wapi mutapigwa tena kwa sababu munaongeza kwenye uasi wenu?+ Kichwa chote ni kigonjwa,Na moyo wote ni mugonjwa.+   Kuanzia kikanyangio cha muguu mupaka kwenye kichwa, hakuna kitu chenye afya ya muzuri. Kuko vidonda na michubuko na vidonda vyenye kuwa wazi—Havijatunzwa* wala kufungwa wala kulainishwa kwa mafuta.+   Inchi yenu iko ukiwa. Miji yenu imeteketezwa kwa moto. Wageni wanakula inchi yenu mbele yenu.+ Ni kama eneo lenye limeachwa lenye limepinduliwa na wageni.+   Binti ya Sayuni ameachwa kama kibanda katika shamba la mizabibu,Kama nyumba ya kidogo katika shamba la matango,Kama muji wenye umezungukwa kwa ajili ya vita.+   Kama Yehova wa majeshi hangetuachia waokokaji kidogo,Tungekuwa kama Sodoma,Na tungefanana na Gomora.+ 10  Musikie neno la Yehova, ninyi madikteta* wa Sodoma.+ Mukazie uangalifu sheria ya* Mungu wetu, ninyi watu wa Gomora.+ 11  “Zabihu zenu nyingi ziko na faida gani kwangu?”+ ni vile Yehova anasema. “Nimechoka na matoleo yenu ya kuteketezwa ya kondoo-dume+ na mafuta ya wanyama wenye kukulishwa muzuri,+Na sifurahie damu+ ya ngombe-dume wadogo+ na wana-kondoo na mbuzi.+ 12  Wakati munakuja ili kuonekana mbele yangu,+Ni nani amewaomba mufanye vile,Mukanyange-kanyange viwanja vyangu?+ 13  Musilete tena matoleo ya nafaka yenye hayana mafaa yoyote. Uvumba wenu ni chukizo kwangu.+ Miezi mipya,+ sabato,+ kuita mikusanyiko+—Siwezi kuvumilia matumizi ya nguvu za uchawi+ pamoja na mukusanyiko wenu mukubwa. 14  Nimechukia* miezi yenu mipya na sikukuu zenu. Zimekuwa muzigo kwangu;Nimechoka kuzibeba. 15  Wakati munanyoosha mikono yenu,Ninawaficha macho yangu.+ Hata kama munatoa sala nyingi,+Sisikilize;+Mikono yenu imejaa damu.+ 16  Mujinawishe, mujisafishe;+Muondoe matendo yenu maovu mbele ya macho yangu;Muache kutenda mabaya.+ 17  Mujifunze kutenda mema, mutafute haki,+Murekebishe mukandamizaji,Mutetee haki za mutoto mwenye hana baba,*Na mutetee mashitaka ya mujane.”+ 18  “Sasa, mukuje, tunyooshe mambo kati yetu,” ni vile Yehova anasema.+ “Hata kama zambi zenu ziko na rangi nyekundu yenye kungaa,Zitafanywa kuwa nyeupe kama teluji;*+Hata kama ziko nyekundu kama kitambaa chekundu,Zitakuwa kama manyoya ya kondoo. 19  Kama munaonyesha utayari na kusikiliza,Mutakula vitu vya muzuri vya inchi.+ 20  Lakini kama munakataa na munaasi,Mutakuliwa na upanga,+Kwa maana kinywa cha Yehova kimesema vile.” 21  Muji muaminifu+ umekuwa kahaba sana!+ Ulikuwa unajaa haki;+Uadilifu* ulizoea kukaa ndani yake,+Lakini sasa ni wauaji.+ 22  Feza yako imekuwa takataka,+Na pombe yako* imechanganywa na maji. 23  Wakubwa wako ni wenye kichwa-nguvu na wanashirikiana na wezi.+ Kila mumoja wao anapenda rushwa* na anafuatilia zawadi.+ Hawatendee kwa haki wenye hawana baba,*Na kesi ya hukumu ya mujane haiwafikie hata kidogo.+ 24  Kwa hiyo Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi,Mwenye Nguvu wa Israeli, anasema: “Aha! Nitaondoa wapinzani wangu,Na nitalipiza kisasi juu ya maadui wangu.+ 25  Nitageuza mukono wangu ili kukupinga,Nitayeyusha takataka yako kama kwa sabuni,Na nitaondoa uchafu wako wote.+ 26  Nitarudisha waamuzi wenu kama pale mwanzo,Na washauri wenu kama pale mwanzo.+ Kisha hilo wewe utaitwa Muji wa Haki, Muji Muaminifu.+ 27  Sayuni atakombolewa kwa haki,+Na watu wake wenye wanarudia, watakombolewa kwa uadilifu.* 28  Waasi na watenda-zambi watavunjwa pamoja,+Na wale wenye kumuacha Yehova watafikia mwisho wao.+ 29  Kwa maana watasikia haya kwa sababu ya miti yenye nguvu yenye mulitamani,+Na mutapata haya kwa sababu ya mabustani* yenye mulichagua.+ 30  Kwa maana mutakuwa kama muti mukubwa wenye majani yenye kukauka,+Na kama bustani yenye haina maji. 31  Mwanaume mwenye nguvu atakuwa kamba ya kitani,*Na kazi yake itakuwa cheche ya moto;Vyote viwili vitateketea pamoja kwa moto,Bila mutu wa kuvizimisha.”

Maelezo ya Chini

Maana yake “Wokovu wa Yehova.”
Ao “hajue bwana wake.”
Tnn., “Havijafinywa.”
Ao “watawala.”
Ao “agizo la.”
Ao “Nafsi yangu imechukia.”
Ao “yatima.”
Ao “neige.”
Ao “pombe yako ya ngano.”
Ao “kata-midomo.”
Ao “mayatima.”
Inaonekana ni miti na mabustani yenye yalikuwa na uhusiano na ibada ya sanamu.
Ni kamba yenye inakamata moto kwa urahisi.